Konwent Wojewodów Polski Środkowo-Wschodniej

30.09.2016

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk wzięli udział w konwencie wojewodów Polski Południowo-Wschodniej, który odbył się w Sandomierzu.
 

Posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej

Polsko-Białoruska Komisja Współpracy Transgranicznej Fot. M. Wojciechowski
29.09.2016

W Mińsku w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi odbyło się  XI posiedzenie Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. W  posiedzeniu Komisji uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

Jest pomoc dla poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych

29.09.2016

Producenci rolni z woj. lubelskiego, z gospodarstw, w których powstały szkody w danej uprawie w wysokości co najmniej 70 proc. lub szkody na powierzchni co najmniej 70 proc.

Dzień Skarbowości

28.09.2016

Izba Skarbowa w Lublinie oraz Urząd Kontroli Skarbowej w Lublinie świętowały Dzień Skarbowości. W uroczystościach wziął udział wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek, który wręczył urzędnikom odznaczenia prezydenta RP "Medal za Długoletnią Służbę".


Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222 500 106 (do informacji wojewódzkiej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie) lub numer 222 500 115 (informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

 

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.