Nowe opinie profesorów i przekazanie skargi prezydenta Żuka

17.03.2017

Na prośbę wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka wywołane zostały opinie specjalistów w dziedzinie prawa publicznego: prof. Michała Królikowskiego byłego wiceministra sprawiedliwości oraz prof. Marka Szydły wybitnego specjalisty od prawa publicznego reprezentującego młodsze pokolenie naukowców i będącego prawdopodobnie najlepszym w Polsce specjalistą w zakresie incompatibilitas (niełączenia stanowisk w obszarze administracji publicznej z zasiadaniem w spółkach prawa handlowego). Opinie przygotowane przez profesorów dotyczą złamania ustawy antykorupcyjnej przez pana Krzysztofa Żuka. Naukowcy odnoszą się w nich także do argumentów przedstawionych w opiniach opracowanych na zlecenie prezydenta Lublina (które zostały dołączone do jego skargi).
 
Oczekiwanie na te nowe opinie trwało kilka tygodni i w dniu dzisiejszym (17 marca br.) została złożona do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie odpowiedź na skargę pana prezydenta Krzysztofa Żuka na zarządzenie zastępcze (wraz z samą skargą oraz aktami sprawy), w której wojewoda całkowicie sprzeciwia się tezom zawartym w skardze prezydenta Lublina. Oczekujemy ze spokojem na rozstrzygnięcie sądowe.
 
Rzecznik Prasowy Wojewody
/-/
Radosław Brzózka