• poniedziałek, 6 Marzec, 2017

    godz. 10.00
    Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

    Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

    Data: 

    poniedziałek, 6 Marzec, 2017

    Godzina: 

    10.00

    Miejsce: 

    Lublin, Sala Błękitna LUW

    Opis wydarzenia: 

    W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja, organizowana pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji pt. "Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej".
    Wydarzenie otworzy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
     
    PROGRAM
    9.30 – 10.00        Rejestracja uczestników
     
    10.00 – 10.15      Otwarcie Konferencji (Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek),
     
    10.15 – 10.30      Przywitanie uczestników (przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz oraz dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski),
     
    10.30 – 11.30     Sesja: Sytuacja demograficzna  województwa lubelskiego
    Moderator: prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
     
    Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego – stan obecny i perspektywy
    dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski,
    Specyfika sytuacji demograficznej województwa lubelskiego na tle Polski
    prof. dr hab. Biruta Skrętowicz
    Ruch naturalny ludności  w województwie
    mgr Zofia Dymek Urząd Statystyczny w Lublinie
    Specyfika procesów starzenia się ludności województwa lubelskiego
    dr Monika Adamczyk, Instytut Socjologii, KUL JP II
    Perspektywy rozwoju demograficznego województwa lubelskiego, wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne
    dr hab. Wojciech Janicki, Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej,  UMCS
    Zmiany społeczne w województwie Lubelskim
    dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, Dyrektor Instytutu Socjologii, UMCS
     
    11.30 – 12.00     Pytania i dyskusja
     
    12.00 – 12.30      Przerwa
     
    12.30 – 13.30      Sesja: Sytuacja rodzin, migracje ludności a rynek pracy w województwie lubelskim
    Moderator: prof. dr hab. Janusz Witkowski, Rządowa Rada Ludnościowa
     
    Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności i ich wpływ na politykę społeczną  w województwie lubelskim
    mgr Elżbieta Łoś, Urząd Statystyczny w Lublinie
    Rynek pracy według lubelskich przedsiębiorców
    dr Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor Oddziału NBP w Lublinie
    Osoby młode na rynku pracy w świetle danych statystycznych
    dr Sławomir Dziaduch, Urząd Statystyczny w Lublinie
    Kondycja rodzin w województwie lubelskim
    dr Małgorzata Szyszka, Instytut Socjologii, KUL JP II
    Potencjał zdrowotny ludności  w województwie lubelskim jako wyzwanie dla polityki społecznej
    dr hab. Włodzimierz Piątkowski, Instytut Socjologii, UMCS
    Demografia a rozwój lokalny kierowany przez społeczność na przykładzie gminy Adamów w województwie lubelskim.
    dr Andrzej Juros, Instytut Socjologii UMCS, dr Arkadiusz Biały PTPS,
     
    13.30– 13.45       Pytania i dyskusja 
            
     13.45 - 15.15      Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej  województwa lubelskiego
    Moderator: prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej,  UMCS, EUROREG
     
    Paneliści:
    ·         Wojewoda - dr hab. Przemysław Czarnek
    ·         Bogdan Kawałko – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
    ·         Lech Sprawka – poseł na Sejm RP
    ·         dr hab. Radosław Mącik, prof. Wydziału Ekonomicznego, UMCS
    ·         dr Andrzej Juros, Instytut Socjologii UMCS
    ·         burmistrz miasta Tomaszów Lubelski - Wojciech Żukowski

    • Wójt Gminy Włodawa – Tomasz Sawicki

     
    15.15 – 15.30     Pytania i dyskusja
     
    15.00 – 15. 20    Podsumowanie i zamknięcie obrad  (prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej).
     
     
     
     
     

    Organizatorzy: 

    Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Statystyczny w Lublinie