pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
27
28
1
2
3
4
5
 
 
 
9.00
Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Data: 

środa, 1 Marzec, 2017

Godzina: 

9.00

Miejsce: 

Lublin

Opis wydarzenia: 

W ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie uczestniczył w mszy św., a także składał kwiaty w wielu miejscach Lublina. Szczegółowy plan przedstawia się następująco:
Godz. 9.00 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy przy Mogile – Pomniku Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944–1954 na cmentarzu przy ul. Unickiej.
9.30 - Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem Zaporczyków na Placu Zamkowym w Lublinie.
10.00 - Msza św. w intencji poległych, zamordowanych i zmarłych „Żołnierzy Wyklętych” w kościele pw. Michała Archanioła ul. Fabryczna 19 w Lublinie.
11.00 - Uroczystości pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych przy parafii pw. Michała Archanioła ul. Fabryczna 19 w Lublinie. Złożenie kwiatów i zapalenie zniczy (w asyście żołnierzy).
 

 
 
13.30
100 lat pogotowia ratunkowego w Lublinie

100 lat pogotowia ratunkowego w Lublinie

Data: 

czwartek, 2 Marzec, 2017

Godzina: 

13.30

Miejsce: 

Filharmonia im. Henryka Wieniawskiego w Lublinie, ul. Skłodowskiej 5

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w jubileuszu 100-lecia Pogotowia Ratunkowego w Lublinie. Z okazji rocznicy wojewoda wręczy na ręce dyrektora pogotowia okolicznościowy dyplom z medalem, natomiast pracownikom WPR wręczy odznaczenia państwowe i resortowe.

Organizatorzy: 

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Lublinie
 
 
09.00
Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w woj. lubelskim

Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w woj. lubelskim

Data: 

piątek, 3 Marzec, 2017

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lublin, Fajsławice

Opis wydarzenia: 

W najbliższy piątek (3 marca) Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, otworzy kolejne posterunki policji w woj. lubelskim. Szef MSWiA weźmie także udział w odprawie z komendantami służb podległych MSWiA, której tematem będzie program modernizacji i przekaże strażakom nowy sprzęt. Uhonoruje medalem kolejnych Młodych Bohaterów.
 
O godz. 09:00 szef MSWiA spotka się z funkcjonariuszami policji, straży pożarnej i straży granicznej i przedstawi założenia ustawy modernizacyjnej. Po odprawie minister przekaże promesy dla jednostek samorządu terytorialnego, a także wozy strażackie i sprzęt ratowniczy dla funkcjonariuszy. Mariusz Błaszczak wręczy także nagrodę „Młodego Bohatera”. Będzie to 38 osoba, która otrzyma to wyróżnienie.
Media zainteresowane udziałem prosimy o przybycie do siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie (ul. Stanisława Węglarza nr 4, 20-141 Lublin) najpóźniej do godz. 08:45.
 
Następnie o godz. 11:00 minister otworzy Posterunek Policji w Fajsławicach i przekaże klucze do kolejnego posterunku w Ulhówku.
Media prosimy o przybycie do siedziby Posterunku Policji w Fajsławicach (ul. Lubelska 107, 21-060 Fajsławice) najpóźniej do godz. 10:45

 
 
09.00
Wizyta wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza w woj. lubelskim

Wizyta wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza w woj. lubelskim

Data: 

piątek, 3 Marzec, 2017

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Wólka, Lublin

Opis wydarzenia: 

W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się spotkanie z samorządowcami z  woj. lubelskiego poświęcone polityce społecznej rządu. W spotkaniu z udziałem kierowników ośrodków pomocy społecznej, wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast weźmie udział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.
 
Program spotkania, godz. 11-13:
•             Przywitanie gości przez Dyrektora Generalnego LUW Pawła Gilowskiego
•             Wystąpienie Pana Krzysztofa Michałkiewicza - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
•             Podsumowanie programu „Rodzina 500+ w województwie lubelskim”
•             Polityka Senioralna w województwie lubelskim
•             Dyskusja
•             Podsumowanie spotkania
 
Przed spotkaniem, o godz. 10.30, w sali nr 100 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się briefing prasowy dotyczący zagadnień poruszanych na spotkaniu z samorządowcami, w którym wezmą udział m.in. wiceminister Michałkiewicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW Albin Mazurek oraz zastępca dyrektora WPS LUW Mariusz Kidaj.
 
Informujemy również, że w godz. 9.00-10.00 wiceminister Michałkiewicz wraz z dyrektorami Wydziału Polityki Społecznej LUW udadzą się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce k. Lublina.  Na miejscu spotkają się z wójtem gminy oraz pracownikami GOPS. Wizyta ma na celu zapoznanie się z bieżącą działalnością ośrodka oraz realizacją programów rządowych a także zebranie ewentualnych opinii, które pozwolą jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie programu 500+. 

 
 
13.00
Uroczystość wręczenia aktu nadania statusu miasta Rejowcowi

Uroczystość wręczenia aktu nadania statusu miasta Rejowcowi

Data: 

piątek, 3 Marzec, 2017

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Urząd Miejski w Rejowcu, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, Rejowiec (pałac)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystości wręczenia aktu nadania statusu miasta Rejowcowi. Wydarzenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Rejowiec. Wojewoda wygłosi okolicznościowe przemówienie, wręczy burmistrzowi w imieniu premier Beaty Szydło akt nadania statusu miasta oraz złoży wpis do księgi pamiątkowej. 

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Rejowiec
 
 
 
6
7
8
9
10
11
12
 
10.00
Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

Data: 

poniedziałek, 6 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, Sala Błękitna LUW

Opis wydarzenia: 

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja, organizowana pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji pt. "Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej".
Wydarzenie otworzy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
PROGRAM
9.30 – 10.00        Rejestracja uczestników
 
10.00 – 10.15      Otwarcie Konferencji (Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek),
 
10.15 – 10.30      Przywitanie uczestników (przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz oraz dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski),
 
10.30 – 11.30     Sesja: Sytuacja demograficzna  województwa lubelskiego
Moderator: prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
 
Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego – stan obecny i perspektywy
dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski,
Specyfika sytuacji demograficznej województwa lubelskiego na tle Polski
prof. dr hab. Biruta Skrętowicz
Ruch naturalny ludności  w województwie
mgr Zofia Dymek Urząd Statystyczny w Lublinie
Specyfika procesów starzenia się ludności województwa lubelskiego
dr Monika Adamczyk, Instytut Socjologii, KUL JP II
Perspektywy rozwoju demograficznego województwa lubelskiego, wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne
dr hab. Wojciech Janicki, Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej,  UMCS
Zmiany społeczne w województwie Lubelskim
dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, Dyrektor Instytutu Socjologii, UMCS
 
11.30 – 12.00     Pytania i dyskusja
 
12.00 – 12.30      Przerwa
 
12.30 – 13.30      Sesja: Sytuacja rodzin, migracje ludności a rynek pracy w województwie lubelskim
Moderator: prof. dr hab. Janusz Witkowski, Rządowa Rada Ludnościowa
 
Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności i ich wpływ na politykę społeczną  w województwie lubelskim
mgr Elżbieta Łoś, Urząd Statystyczny w Lublinie
Rynek pracy według lubelskich przedsiębiorców
dr Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor Oddziału NBP w Lublinie
Osoby młode na rynku pracy w świetle danych statystycznych
dr Sławomir Dziaduch, Urząd Statystyczny w Lublinie
Kondycja rodzin w województwie lubelskim
dr Małgorzata Szyszka, Instytut Socjologii, KUL JP II
Potencjał zdrowotny ludności  w województwie lubelskim jako wyzwanie dla polityki społecznej
dr hab. Włodzimierz Piątkowski, Instytut Socjologii, UMCS
Demografia a rozwój lokalny kierowany przez społeczność na przykładzie gminy Adamów w województwie lubelskim.
dr Andrzej Juros, Instytut Socjologii UMCS, dr Arkadiusz Biały PTPS,
 
13.30– 13.45       Pytania i dyskusja 
        
 13.45 - 15.15      Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej  województwa lubelskiego
Moderator: prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej,  UMCS, EUROREG
 
Paneliści:
·         Wojewoda - dr hab. Przemysław Czarnek
·         Bogdan Kawałko – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
·         Lech Sprawka – poseł na Sejm RP
·         dr hab. Radosław Mącik, prof. Wydziału Ekonomicznego, UMCS
·         dr Andrzej Juros, Instytut Socjologii UMCS
·         burmistrz miasta Tomaszów Lubelski - Wojciech Żukowski

  • Wójt Gminy Włodawa – Tomasz Sawicki

 
15.15 – 15.30     Pytania i dyskusja
 
15.00 – 15. 20    Podsumowanie i zamknięcie obrad  (prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej).
 
 
 
 
 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Statystyczny w Lublinie
 
 
09.00
Ogólnopolska konferencja naukowa „Spojrzenie historyka na młodego bohatera na przestrzeni wieków”

Ogólnopolska konferencja naukowa „Spojrzenie historyka na młodego bohatera na przestrzeni wieków”

Data: 

wtorek, 7 Marzec, 2017

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Centrum Transferu Wiedzy KUL, s. CTW 113, al. Racławickie 14

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzy ogólnopolską konferencję naukową „Spojrzenie historyka na młodego bohatera na przestrzeni wieków”.
 
 
Program uroczystości:
 
9:00 – rozpoczęcie konferencji
- powitanie gości
- wystąpienie wojewody lubelskiego
9:10 - 9:30 - Wykład wstępny: dr hab. Mieczysław Ryba (KUL) Młodzież a polityka w myśli Feliksa Konecznego
 
Panel I Moderacja: Michał Bednarczyk
9:30 – 9:50 - Marcin Piotrowski (KUL): Raduald i Grimoald. Los młodych bohaterów longobardzkich w ujęciu historycznym Pawła Diakona
9:50 – 10:10 - Krzysztof Perzyna (KUL): Inne spojrzenie na dziecko w epoce staropolskiej
10:10 – 10:20 - DYSKUSJA
10:20 – 10:30 – PRZERWA KAWOWA
 
 Panel II Moderacja: Marcin Piotrowski
10:30 – 10:50 - dr hab. Leszek Wojciechowski (KUL): Młody bohater eposów rycerskich
10:50 – 11:10 - Luiza Bogucka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Urszula Kochanowska – słynne dziecko renesansu
11:10 – 11:30 - Zuzanna Bielecka (UMCS): Królowa Jadwiga – władczyni – bohaterka - święta
11:30 – 11:50 - Maria Bilecka (KUL): Życie i cuda św. Kazimierza Jagiellończyka patrona Wilna
w świetle Żywota w tłumaczeniu Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza.
11:50 – 12: 00 - DYSKUSJA
12.15 – 13:00 – przerwa obiadowa
 
Panel III Moderacja: Anna Pawłowska
13:00 – 13:20 - Łukasz Falba (KUL): Emilia Plater- kobieta żołnierz, czyli polska Joanna d'Arc
13:20 – 13:40 - Piotr Głuchowski-Fedirko (KUL): Emil Brzozowski ps. "Emil" żołnierz Oddziałów Lotnych Wojska Polskiego POW
13:40 – 14:00 - Marek Klasa (Akademia Sztuki Wojennej): „Zasadą dowódcy musi być: duszę bierzesz – duszę daj”. Jak walczyli strzelcy J. Piłsudskiego w I wojnie światowej
14:00 – 14:20 - Mateusz Sochan (KUL): Kpt. Zenon Jachymek ps. "Sławek", "Wiktor" jako wzór dowódcy dla młodych ludzi.
14:20 – 14:30 - DYSKUSJA
14:30 – 14:40 - PRZERWA KAWOWA
 
Panel IV Moderacja: Krzysztof Perzyna
14:40 – 15:00 - Lidia Sztuka (KUL): Historia to daleka podróż - opowieść o mjr Henryku Dobrzańskim "Hubalu"
15:00 – 15:20 - Natalia M. Roman FMA (KUL): Edward "EDA" Kaźmierski w świetle Dzienniczka z 1936 r.
15:20 – 15:40 - Michał Bednarczyk (KUL): "Bieda i kształtujące charakter upokorzenia". Wizje dzieciństwa i młodości członków Polskiej Partii Robotniczej w ujęciu propagandy prasowej Głosu Ludu.
15:50 – 16:00 - DYSKUSJA
16:00 - PODSUMOWANIE OBRAD

Organizatorzy: 

Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL
Biblioteka Instytutu Historii
 
 
10.00
V Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE– oferta finansowa i wsparcie doradcze”

V Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE– oferta finansowa i wsparcie doradcze”

Data: 

wtorek, 7 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk otworzy konferencje  „Efektywność energetyczna i OZE– oferta finansowa i wsparcie doradcze” 
 
 
Program : 
10.00 – 10.20    Powitanie Uczestników i zaproszonych Gości Konferencji
·         Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW
·         Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski
 
10.20 – 10.30    „Efektywność energetyczna w Gminach w świetle regulacji UE i krajowych (Projekt doradczy)”
·         Wacław Bilnicki, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, NFOŚiGW
10.30 – 10.40    „Niskoemisyjna gospodarka i niska emisja” 
·         Jednostka Realizująca Projekt, NFOŚiGW
10.40 – 10.50    „Wsparcie doradcze dla  Gmin”
·         Jednostka Realizująca projekt NFOŚiGW, Urząd Marszałkowski w Lublinie
10.50 – 11.00    „Klastry energii i Gmina samowystarczalna, E-mobilność”
·         Jednostka Realizująca Projekt, NFOŚiGW
 
11.00 – 11.30    Przerwa kawowa, briefing dla mediów w sali kolumnowej LUW
 
C.d. konferencji w Sali Błękitnej
11.30 – 12.10    „Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (POIiŚ, NFOŚiGW)”
·         Jednostka Realizująca Projekt, NFOŚiGW
„Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (RPO)”
·         Urząd Marszałkowski w Lublinie
12.10 – 12.30 „Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (WFOŚiGW w Lublinie)”
·         WFOŚiGW w Lublinie
12.30 – 12.40 „Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (BOŚ  S.A.)”
·         Przedstawiciel BOŚ S.A.
12.40-13.20 - indywidualne konsultacje Doradców Energetycznych dla Uczestników konferencji (konsultacje będą również odbywać się w Salach 100 i 202).
13.20 – 14.10  Przerwa obiadowa
14.10 – 14.30 Pytania i podsumowanie Konferencji
Wacław Bilnicki, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, NFOŚiGW

Organizatorzy: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 
 
11.00
Msza św. w intencji Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" i jego podkomendnych

Msza św. w intencji Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" i jego podkomendnych

Data: 

wtorek, 7 Marzec, 2017

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Kościół Garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział we mszy świętej w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory" i jego podkomendnych . Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na symbolicznej mogile mjr. "Zapory" na cmentarzu przy ulicy Lipowej oraz przy  pomniku przed budynkiem Gimnazjum nr 9 w Lublinie. 

