Pieniądze na świadczenia przekazane samorządom

13.04.2017

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu rodzin z województwa lubelskiego wojewoda lubelski  wydał 11 kwietnia br. dyspozycję dokonania przelewów środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, świadczeń wychowawczych, zasiłków stałych i zasiłków okresowych. Dało to samorządom możliwość dokonania wypłat świadczeń beneficjentom w okresie przedświątecznym.
 
Pieniądze przekazane zostały m.in. na wypłatę świadczeń w ramach Programu „Rodzina 500+”. Sprawne wprowadzenie programu przyczyniło się do jego sukcesu, który wpłynął na podniesienie standardu życia rodzin, zwiększenie poczucia ich bezpieczeństwa finansowego, zmniejszenia liczby osób korzystających  ze świadczeń pomocy społecznej. Z terenu województwa lubelskiego programem objętych jest ponad 230 tys. dzieci.  

 
Błąd zapytania