REJESTRACJA TELEFONICZNA CUDZOZIEMCÓW

Informujemy, że od dnia 01.12.2016 r. osobiste składanie wniosków o legalizację pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej odbywać się będzie wyłącznie po wcześniejszym

zarezerwowaniu terminu wizyty pod numerem telefonu:

(+48) 81-74-24-599, w godzinach 8.00 – 14.30.

Szczegóły dotyczące zasad rejestracji dostępne są na stronie: www.wsoic.lublin.uw.gov.pl

Załatwianie spraw związanych z wpisem zaproszenia do ewidencji zaproszeń, odbiorem karty pobytu, złożeniem wniosku o wymianę karty pobytu oraz rejestracji pobytu obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej nie wymaga telefonicznej rezerwacji wizyty w Urzędzie.

 

Rejestracja telefoniczna cudzoziemców nie dotyczy wniosków składanych

w delegaturach LUW w Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu.

 

Jubileusz 100 lat życia mjra Bolesława Kowalskiego

23.01.2017

Z okazji 100. rocznicy urodzin mjra Bolesława Kowalskiego, żołnierza wojny obronnej 1939 r., uczestnika ostatniej bitwy pod Kockiem i partyzanta ZWZ-AK oraz 70-lecia utworzenia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów – Federacji Światowej i 27 lat działalności Oddziału Wojewódzkiego w Lublinie w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów, odznaczeń i medali. Inicjatorem spotkania był mjr Bogdan Walas. W uroczystości wziął udział wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek, który zwrócił uwagę na patriotyzm, wierność wartościom oraz pracę jaką wykonały osoby odznaczone na rzecz Rzeczpospolitej
.

Rozmowy o lubelskich placówkach onkologicznych

23.01.2017

Wojewoda Lubelski profesor Przemysław Czarnek przyjął zaproszenie na posiedzenie naukowego Roztoczańskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, które odbyło się w Zamościu.

Spotkania z lokalną społecznością w powiecie tomaszowskim

22.01.2017

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek spotkał się w Suśću oraz Rogóźnie z mieszkańcami powiatu tomaszowskiego.

Opłatek Rodziny Radia Maryja

Spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja
22.01.2017

W Biłgoraju odbyło się diecezjalne spotkanie opłatkowe Rodziny Radia Maryja, które zgromadziło członków i sympatyków toruńskiej rozgłośni z terenu diecezji zamojsko-lubaczowskiej, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz kapłanów.
 


Jeżeli nie korzystasz z Internetu – zadzwoń na numer 222 500 106 (do informacji wojewódzkiej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie) lub numer 222 500 115 (informacja dla Obywatela w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów).

 

Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7:30 do 15:30.