Organizatorzy: 

Gimnazjum nr 9 w Lublinie
 
 
11.00
Sympozjum „Uszczypnięci mogą żyć”

Sympozjum „Uszczypnięci mogą żyć”

Data: 

środa, 8 Marzec, 2017

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie, ul. Ogrodowa 16

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w rozpoczęciu sympozjum pt. „Uszczypnięci mogą żyć”
 
11.00 – rozpoczęcie uroczystości
·         powitanie gości przez moderatora
·         wystąpienie dyrektor szkoły
·         wystąpienie wojewody lubelskiego
 
W dalszej części sympozjum:
 
- „Profilaktyka nowotworów narządu płciowego kobiety” – dr hab. Jacek Tomaszewski, Zastępca Lekarza Kierującego Oddziałem – II Oddział Ginekologii Onkologicznej, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św Jana z Dukli w Lublinie
 
-  „Profilaktyka najczęstszych nowotworów klatki piersiowej” – dr. hab. Paweł Rybojad, Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej UM SPSK 4 w Lublinie
         
- „Profilaktyka nowotworów układu pokarmowego” – dr n. med. Tomasz Łopatyński, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św Jana z Dukli w Lublinie
        
- pokaz i degustacja zdrowej żywności zorganizowane przez uczniów klas 2e, 2c i 1c.

Organizatorzy: 

II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego w Lublinie
 
 
12.00
Poprawa kolejowego ruchu regionalnego i przewozu towarów w Polsce Wschodniej - briefing prasowy i podpisanie umowy

Poprawa kolejowego ruchu regionalnego i przewozu towarów w Polsce Wschodniej - briefing prasowy i podpisanie umowy

Data: 

środa, 8 Marzec, 2017

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4

Opis wydarzenia: 

Zapraszamy na briefing prasowy i podpisanie umowy 
 
„Prace na liniach kolejowych nr 68, 565
na odcinku Lublin - Stalowa Wola Rozwadów wraz z elektryfikacją”
Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020
Poprawa kolejowego ruchu regionalnego i przewozu towarów
 w Polsce Wschodniej
 
Uczestnicy:
Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury i budownictwa,
Przemysław Czarnek, wojewoda lubelski,
Piotr Pilch, wicewojewoda podkarpacki
Ireneusz Merchel, prezes PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. 
 
Kontakt dla mediów:
Mirosław Siemieniec
Rzecznik Prasowy
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
rzecznik@plk-sa.pl
+48 694 480 239
 

Organizatorzy: 

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
 
 
14.00
Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej

Podsumowanie Roku Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej

Data: 

czwartek, 9 Marzec, 2017

Godzina: 

14.00

Miejsce: 

Aula I Liceum Ogólnokształcącego w Łukowie, ul. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 41

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w uroczystym podsumowaniu obchodów roku Henryka Sienkiewicza 2016 na Ziemi Łukowskiej oraz inauguracji obchodów 50-lecia działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej. Podczas uroczystości wicewojewoda otrzyma statuetkę okolicznościową za zaangażowanie w organizację imprez i uroczystości związanych z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej 
 
Program uroczystości:
 
1. Przywitanie zgromadzonych gości, przedstawienie przez dyrektora muzeum historii roku Sienkiewiczowskiego
2. Wręczenie statuetek i podziękowań za zaangażowanie w organizację imprez i uroczystości związanych z obchodami Roku Henryka Sienkiewicza na Ziemi Łukowskiej 
3. Prezentacja słowno-multimedialna dokumentalne dyrektora muzeum 
4. Prezentacja kalendarza uroczystości związanych z obchodami 50-lecia działalności Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej
5. Prezentacja filmu o Henryku Sienkiewiczu, premiera filmu, który wyświetlany był przez TVP Lublin „Odkrywamy Sienkiewicza
 

Organizatorzy: 

Dyrektor Muzeum im. Henryka Sienkiewicza
Starosta Łukowski
 
 
 
 
12.00
Dzień Kobiet w Kamionce

Dzień Kobiet w Kamionce

Data: 

niedziela, 12 Marzec, 2017

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w gminnych obchodach Święta Dnia Kobiet w Kamionce. Podczas uroczystości wojewoda wręczy dyplomy uznania za wieloletnią działalność społeczną paniom z terenu gminy Kamionka. 
 
Program: 
 
12.00 – rozpoczęcie uroczystości – przywitanie gości, wystąpienia okolicznościowe osób zaproszonych 
 
12.20 – wręczenie dyplomów uznania od Wojewody, Kołom Gospodyń Wiejskich i innym organizacjom za wieloletnią działalność na rzecz swojej społeczności.
 
12.50 – wręczenie Paniom kwiatów,
 
13.00 – wystąpy artystyczne:
- KGW Kozłówka 
- KGW Samoklęski 
- Chór Boże Słowiki 
- Koło Teatralne Ogniwo 
- Kapela To i Owo 
 
14.00 – zakończenie uroczystości

Organizatorzy: 

Urząd Gminy w Kamionce
 
13
14
15
16
17
18
19
 
10.00
Wręczenie umów na infrastrukturę drogową 2016-2019

Wręczenie umów na infrastrukturę drogową 2016-2019

Data: 

poniedziałek, 13 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wiceowjewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczą przdestawicielom samorządów umowy w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
 
Suma przeznaczona na realizację programu w roku 2017 opiewa na kwotę 60.341.388 zł i zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji 55 zadań dotyczących budowy i przebudowy dróg lokalnych, z których 15 dotyczy dróg powiatowych o długości 98,3 km, a 40 gminnych liczących 52,3 km.
 
Szacowany koszt realizacji wyżej wymienionych zadań wyniesie 128.782,45 tys. zł, z czego prawie połowa będzie pochodziła z dotacji z budżetu państwa. W sytuacji uzyskania oszczędności po odbytych przetargach istnieje możliwość przekazania dofinansowania kolejnym samorządom. 
 
Bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania z przedstawicielami samorządów, wojewoda lubelski będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy związane z udzieleniem dofinansowania wniosków na budowę i przebudowę dróg lokalnych. 

 
 
15.00
Inauguracja działalności Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Ryk

Inauguracja działalności Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Ryk

Data: 

poniedziałek, 13 Marzec, 2017

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

Sala pałacowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Rykach

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w inauguracji działalności Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Ryk.
 
Społeczna Rada Gospodarcza będzie miała za zadanie działać w obszarze konsultacji zagadnień związanych ze sferą społeczno-gospodarczą gminy, opiniować strategiczne dokumenty, kreować dobry wizerunek gminy oraz inicjować rozwiązania mające na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego gminy.
 
