Bezpieczeństwo

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W LUBLINIE
Oficer dyżurny Komendy Wojewódzkiej Policji informuje, że na terenie województwa w ciągu doby (0:00 – 24.00) miały miejsce 32 kolizje i 1 wypadek drogowy, w którym 1 osoba poniosła śmierć. Odnotowano: 2 rozboje, 2 włamania i 8 kradzieży. Zatrzymano 10 nietrzeźwych kierowców. Do izby wytrzeźwień przewieziono 22 osoby. Na tzw. gorącym uczynku zatrzymano 22 sprawców. Pogotowie policyjne interweniowało 468 razy, wylegitymowano 2414 osób.

 
KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W LUBLINIE
Jak informuje oficer dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa KW PSP, w ciągu doby (7:00 – 7:00) na terenie województwa miało miejsce 26 zdarzeń, w tym 13 pożarów, 10 zagrożeń miejscowych i 3 alarmy fałszywe. Straty ogółem wyniosły 236,7 tys. zł., w tym straty pożarowe 222,6 tys. zł.