Zadaniem Rady będzie wspieranie lokalnych władz w działaniach na rzecz poprawy sytuacji gminy i jej mieszkańców m.in. w zakresie stwarzania coraz lepszych warunków rozwoju lokalnych firm, zmniejszania bezrobocia oraz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych. Członkiem Rady może zostać przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Gminy Ryki lub wskazany przez niego przedstawiciel. 

Organizatorzy: 

Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek
 
 
 
13.00
Wprowadzenie do obiegu znaczka pocztowego "700 lat Lublina"

Wprowadzenie do obiegu znaczka pocztowego "700 lat Lublina"

Data: 

środa, 15 Marzec, 2017

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Urząd Pocztowy Lublin 1, ul. Krakowskie Przedmieście 50

Opis wydarzenia: 

Na zaproszenie prezesa Zarządu Poczty Polskiej wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda Robert Gmitruczuk wezmą udział w uroczystości wprowadzenia do obiegu znaczka pocztowego ‘700 lat Lublina”, autorstwa Andrzeja Gosika. 
 
Znaczek wydany zostaje z okazji jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw miejskich przez króla Władysława Łokietka.
 
W wydarzeniu udział zapowiedzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa Kazimierz Smoliński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz,  a także wiceprezes Poczty Polskiej Wiesław Włodek.  
 
 
 
 

Organizatorzy: 

Poczta Polska SA
 
 
13.00
Rozstrzygnięcie konkursu Organizacja Pozarządowa Roku 2016

Rozstrzygnięcie konkursu Organizacja Pozarządowa Roku 2016

Data: 

czwartek, 16 Marzec, 2017

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Lublin, Sala Kolumnowa LUW

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wręczy statuetki laureatom konkursu "Organizacja pozarządowa roku 2016"  w obszarach: Kultura i dziedzictwo narodowe, Bezpieczeństwo, Polityka Społeczna, Edukacja, Sport oraz Zdrowie.
Ponadto wręczone zostaną wyróżnienia i dyplomy dla stowarzyszeń, które brały udział w konkursie.  
 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie we współpracy z pełnomocnikiem Wojewody Lubelskiego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
 
 
16.30
75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie

75. rocznica likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie

Data: 

czwartek, 16 Marzec, 2017

Godzina: 

16.30

Miejsce: 

Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek weźmie udział w obchodach 75. rocznicy likwidacji getta na Podzamczu w Lublinie. Wspólnie z sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosławem Sellinem będą uczestniczyli w wernisażu wystawy Państwowego Muzeum na Majdanku pt. „Dzielnice Zagłady”, dokumentującym prześladowanie i eksterminację Żydów w Lublinie. Prezentacja ekspozycji odbędzie się w Trybunale Koronnym.
 
Wydarzenie to stanowi część obchodów upamiętniających likwidację getta żydowskiego i oddających pamięć ofiarom holocaustu sprzed 75 lat.
 
***
Przed południem odbędzie się marsz przedstawicieli administracji publicznej, mieszkańców wraz z młodzieżą z lubelskich szkół Szlakiem Pamięci „Lublin. Pamięć Zagłady” na teren miejsca pamięci Umschlagplatz (ul. Zimna).
W programie obchodów przewidziane jest również misterium „Światła i Ciemności” (godz. 18.00 Brama Grodzka) oraz oratorium „Opowieści z Nocy” (godz. 19.00 sala czarna Ośrodka „Brama Grodzka – Teatr NN). 
 
 
 

Organizatorzy: 

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie oraz Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN”
 
 
11.00
Wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego oraz odznaczeń państwowych

Wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego oraz odznaczeń państwowych

Data: 

piątek, 17 Marzec, 2017

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lublin, Sala Kolumnowa LUW, przy ul. Spokojnej 4

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczy 14 osobom (w tym 12 dorosłym i 2 dzieciom) mieszkającym na terenie województwa lubelskiego akty nadania obywatelstwa polskiego – przyznane przez Prezydenta RP. Wśród osób odbierających dokument uprawniający do otrzymania dowodu osobistego i zapewniający wszystkie przywileje związane z posiadaniem obywatelstwa polskiego jest 13 obywateli Ukrainy i 1 obywatel Białorusi - w większości z polskim pochodzeniem oraz małżonkowie obywateli polskich i studenci.
 
Tego dnia zostaną również wręczone odznaczenia państwowe. Za zasługi w działalności społecznej i charytatywnej, na rzecz honorowego krwiodawstwa i krzewienia idei czerwonokrzyskiej, na rzecz społeczności lokalnej, a także za wzorowe wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej 22 mieszkańców województwa lubelskiego otrzyma złote, srebrne i brązowe krzyże zasługi oraz medale za długoletnią służbę. Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy dokona wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk.
 
 
Uroczystość odbędzie się w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie z udziałem członków rodzin, znajomych i przyjaciół osób odbierających obywatelstwo i odznaczenia.
 
 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
12.00
Uroczystości w Bełżcu

Uroczystości w Bełżcu

Data: 

piątek, 17 Marzec, 2017

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, ul. Ofiar obozu 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek weźmie udział  w uroczystościach upamiętniających 75. rocznicę pierwszych masowych deportacji Żydów do niemieckiego obozu zagłady w Bełżcu, które stanowiły początek „Aktion Reinhardt”.
 
Podczas uroczystości wojewoda przejdzie do Niszy Ohel, miejsca upamiętnienia, gdzie złoży wiązankę kwiatów w hołdzie pomordowanym oraz wygłosi okolicznościowe przemówienie.
 
W wydarzeniu udział zapowiedzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosław Sellin, dyrektor Państwowego Muzeum na Majdanku Tomasz Kranz, a także naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.
 
 

Organizatorzy: 

Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie
 
 
10.00
Wizyta w Krzemieńcu

Wizyta w Krzemieńcu

Data: 

sobota, 18 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Krzemieniec (Ukraina)

Opis wydarzenia: 

Na zaproszenie burmistrza Krzemieńca Ołeksija Kowalczuka wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek weźmie udział w cyklu spotkań, których celem jest podtrzymanie i umocnienie współpracy międzyregionalnej pomiędzy miastami Tomaszów Lubelski (PL) i Krzemieniec (UA).
 
Jednym z elementów pobytu w Krzemieńcu będzie również otwarcie rozgrywek piłki nożnej z udziałem drużyn pracowników administracji publicznej z Polski i Ukrainy, w tym drużyny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. 

Organizatorzy: 

Burmistrz Krzemieńca
 
 
20
21
22
23
24
25
26
 
10.00
VIII Międzynarodowa Konferencja Imienia Ks. Prof. dr. hab. Tadeusza Stycznia - "Postawy wobec życia"

VIII Międzynarodowa Konferencja Imienia Ks. Prof. dr. hab. Tadeusza Stycznia - "Postawy wobec życia"

Data: 

poniedziałek, 20 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Centrum Transferu Wiedzy, w sali 113 (I piętro), która zlokalizowana jest w Kampusie Głównym KUL

Opis wydarzenia: 

Konferencje organizowane są corocznie z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia, a patronuje im ks. prof. Tadeusz Styczeń, następca ks. prof. kard. Karola Wojtyły na stanowisku kierownika katedry etyki w Lublinie i człowiek, który całym sobą był oddany sprawom życia. Tegoroczna konferencja będzie poświęcona postawom wobec życia z perspektywy różnych zawodów czy ról w społeczeństwie. Będzie m.in. mowa o postawie lekarza, prawnika czy dziennikarza. Konferencji będzie towarzyszyć sesja plakatowa „Postawy studentów z różnych krajów świata wobec ludzkiego życia”.
 
10.00 – Powitanie uczestników i otwarcie konferencji – ks. dr hab. Sławomir Nowosad, prof. KUL – Dziekan Wydziału Teologii
10.15Teolog Wobec Świętości Życia – ks. prof. dr hab. Stanisław Warzeszak – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
10.40Psycholog Wobec Wartości Życia – dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL – Lublin
11.05 – Lekarz Wobec Życia Pacjenta – prof. dr hab. Bogdan Chazan – Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
11.30Socjolog Wobec Życia – ks. prof. dr hab. Janusz Mariański – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie
12.00 – Modlitwa Anioł Pański i sesja plakatowa na temat: Postawy studentów z różnych krajów świata wobec ludzkiego życia
12.30wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i wręczenie dyplomów uczestnikom wojewódzkiego etapu olimpiady wiedzy o rodzinie, nagrodzenie laureatów - Wojewoda Lubelski i Kurator Oświaty
W dalszej części konferencji:
12.50 – Etyk Wobec Ludzkiego Życia – dr hab. Marek Czachorowski, prof. Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy
13.15 – Prawnik Wobec Życia Człowieka – dr hab. Aleksander Stępkowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Zarządu Instytutu Ordo Iuris w Warszawie
13.40 – Polityk Wobec Życia – dr Gabriela Masłowska, UMCS w Lublinie, poseł na Sejm RP
14.05 - Dziennikarz Wobec Życia – Franciszek Kucharczak, „Gość Niedzielny”
14.30 - Zakończenie Konferencji - dr hab. Urszula Dudziak, prof. KUL, organizator konferencji

Organizatorzy: 

Wydział Teologii KUL
 
 
10.00
Konferencja naukowa pt. ,,Rola PET/CT w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych”

Konferencja naukowa pt. ,,Rola PET/CT w diagnostyce i leczeniu chorób nowotworowych”

Data: 

poniedziałek, 20 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Opis wydarzenia: 

10.00 – Powitanie uczestników i otwarcie konferencji Dyrektor NU-MED. CDiTO Zamość
10.05 – Wystąpienie Wojewody Lubelskiego
10.15 –10.35 dr hab. n. med. Iwona Gisterek ,,Wskazania Onkologiczne do badania PET/CT”.
11.00 –11.30 prof. Dr hab. n. med.  Krzysztof Giannopulos ,,Znaczenie badania PET/TK w praktyce klinicznej”.
11.30 –12.00 dr hab. n. med. Beata Chrapko ,,Medycyna Nuklearna”
12.00-12.15 Stowarzyszenia pacjentów
12.1512.45 Dyskusja

Organizatorzy: 

Społeczna Rada do spraw Ochrony Zdrowia przy Wojewodzie Lubelskim oraz NU-MED Centrum Diagnostyki i Terapii Onkologicznej w Zamościu
 
 
08.00
„SpoKREWnieni służbą” - ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

„SpoKREWnieni służbą” - ogólnopolska akcja honorowego oddawania krwi

Data: 

wtorek, 21 Marzec, 2017

Godzina: 

08.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek wspólnie z Lubelskim Komendantem Policji insp. Pawłem Dobrodziejem i Lubelskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej bryg. Grzegorzem Alinowskim  zapraszają wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego do aktywnego udziału w ogólnopolskiej akcji zbiórki krwi pod hasłem „spoKREWnieni służbą”. 
 
Akcja związana jest z dniem 1 marca, w którym obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Święto to zostało ustanowione na cześć żołnierzy zbrojnego podziemia antykomunistycznego, którzy przelali krew w obronie niepodległości Polski. 
 
Główna zbiórka krwi z udziałem m.in. urzędników, policjantów i strażaków odbędzie się we wtorek, 21 marca 2017 roku w godzinach 8.00-15.30, w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (ul. Spokojna 4). 
 
Patronat nad ogólnopolską akcją honorowego oddawania krwi „spoKREWnieni służbą” objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak. Partnerem akcji jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie.
 
Do akcji trwającej na terenie województwa lubelskiego w dn. 1-31 marca br. może przyłączyć się każdy z nas. Krew można oddać w siedzibie głównej oraz we wszystkich oddziałach terenowych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, a także podczas terenowych akcji poboru krwi organizowanych przez Centrum. Przy rejestracji trzeba podać hasło: spoKREWnieni służbą”.
 
Uwaga: Obecność wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka przewidziana jest podczas rozpoczęcia zbiórki, w godz. 8.00-8.30

 
 
10:00
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data: 

środa, 22 Marzec, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek weźmie udział w posiedzeniu Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego podczas którego zostaną omówione następujące zagadnienia:
 

1. Stan przygotowań służb, inspekcji i straży oraz Sił Zbrojnych do działań przeciwpowodziowych na terenie województwa lubelskiego
2. Analiza miejsc stanowiących zagrożenie powodziowe na głównych rzekach województwa lubelskiego po przejściu lodów i wód roztopowych
3. Realizacja zadań przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie dotycząca organizacji Mistrzostw Europy U-21

Organizatorzy: 

Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego
 
 
11.00
Konferencja prasowa "Twój Dar Serca dla Hospicjum"

Konferencja prasowa "Twój Dar Serca dla Hospicjum"

Data: 

środa, 22 Marzec, 2017

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki sala nr 100

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w konferencji prasowej podczas której zaprezentowane zostaną cele i założenia IX edycji akcji Twój Dar Serca dla Hospicjum. 
 
Akcja Twój Dar Serca dla Hospicjum polega na organizowaniu się szkół w wydarzenia artystyczne, kulturalne i kiermasze, aby wspomóc swoich rówieśników, terminalnie i nieuleczalnie chore dzieci – Podopiecznych lubelskiego Hospicjum. 
Otrzymane wsparcie finansowe Hospicjum przeznaczy na: zakup leków, środków higieniczno-opatrunkowych dla podopiecznych, sprzęt medyczny, naprawę i zakup części zamiennych do sprzętu medycznego, pomoc socjalną dla Podopiecznych i ich rodzin, żywienie dzieci przebywających w oddziale stacjonarnej opieki paliatywnej.
 

Organizatorzy: 

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia.
 
 
08.30
Powołanie dla prof. Elżbiety Starosławskiej

Powołanie dla prof. Elżbiety Starosławskiej

Data: 

czwartek, 23 Marzec, 2017

Godzina: 

08.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy prof. Elżbiecie Starosławskiej akt powołania na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie onkologii klinicznej. Prof. Starosławska, która do niedawna była szefową Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej, sprawowała już tę funkcję z przerwami w latach 2002 – 2015. Aktualnie będzie powołana z dniem 1 kwietnia na kolejną, pięcioletnią kadencję. Wręczenie aktu powołania odbędzie się w gabinecie wojewody (I piętro). 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
09.30
Lekcja wychowania obywatelskiego dla uczniów Gimnazjum Specjalnego nr 22

Lekcja wychowania obywatelskiego dla uczniów Gimnazjum Specjalnego nr 22

Data: 

czwartek, 23 Marzec, 2017

Godzina: 

09.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Na prośbę dyrekcji Gimnazjum Specjalnego nr 22 dla Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z uczniami szkoły w ramach lekcji Wychowania Obywatelskiego.
 
Harmonogram lekcji
9.10 – 9:15             Powitanie grupy, przedstawienie programu lekcji (hol na parterze)
9:15 – 9:30             Przybliżenie historii gmachu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie,    
                               przedstawienie podstawowych informacji na temat LUW w Lublinie i administracji
                               publicznej (hol na parterze / Sala Kolumnowa / hol na I piętrze)
9:30 – 9:50             Spotkanie z Wojewodą Lubelskim p. Przemysławem Czarnkiem (rozmowa na
                               temat zadań Wojewody, prezentacja odznaczeń państwowych, wspólne
                               zdjęcie) gabinet Wojewody Lubelskiego
9:50 – 11:00           Gra sytuacyjna „Kompromis w sprawie drogi” (sala 202)
 
W lekcji weźmie udział 15 uczniów wraz z opiekunami. Gimnazjum Specjalne nr 22 dla Młodzieży Słabo Widzącej w Lublinie działa od 1999 r. przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnych im. Prof. Zofii Sękowskiej w Lublinie. Gimnazjum mieści się przy ul. Hirszfelda 6 w Lublinie.
 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.00
Podpisanie porozumienia ws. majątku LODR - konferencja prasowa

Podpisanie porozumienia ws. majątku LODR - konferencja prasowa

Data: 

czwartek, 23 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że 23.03. (czwartek), o godz. 10.00 w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie (s. 100) odbędzie się konferencja prasowa dotycząca podpisania porozumienia w sprawie sporu o majątek Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
 
W konferencji wezmą udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, wicewojewoda Robert Gmitruczuk (jako mediatorzy w sporze), wicemarszałek Woj. Lubelskiego Grzegorz Kapusta, członek zarządu Woj. Lubelskiego Paweł Nakonieczny oraz dyrektor LODR Sławomir Plis.
 
W wyniku mediacji podjętych przez wojewodę lubelskiego strony trwającego od kilku miesięcy sporu o majątek LODR doszły do porozumienia, efektem czego będzie podpisanie umowy w tej sprawie. Szczegóły zostaną podane na konferencji.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
10.00
Posiedzenie Komitetu Honorowego obchodów Święta 3 Maja

Posiedzenie Komitetu Honorowego obchodów Święta 3 Maja

Data: 

czwartek, 23 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Komitet Honorowy obchodów tegorocznego Święta 3 Maja w woj. lubelskim zbierze się na posiedzeniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim (Sala Kolumnowa). W programie obrad jest m.in. 
- przedstawienie wstępnego programu przebiegu uroczystości
- zatwierdzenie odezwy 3-majowej Komitetu Honorowego 
Uwaga: Posiedzenie jest zaplanowane w godz. 10-12, natomiast udział wojewody lubelskiego przewidziano w godz. 10.30-11.00 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.30
Briefing prasowy nt. zaniepokojenia Ministerstwa Rozwoju dot. instrumentu ZIT

Briefing prasowy nt. zaniepokojenia Ministerstwa Rozwoju dot. instrumentu ZIT

Data: 

czwartek, 23 Marzec, 2017

Godzina: 

11.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4, Sala nr 100

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że jutro tj. w czwartek 23 marca 2017 r. o godz. 11.30 w sali 100 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie (przy ul. Spokojnej 4) rozpocznie się briefing prasowy z udziałem wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz zastępcy dyrektora Wydziału Finansów i Certyfikacji LUW Anny  Stańko-Kołudzkiej.
 
Spotkanie z mediami będzie miało na celu przedstawienie informacji dotyczącej głębokiego zaniepokojenia Ministerstwa Rozwoju stanem spraw związanych z lubelskimi Zintegrowanymi Inwestycjami Terytorialnymi.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
18.00
Prezentacja produktów regionalnych i tradycyjnych na terenie województwa lubelskiego

Prezentacja produktów regionalnych i tradycyjnych na terenie województwa lubelskiego

Data: 

czwartek, 23 Marzec, 2017

Godzina: 

18.00

Miejsce: 

Hotel Zamek Biskupi w Janowie Podlaskim, ul. Zamkowa 1

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk weźmie udział w spotkaniu, na którym odbędzie się prezentacja produktów regionalnych i tradycyjnych na terenie województwa lubelskiego. Prezentację przedstawi Krzysztof Chmielik, dyrektor Wojewódzkiej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie.  W spotkaniu wezmą udział m.in. przedsiębiorcy z woj. lubelskiego, szef UOKiK Marek Niechciał oraz Andrzej Romaniuk, Główny Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.
 
Uwaga: zapowiedziany udział w spotkaniu wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka został odwołany

Organizatorzy: 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Lublinie
 
 
11.00
Finał Wojewódzkiego Konkursu z Okazji Narodowego Dnia Życia pn. „Każdy piękny od poczęcia”

Finał Wojewódzkiego Konkursu z Okazji Narodowego Dnia Życia pn. „Każdy piękny od poczęcia”

Data: 

piątek, 24 Marzec, 2017

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, ul. Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wraz z lubelskim kuratorem oświaty Teresą Misiuk w piątek tj. 24 marca o godz. 11.00 w Sali Kolumnowej LUW wręczy nagrody 32 laureatom Wojewódzkiego Konkursu z Okazji Narodowego Dnia Życia pn. „Każdy piękny od poczęcia”. Uroczystość uhonorowania zwycięzców w dziecięcej i młodzieżowej rywalizacji poprzedzi występ młodych artystów z grupy teatralnej „Zwierciadło, która funkcjonuje w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie (na scenie pojawią się uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum). Wręczeniu nagród towarzyszyć będzie prezentacja najlepszej pracy literackiej oraz multimedialnej, a na holu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego pojawi się wystawa najpiękniejszych prac plastycznych oraz plakatów przygotowanych w ramach „pomysłu na szkolną akcję”.
 
Konkurs pn. „Każdy piękny od poczęcia” zorganizowany został w ramach Narodowego Dnia Życia – święta, które zostało uchwalone przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2004 roku. Konkurs ma charakter pozytywny: został przygotowany w trosce o promowanie wśród dzieci i młodzieży szacunku do każdego życia ludzkiego od chwili poczęcia do naturalnej śmierci oraz w celu uwrażliwiania na wartość osób niepełnosprawnych. Konkurs skierowano do uczniów szkół podstawowych, specjalnych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych województwa lubelskiego.
 
Zaproponowane uczniom kategorie konkursowe: plastyczna, multimedialna, literacka i pomysł na szkolną akcję zmobilizowały uczniów do pogłębiania wiedzy merytorycznej, do kreatywności i zdrowej rywalizacji. Powstało ponad 400 prac z kilkudziesięciu szkół z całego województwa.
 
Honorowy patronat nad konkursem – zorganizowanym przez Stowarzyszenie Realitas.pl i Szkołę Podstawową nr 7 w Lublinie – sprawuje wojewoda lubelski oraz lubelski kurator oświaty. Partnerami merytorycznymi przedsięwzięcia są Bractwo Małych Stópek ze Szczecina oraz Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” Odział Okręgowy w Lublinie.

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Realitas.pl i Szkoła Podstawowa nr 7 w Lublinie
 
 
 
16.00
Spotkania z mieszkańcami Zubowic i Miączyna

Spotkania z mieszkańcami Zubowic i Miączyna

Data: 

niedziela, 26 Marzec, 2017

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Zubowice

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek spotka się z mieszkańcami Zubowic i Miączyna. Podczas spotkania będą poruszane bieżące tematy związane z sytuacją społeczną i polityczną Polski. Spotkania odbędą się o godz. 16.00 w Remizie OSP Zubowice 20, natomiast w Miączynie w Remizie OSP obok kościoła. Przewidywany czas spotkań ok. 3 godziny.

 
27
28
29
30
31
1
2
 
 
08.30
Uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia narodzin prof. dr hab. n med. Włodzimierza Fijałkowskiego – patrona Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

Uroczystości z okazji jubileuszu 100-lecia narodzin prof. dr hab. n med. Włodzimierza Fijałkowskiego – patrona Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin

Data: 

wtorek, 28 Marzec, 2017

Godzina: 

08.30

Miejsce: 

Kościół Świętego Ducha; Trybunał Koronny

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubeslki Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystościach z okazji jubileuszu 100-lecia narodzin prof. dr hab. n med. Włodzimierza Fijałkowskiego – patrona Specjalistycznej Poradni Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin.
 
 
Program uroczystości:
 
Część I - Kościół Świętego Ducha
 
8.30 – Msza św. pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego Stanisława Budzika
 
Część II – Trybunał Koronny
 
10.00 – otwarcie konferencji
- słowo wstępne dyrektor poradni Grażyny Soszyńskiej
- wystąpienie wojewody i wręczenie dyplomu uznania z medalem
- wystąpienia pozostałych gości
ok. 10.45 – zakończenie części oficjalnej.
 
W dalszej części konferencji:
10.45 – wykład „Afirmacja życia” – prof. Dorota Kornas-Biela, KUL
11.30 – wykład „Troska o życie a dbanie o więzi emocjonalne”, dr Piotr Szczukiewicz, wicedyrektor Zespołu Poradni nr 2 w Lublinie
12.00 – koncert fortepianowy
12.30 – zakończenie konferencji, tort jubileuszowy

Organizatorzy: 

Specjalistyczna Poradnia Psychoprofilaktyki i Terapii Rodzin im. prof. Włodzimierza Fijałkowskiego
 
 
16.00
Konferencja pt. Sytuacja na polskim rynku tytoniowym

Konferencja pt. Sytuacja na polskim rynku tytoniowym

Data: 

wtorek, 28 Marzec, 2017

Godzina: 

16.00

Miejsce: 

Obsza, Pensjonat Roztocze

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w konferencji pt. Sytuacja na polskim rynku tytoniowym, szkolenie dla rolników na temat zatrudnienia obcokrajowców do prac sezonowych.
 
Program :
 
16.00 Rozpoczęcie  spotkania
- Wystąpienie Wiesława Janczyka – Sekretarza Stanu w Ministerstwie  Finansów, Pełnomocnik Rządu do Spraw Wspierania Reform na Ukrainie
-Wystąpienie Jacka Boguckiego Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rolnictwa
-Wystąpienie Przemysława Czarnka Wojewody Lubelskiego 

Organizatorzy: 

Poseł Piotr Olszówka
 
 
10.00
Oficjalne Otwarcie Kongresu Polskiej Nauki

Oficjalne Otwarcie Kongresu Polskiej Nauki

Data: 

środa, 29 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Centrum Transferu Wiedzy Al. Racławickie 14, Lublin sala CTW-408, III piętro

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubeslki Przemysław Czarnek weźmie udział w oficjalnym otwarciu Kongresu Polskiej Nauki. Podczas konferencji wystąpienie programowe wygłosi Jarosław Gowin, wicepremier, minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
 
Konferencja programowa w ramach przygotowań do Narodowego Kongresu Nauki. 
Program : 

8.30-10.00 Rejestracja uczestników konferencji 

10.00-10.15 Oficjalne otwarcie konferencji ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński, Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 

10.15-11.00 Wystąpienie programowe Jarosław Gowin, Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

11.00-11.30 Wystąpienie tematyczne: prof. dr hab. Krzysztof Diks, Przewodniczący Polskiej Komisji Akredytacyjnej Edukacja na poziomie wyższym w Polsce – dylematy i wyzwania 

11.30-12.00 Przerwa kawowa 

12.00-12.50 Panel I: Ocena i doskonalenie jakości kształcenia w różnych kulturach akademickich  Moderator: Bartłomiej Banaszak (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Panelista 1: Dr. Mark Frederiks (Accreditation Organisation of the Netherlands and Flanders) Panelista 2: Tia Loukkola (European University Association) Panelista 3: Colin Tück (Director of European Quality Assurance Register) 

12.50-13.15 Dyskusja 

13.15-14.15 Lunch 

14.15-15.10 Panel II: Zewnętrzna ocena jakości kształcenia i jej rola w budowaniu kultury jakości w polskim szkolnictwie wyższym Moderator: dr hab. Jakub Brdulak, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa) Panelista 1: dr hab. Maria Próchnicka (Polska Komisja Akredytacyjna) Panelista 2: prof. dr hab. Włodzimierz Bernacki (Sejmowa Komisja  Edukacji, Nauki i Młodzieży, Uniwersytet Jagielloński) Panelista 3: dr hab. Grzegorz Mazurek, prof. ALK (Akademia Leona Koźmińskiego) Panelista 4: Dawid Kolenda (Uniwersytet Jagielloński) 

15.10-15.30 Dyskusja 

   15.30-16.20 Panel III: Mechanizmy oceny i doskonalenia jakości kształcenia w polskich uczelniach  Moderator: dr hab. Filip Musiał, prof. Ignatianum (Akademia Ignatianum) Panelista 1: prof. dr hab. Mirosława El Fray (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny)  Panelista 2: prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński (Akademia Leona Koźmińskiego) Panelista 3: dr Agnieszka Piasecka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) 

16.20-16.45 Dyskusja 

16.45-17.15 Przerwa kawowa 

17.15-18.30 Seminaria równoległe

Sesja 1: Kształcenie na odległość (e-learning, blended learning, MOOC) Prowadzący: dr inż. Kinga Kurowska (Politechnika Warszawska), Dorota Sidor (Uniwersytet Warszawski)

Sesja 2: Doskonałość dydaktyki akademickiej (innowacyjne metody kształcenia, podnoszenie kompetencji nauczycieli akademickich, ścieżka dydaktyczna jako realna alternatywa rozwoju pracownika akademickiego) Prowadząca: dr hab. Anna Machnikowska, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

Sesja 3: Dylematy oceny i doskonalenia jakości kształcenia doktorantów  Prowadzący: prof. dr hab. Wiesław Kamiński (Polska Komisja Akredytacyjna, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

Sesja 4: Doskonałość kształcenia artystycznego;  Prowadząca: prof. dr hab. Anna Brożek (Uniwersytet Warszawski)  

Sesja 5: Metody doboru i kryteria kwalifikacji kandydatów na studia Prowadząca: dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

Sesja 6: Zagraniczne  akredytacje branżowe  – wyzwanie czy konieczność, w obliczu dążenia do podniesienia jakości oraz porównywalności i rozpoznawalności oferty dydaktycznej polskich uczelni w skali międzynarodowej? Prowadzący: prof. dr hab. Łukasz Sułkowski (Polska Komisja Akredytacyjna) 

18.30-19.00 Podsumowanie seminariów – dr hab. Andrzej Herbet, prof. KUL oraz prowadzący seminaria 

 

Organizatorzy: 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 
 
17.00
Wizyta Jarosława Gowina w zakładach Ursus w Lublinie

Wizyta Jarosława Gowina w zakładach Ursus w Lublinie

Data: 

środa, 29 Marzec, 2017

Godzina: 

17.00

Miejsce: 

Zakłady Ursus w Lublinie (ul. Frezerów 7)

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu z wiceprezesem rady ministrów, ministrem nauki i szkolnictwa wyższego Jarosławem Gowinem  podczas prezentacji nowego autobusu elektrycznego, wyprodukowanego przez zakłady Ursus.

 
Przedstawiamy program prasowy wizyty:
 

  • zwiedzanie linii produkcyjnej,
  • prezentacja wyprodukowanego przez zakład autobusu elektrycznego,
  • wypowiedź dla mediów wiceprezesa rady ministrów Jarosława Gowina i Prezesa Zarządu spółki Ursus SA Karola Zarajczyka.

 
Zgłoszenia akredytacyjne prosimy przesyłać w terminie do 29.03.2017 roku (środa) do godz. 14.00, na adres: media@nauka.gov.pl oraz ursus@reputacja.com.pl. Informacji nt. wizyty udziela Zespół Informacji Biura Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, tel. +48 22 529 26 51. Uprzejmie prosimy przedstawicieli mediów o przybycie na miejsce prezentacji w zakładach Ursus do godziny 16.45

 

 
 
09.40
Spotkanie z piłkarzami Górnika Łęczna

Spotkanie z piłkarzami Górnika Łęczna

Data: 

czwartek, 30 Marzec, 2017

Godzina: 

09.40

Miejsce: 

Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek przyjmie w Lubeslkim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie drużynę Górnik Łęczna wraz z ich trenerem Franciszkiem Smudą. Podczas spotkania przy kawie wojewoda będzie rozmawiał z piłkarzami o zbliżającym się meczu z Arką Gdynia. Bezpośrednio po spotkaniu z wojewodą drużyna wyjeżdża na mecz. 

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
11.00
Briefing prasowy, dotyczący kampanii edukacyjnej „STOP pożarom traw”.

Briefing prasowy, dotyczący kampanii edukacyjnej „STOP pożarom traw”.

Data: 

czwartek, 30 Marzec, 2017

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki sala nr 100

Opis wydarzenia: 

W briefingu prasowym weźmie udział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek a także :
1)   Lubelski Komendant Wojewódzki PSP – st. bryg. Grzegorz Alinowski,
2)   Wicekurator Oświaty w Lublinie – Eugeniusz Pelak,
3)   Zastępca Dyrektora Regionalnego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Lublinie – Artur Pizoń,
4)   Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie – insp. Wojciech Czapla,
5)   Naczelnik Wydziału Ochrony Ekosystemów Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Lublinie – Dariusz Piasecki.
 
W 2016 roku powstały w Polsce 36 442 pożary traw obejmujące łączny obszar 12 036 ha. W zdarzeniach tych odnotowano 6 ofiar śmiertelnych oraz 81 rannych.
W dniu 16 marca 2017 roku  Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński wraz z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej zainaugurował kampanię edukacyjną pn. „STOP pożarom traw”.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
 
 
12.00
Konferencja prasowa: „Coraz bliżej dobrej szkoły. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji.”

Konferencja prasowa: „Coraz bliżej dobrej szkoły. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji.”

Data: 

czwartek, 30 Marzec, 2017

Godzina: 

12.00

Miejsce: 

Sala konferencyjna Kuratorium Oświaty w Lublinie (pokój 217), ul. 3 Maja 6

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w  konferencji: „Coraz bliżej dobrej szkoły. Aktualny stan wdrażania reformy edukacji.”
 
Podczas konferencji zostaną przedstawione m. in. pełne dane dotyczące uchwał w sprawie projektu dostosowania sieci szkół oraz pełne dane dotyczące podjęcia przez jednostki samorządu terytorialnego w województwie lubelskim uchwał w sprawie dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego (tzw. uchwał ostatecznych).
Uczestnicy: wojewoda lubelski, lubelski kurator oświaty, koordynator ds. reformy oświaty w woj. lubelskim.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
10.00
Uroczysta sesja Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Uroczysta sesja Rady Miasta Tomaszów Lubelski

Data: 

piątek, 31 Marzec, 2017

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

sala konferencyjna Urzędu Miasta Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 57

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystej sesji Rady Miasta Tomaszów Lubelski. 
 
Sesję zainauguruje burmistrz Miasta Tomaszów Lubelski Wojciech Żukowski, który wręczy wojewodzie lubelskiemu Przemysławowi Czarnkowi Medal za Zasługi  dla Tomaszowa Lubelskiego im. Tomasza Zamoyskiego Założyciela Miasta, za zaangażowanie na rzecz powstania obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego i wsparcie realizowanych inwestycji na terenie miasta.
 
Następnie wojewoda lubelski i burmistrz miasta Tomaszów Lubelski uhonorują wyróżniających się zawodników MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski, klubu, który w sezonie 2017 r. po raz ósmy z rzędu wygrał klasyfikację drużynową Narodowego Programu Rozwoju Biegów Narciarskich „Bieg na Igrzyska”, okolicznościowymi dyplomami. Wśród zawodników znajdzie się Monika Skinder mistrzyni polski seniorek w biegach narciarskich (w sprincie).
 
Wojewoda w imieniu ministra sportu i turystyki przekaże także puchar dla miasta tomaszów Lubelski za zajęcie IV miejsca w ramach konkursu współzawodnictwa sportowego miast. 

Organizatorzy: 

Rada Miasta tomaszów Lubelski
 
 
13.00
Unia Film Festival 2017

Unia Film Festival 2017

Data: 

piątek, 31 Marzec, 2017

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w Unia Film Festival 2017
 
Wojewoda wręczy nagrody dla laureatów II miejsca w konkursie. Następnie wygłosi okolicznościowe przemówienie  oraz wręczy dyplomy uznania koordynatorom i współorganizatorom festiwalu, p. Wojciechowi Jastrzębskiemu,  p. Justynie Malickiej i p. Magdalenie Sobieszek-Jabłoniec. 
 
Unia Film Festival 2017 to konkurs  na najlepszy film krótkometrażowy  (3-15 minut, animacja, dokument lub fabuła) dla gimnazjalistów i licealistów z województwa lubelskiego organizowany od roku 2011 przez III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej w Lublinie oraz Fundację Rozwoju Oświaty Lubelskiej.

Organizatorzy: 

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie