Listopad 2017

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
30
31
1
2
3
4
5
 
 
 
 
 
 
16:30
Uroczystości związane z obchodami Dni Krwiodawstwa

Uroczystości związane z obchodami Dni Krwiodawstwa

Data: 

sobota, 4 Listopad, 2017

Godzina: 

16:30

Miejsce: 

kościół św. Marii Magdaleny w Łęcznej, ul. Świętoduska 2, stołówka górnicza działająca na terenie LW Bogdanka

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystościach  związanych  z obchodami Dni Krwiodawstwa.  Rozpoczną się one o godzinie 16:30 mszą św. w  intencji honorowych krwiodawców w kościele św. Marii Magdaleny w Łęcznej. Następnie, o godzinie 18:00, rozpocznie się uroczyste spotkanie w stołówce górniczej w Bogdance.

Organizatorzy: 

Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi im. Zdzisława Goli Polskiego Czerwonego Krzyża
 
 
12:15
Spotkania z mieszkańcami powiatu janowskiego

Spotkania z mieszkańcami powiatu janowskiego

Data: 

niedziela, 5 Listopad, 2017

Godzina: 

12:15

Miejsce: 

Publiczna Szkoła Podstawowa - Chrzanów Pierwszy 81, remiza OSP w Dzwoli

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami powiatu janowskiego: Chrzanowa i Dzwoli.  Celem spotkania z lokalną społecznością będzie dyskusja na temat  bieżącej działalności rządu pani premier Beaty Szydło.
 
 
12:15 Chrzanów - Publiczna Szkoła Podstawowa - Chrzanów Pierwszy 81
 
14:30 Dzwola -  remiza OSP w Dzwoli

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP Artur Soboń
 
6
7
8
9
10
11
12
 
10:00
Konferencja dotycząca zarządzania gospodarką wodną

Konferencja dotycząca zarządzania gospodarką wodną

Data: 

poniedziałek, 6 Listopad, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w konferencji „Zarządzanie gospodarką wodną – aspekty prawne i praktyczne, przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz gospodarstwach domowych”. 
 
 
Program konferencji:
 
9:30  Rejestracja uczestników
 
10:00  Otwarcie konferencji, powitanie gości – prezes LIR Piotr Burek
 
10:15   Wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 
10:30  Praktyczne przykłady zagospodarowania wody w rolnictwie oraz działania na rzecz ograniczenia skażenia azotem ze źródeł rolniczych – Marek Krysztoforski z centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu 
 
11:30  Przerwa kawowa
 
12:00  Źródła finansowania projektów i rozwiązań technologicznych w zakresie zarządzania gospodarką wodną w rolnictwie w ramach środków unijnych i krajowych – zastępca dyrektora oddziału regionalnego ARiMR  w Lublinie Michał Bętkowski
 
13:00  Aspekty prawne zarządzania wodą – znaczenie ustanowienia i wdrażania nowego Prawa Wodnego – mec. Joanna Janaszek
 
13:50  Dyskusja, podsumowanie konferencji
 
 
Konferencję honorowym patronatem objął wojewoda lubelski.
 
 
Udział wojewody w spotkaniu przewidziany jest od godziny 10:00 – 10:30.

Organizatorzy: 

Lubelska Izba Rolnicza
 
 
11:15
Konferencja prasowa dotycząca zatrudnienia nauczycieli

Konferencja prasowa dotycząca zatrudnienia nauczycieli

Data: 

wtorek, 7 Listopad, 2017

Godzina: 

11:15

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, s. 100

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego  Przemysława Czarnka  oraz lubelskiego  kuratora oświaty Teresy Misiuk, o godzinie 11:30, w s. 100 LUW, odbędzie się konferencja prasowa, podczas której zostaną zaprezentowane dane dotyczące zatrudnienia nauczycieli w województwie lubelskim.
 
Wcześniej, o godzinie 09:00, w  Sali Błękitnej LUW,  rozpocznie się  wręczanie dyplomów  stypendystom Prezesa rady Ministrów. W uroczystości udział wezmą stypendyści z kilkunastu powiatów, wraz z opiekunami. Wręczanie dyplomów potrwa do około godziny 14.00.
 
***
 
 
Stypendium Premiera przyznawane jest najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych kończących się egzaminem dojrzałości. Aby otrzymać stypendium kandydat musi spełnić przynajmniej jeden z  podanych warunków: 1. otrzymać promocję z wyróżnieniem, tj. uzyskać średnią ocen z zajęć obowiązkowych nie niższą niż 4,75 oraz bardzo dobrą ocenę z zachowania, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen, 2.  wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej w jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy - wyniki co najmniej dobre.
W uroczystości udział wezmą uczniowie z powiatów: kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, miasta Lublin, łęczyńskiego, opolskiego, puławskiego, ryckiego, świdnickiego, bialskiego, Miasta Biała Podlaska, biłgorajskiego, chełmskiego, Miasta Chełm, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego, tomaszowskiego, włodawskiego, zamojskiego i Miasta Zamość.

Organizatorzy: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
19:00
Gala „Orły Wprost 2017”

Gala „Orły Wprost 2017”

Data: 

wtorek, 7 Listopad, 2017

Godzina: 

19:00

Miejsce: 

Hotel Ilan, ul. Lubartowska 85, Lublin

Opis wydarzenia: 

Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju Adama Hamryszczaka i wojewody lubelskiego  Przemysława  Czarnka odbędzie się uroczysta gala wręczenia nagród  „Orły Wprost 2017” regionu lubelskiego i świętokrzyskiego.
 
 
Program wydarzenia:
19.00  Uroczyste rozpoczęcie gali
 
19.05  Wystąpienie wiceministra rozwoju Adama Hamryszczaka
 
19.15  Wystąpienie marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego
 
19.20  Wystąpienie wojewody lubelskiegoPrzemysława Czarnka
 
19.25 Debata transgraniczna, z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka,  marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego, burmistrza  Tomaszowa Lubelskiego Wojciecha Żukowskiego i dyrektora Centrum Projektów Europejskich Leszka Bullera.
 
19.55 Wręczenie nagród Orły Wprost oraz nagród specjalnych dla projektów transgranicznych (jedną z głównych nagród wręczy wojewoda lubelski)
 
20.50 podziękowania dla przybyłych partnerów oraz zdjęcie pamiątkowe nagrodzonych
 
Gala zakończy się o godzinie 21:00.

Organizatorzy: 

Tygodnik Wprost
 
 
14:30
Top Menadżer 60-lecia Kuriera Lubelskiego

Top Menadżer 60-lecia Kuriera Lubelskiego

Data: 

środa, 8 Listopad, 2017

Godzina: 

14:30

Miejsce: 

Lubelskie Centrum Konferencyjne, ul. Artura Grottgera 2, sala S2

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystym podsumowaniu plebiscytu Top Menadżer 60-lecia Kuriera Lubelskiego. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 14:30. Ogłoszenie wyników plebiscytu poprzedzi panel dyskusyjny: „Rozwój mediów cyfrowych. Sposoby na skuteczną komunikację”.
 
Wojewoda razem z redaktor naczelną Kuriera Lubelskiego wręczą nagrody laureatom.
 
Podczas spotkania przewidziane jest przemówienie wojewody.
 
Spotkanie zakończy się około godziny 16:00.
 
***
 
To dziewiąta edycja plebiscytu Kuriera Lubelskiego, w którym czytelnicy i eksperci wybierają regionalnego Top Menedżera. Podczas tegorocznej edycji konkursu na uczestnictwo zdecydowało się dwudziestu przedstawicieli firm, ale też dyrektorzy szpitali i menedżer drużyny żużlowej.

Organizatorzy: 

Kurier Lubelski
 
 
18:00
Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” połączony z jubileuszem 50-lecia pracy artystycznej Krzysztofa Kramka, kierownika muzycznego zespołu

Koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Jawor” połączony z jubileuszem 50-lecia pracy artystycznej Krzysztofa Kramka, kierownika muzycznego zespołu

Data: 

środa, 8 Listopad, 2017

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Centrum Kongresowe Uniwersytetu Przyrodniczego, ul. Akademicka 15

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w koncercie Zespołu Pieśni i Tańca Jawor. Koncert rozpocznie się o godzinie 18:00, w Centrum Kongresowym UP.
 
Koncert  jest okazją do  świętowania  jubileuszu 50-lecia pracy artystycznej kierownika muzycznego zespołu Krzysztofa Kramka. Wystąpią trzy grupy taneczne przy akompaniamencie kapeli pod kierownictwem Krzysztofa Kramka.
 
O godzinie 20:00 rozpocznie się oficjalna część uroczystości, podczas której głos zabiorą zaproszeni goście, w tym wojewoda lubelski.
 
Uroczystość zakończy się około godziny 20:30.

Organizatorzy: 

Zespół Folkloru i Kultury Wsi, Zespół Pieśni i Tańca Jawor
 
 
10:00
Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Data: 

czwartek, 9 Listopad, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka i wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka, w LUW odbędzie się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
 
Spotkanie poświęcone będzie działaniom dotyczącym przygotowania do okresu zimy. Omówione zostaną kwestie: funkcjonowania pomocy społecznej w okresie zimy,  działań  służb, inspekcji i straży w zakresie przygotowania, zapobiegania oraz ograniczania skutków niekorzystnych zjawisk, przygotowań  do zimowego utrzymania dróg  krajowych i wojewódzkich, zapewnienia ciągłości dostaw energii elektrycznej oraz zaleceń Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego LUW do działań służb, inspekcji i straży.
 
Spotkanie zakończy się dyskusją, i potrwa do około godziny 11:30.
 
Otwarcia i zakończenia posiedzenia dokona wojewoda lubelski.
 
Spotkanie ma charakter zamknięty dla dziennikarzy. Bezpośrednio po spotkaniu będzie możliwość rozmowy z przedstawicielami poszczególnych służb biorących udział w spotkaniu.
 
Obecni będą m.in.: lubelski komendant wojewódzki policji, lubelski komendant wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej, dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Lublinie, dyrektor generalny PGE Dystrybucja S.A oddział w Lublinie.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
12:00
Obchody 75. rocznicy ostatecznej likwidacji getta lubelskiego

Obchody 75. rocznicy ostatecznej likwidacji getta lubelskiego

Data: 

czwartek, 9 Listopad, 2017

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Pomnik ofiar getta lubelskiego, Lublin, ul. Niecała 1

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w obchodach  75. rocznicy ostatecznej  likwidacji getta lubelskiego.
 
Przebieg uroczystości:
- Powitanie gości
- Modlitwa za ofiary getta lubelskiego
- Przemówienie  wojewody lubelskiego
- Wystąpienie przedstawiciela młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie
- Wystąpienie przedstawiciela młodzieży ze Szkoły Podstawowej nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny w Lublinie
- Wystąpienia pozostałych gości
- Złożenie wieńców pod pomnikiem ofiar getta (w tym od wojewody lubelskiego)
 
 Obchody zakończą się około godziny 12:40.

Organizatorzy: 

Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce, oddział w Lublinie
 
 
18:00
Wieczór Niepodległościowy w TVP3

Wieczór Niepodległościowy w TVP3

Data: 

czwartek, 9 Listopad, 2017

Godzina: 

18:00

Miejsce: 

Studio TVP3 Lublin, ul. Raabego 2

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w Wieczorze Niepodległościowym, organizowanym przez lubelski oddział Telewizji Polskiej.
W programie premierowy pokaz filmu „Polski nie zniszczy nic na świecie. Historia chor. Antoniego Dołęgi, w reżyserii Bogny Bender-Motyki, nagrodzonego na festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni 2017, nagrodą im. Janusza Kurtyki oraz wyróżnieniem. Odbędzie się też koncert „Cześć i chwała bohaterom” w wykonaniu zespołu Contra Mundum.
 
 
Podczas spotkania przewidziane jest wystąpienie wojewody.
 
Wojewoda obecny będzie do około godziny 18:20

Organizatorzy: 

TVP3 Lublin, miasto Łuków, powiat łukowski
 
 
20:00
Uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Viva Polonia!”

Uroczysty koncert z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Viva Polonia!”

Data: 

czwartek, 9 Listopad, 2017

Godzina: 

20:00

Miejsce: 

Archikatedra Lubelska, ul. Królewska 10

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w  uroczystym koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości „Viva Polonia!”.
 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 20:00, wręczeniem przez wojewodę lubelskiego Brązowego  Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” dla artystki  Teatru Muzycznego w Lublinie, Doroty Laskowieckiej.
Wojewoda wręczy też dyplom uznania z medalem dla pianistki Jolanty Skorek-Münch, z okazji 35-lecia pracy artystycznej.
 
Po przemówieniu wojewody, rozpocznie się uroczysty koncert.W którym wystąpią: Dorota Laskowiecka, Anna Maria Grabowska, Andrzej Wiśniewski, Łukasz Wroński, Jolanta Skorek-Münch, Akademicki Chór Uniwersytetu Medycznego, Akademicki Chór Dziecięcy Uniwersytetu Medycznego „Pueri Nostri”, Chór Męski „Bas Canto”, Orkiestra Koncertowa Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyrekcją Grzegorza Mielimąka.
 
Koncert zakończy się około godziny 21:15.
 
Uroczystość honorowym patronatem objął wojewoda lubelski.

Organizatorzy: 

Stowarzyszenie Pro Musica Antiqua, Ministerstwo Obrony Narodowej i Parafia Archikatedralna Św. Jana Chrzciciela i Św. Jana Ewangelisty w Lublinie
 
 
12:00
Wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego

Wręczenie aktów nadania obywatelstwa polskiego

Data: 

piątek, 10 Listopad, 2017

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Kolumnowa

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wezmą udział w uroczystości wręczenia aktów  nadania obywatelstwa polskiego. Z rąk wojewody i wicewojewody akty obywatelstwa odbierze 10 osób.
 
 
***
 
 
To 9 osób dorosłych i 1 dziecko. 7 osób pochodzi z Ukrainy, 2 osoby z Litwy i 1 osoba z Armenii.
Są to osoby w większości z polskim pochodzeniem, małżonkowie obywateli polskich oraz studenci.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
14:00
Spotkanie wojewody z członkami stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej”

Spotkanie wojewody z członkami stowarzyszenia „Lokalnej Grupy Rybackiej Puszczy Sandomierskiej”

Data: 

piątek, 10 Listopad, 2017

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Chatka myśliwska, Maliniec, gmina Potok Wielki

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek  spotka się z członkami stowarzyszenia „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej”.
 
Celem spotkania z rybakami jest omówienie istotnych spraw dla tej grupy społecznej.
 
 
***
 
 
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Rybacka Puszczy Sandomierskiej” zostało zarejestrowane 21 grudnia 2009 r.Terenem działania LGR jest obszar pięciu sąsiadujących ze sobą gmin: Baranowa Sandomierskiego, Bojanowa, Dzikowca, Grębowa, Nowej Dęby. Gminy te położone są w północnej części Województwa Podkarpackiego na terenie dawnej Puszczy Sandomierskiej i stanowią spójny, powiązany ze sobą terytorialnie, przyrodniczo, gospodarczo, kulturalnie, a także historycznie obszar, którego mieszkańcy i lokalne instytucje ściśle współpracują ze sobą na wielu płaszczyznach, ze szczególnym wskazaniem na rozwijający się sektor rybacki. W 2011 roku Stowarzyszenie podpisało z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi umowę dotyczącą realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Obszaru Rybackiego. Głównym celem stowarzyszenia jest działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów tradycyjnie związanych z chowem i hodowlą ryb.
(źródło: www.lgr-puszczysandomierskiej.pl)

Organizatorzy: 

Gmina Potok Wielki
 
 
8:30
Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Obchody Narodowego Święta Niepodległości

Data: 

sobota, 11 Listopad, 2017

Godzina: 

8:30

Miejsce: 

Pomnik J. Piłsudskiego na Placu Litewskim w Lublinie, Trybunał Koronny przy ul. Rynek 1, Archikatedra Lubelska, Plac Zamkowy, Lubelski Urząd Wojewódzki, cmentarz wojenny przy ul. Białej

Opis wydarzenia: 

Wojewoda  lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w odchodach Narodowego Święta Niepodległości.
 
 
 
 PROGRAM UROCZYSTOŚCI
 
10.11 (PIĄTEK)
 
 
21:00  rozpalenie Ognia Niepodległości nad rzeką Bystrzycą, przy przystani kajakowej w Sobianowicach, w gminie Wólka, przez przedstawicieli Związku Harcerstwa RP. W programie m.in. odśpiewanie Hymnu Państwowego i wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Zebranych pozdrowi także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Podobne wydarzenia odbędą się równolegle w Lublinie, Dęblinie, Obszy, Wysokiem, Jastkowie, Wąwolnicy, Adamowie, Kazimierzu Dolnym, Radzyniu. W kolejnych roku, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, mamy nadzieję, że Ognie Niepodległości zapłoną w każdej gminie województwa lubelskiego.
 
 
 
11.11 (SOBOTA)
 
 
8:30  złożenie wieńców i wiązanek kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
 
09:00  uroczysta sesja rady Miasta Lublin
 
10:00  Msza św. w katedrze lubelskiej w intencji Ojczyzny
 
11:30  przemarsz na Plac Zamkowy
 
11:45  uroczystość na Placu Zamkowym:
 
- złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Lublin przez dowódcę uroczystości i powitanie kompanii honorowych
 
- odegranie Hymnu Narodowego
 
- uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt
 
- wystąpienie wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka
 
apel pamięci i salwa honorowa
 
-   wręczenie medali Pro Patria, Madelu Zasłużony dla Obronności Kraju,  wręczenie awansów wojskowych
 
- koncert orkiestry wojskowej
 
- składanie wieńców i wiązanek kwiatów pod upamiętnieniami: więźniów Zamku i Pomnikiem Zaporczyków
 
- defilada kompanii honorowych
 
- defilada jazdy i pojazdów historycznych
 
- imprezy towarzyszące, w tym m.in. : prezentacja grup rekonstrukcyjnych i pojazdów historycznych, wystawa sprzętu służb mundurowych ( w tym Wojska Polskiego, inspekcji celnej, straży granicznej, straży pożarnej, policji, pogotowia  ratunkowego, WSOSP w Dęblinie), przewodnicy PTTK poprowadzą wycieczki „Szlakiem  odzyskania niepodległości”, a harcerze ZHR i zespoły muzyczne poprowadzą „śpiewanki patriotyczne”, Ognie Wolności, w gminach województwa lubelskiego 10 listopada o godzinie 21:00, w przeddzień Święta Niepodległości.
 
13:30  złożenie wiązanek kwiatów przy tablicach  upamiętniających :
 
- Władysława Cholewę – delegata Rządu RP na województwo lubelskie i wojewodę lubelskiego  w latach 1941-1944 (Sąd Okręgowy, ul. Krakowskie Przedmieście 43)
 
- Jerzego de Tramecourta – wojewodę lubelskiego w latach 1937-1939, (Lubelski Urząd wojewódzki, ul. Spokojna 4)
 
13:45  złożenie wieńców na mogiłach legionistów (cmentarz wojenny w Lublinie przy ul. Białej)
 
14:00   wspólne śpiewanie popularnych pieśni patriotycznych - Łukasz Jemioła, Zespół Pieśni i Tańca UMCS, Chór Uniwersytetu Przyrodniczego, Chór Kantylena - Ratusz, Plac Łokietka 1 (bez udziału wojewody)
 
14.15  uroczystość przyznania nagrody im. prof. Ryszarda Bendera uświetniona występem chóru i orkiestry kameralnej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II st. im. K. Lipińskiego w Lublinie pod dyrekcją profesor Teresy Krasowskiej (Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4; organizator – rodzina profesora R. Bendera)
 
16:30  start biegu Mila Niepodległości spod gmachu Poczty Polskiej (ul. Krakowskie Przedmieście 50)

Organizatorzy: 

wojewoda lubelski, marszałek województwa lubelskiego, prezydent miasta Lublin
 
 
15:00
Spotkanie z mieszkańcami Uścimowa i Ostrowa Lubelskiego

Spotkanie z mieszkańcami Uścimowa i Ostrowa Lubelskiego

Data: 

niedziela, 12 Listopad, 2017

Godzina: 

15:00

Miejsce: 

Remiza strażacka w Uścimowie, Centrum Kultury w Ostrowie Lubelskim, ul. Partyzantów 14

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami Uścimowa i Ostrowa Lubelskiego.  Celem spotkania z lokalną społecznością będzie dyskusja na temat  bieżącej działalności rządu premier Beaty Szydło.
 
Spotkanie z mieszkańcami Uścimowa rozpocznie się o godzinie 15:00, a z mieszkańcami Ostrowa Lubelskiego  o godzinie 17:15.

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP Artur Soboń
 
13
14
15
16
17
18
19
 
11:00
Spotkanie z wnukami M. Curie-Skłodowskiej i społecznością akademicką UMCS

Spotkanie z wnukami M. Curie-Skłodowskiej i społecznością akademicką UMCS

Data: 

poniedziałek, 13 Listopad, 2017

Godzina: 

11:00

Miejsce: 

Aula Instytutu Informatyki UMCS, ul. Akademicka 9

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotka się z wnukami Marii Curie-Skłodowskiej  i społecznością UMCS.
 
To jedno z wydarzeń odbywających się w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Marii Curie – Skłodowskiej, noblistki i patronki uniwersytetu.
 
Otwarte spotkanie członków rodziny Skłodowskiej ze społecznością akademicką uniwersytetu rozpocznie się o godzinie 11:00 w UMCS. Wezmą w nim udział: wnuczka noblistki  Hélène Langevin-Joliot profesor fizyki jądrowej i wnuk Pierre Joliot biochemik, profesor College de France i członek  Francuskiej Akademii Nauk.
 
O godzinie 11.10  przewidziane jest wystąpienie wojewody lubelskiego.
 
Spotkanie zakończy się o godzinie 13:00  wspólnym zdjęciem pod pomnikiem Marii Curie-Skłodowskiej.
 
 
 
 
***
 
W towarzystwie delegacji z Paryża, przyjeżdżającej  do Lublina na zaproszenie UMCS oprócz Hélène Langevin-Joliot i Pierre’a Joliot znaleźli się też: Anne Joliot małżonka Pierre’a, Renaud Huynh dyrektor Muzeum Curie w Paryż oraz Natalie Pigeard-Micault  historyk z Muzeum Curie w Paryżu. Spotkanie to okazja do rozmowy z wybitnymi naukowcami, a zarazem potomkami patronki UMCS.

Organizatorzy: 

Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej
 
 
14:00
Spotkanie z ambasadorem Białorusi

Spotkanie z ambasadorem Białorusi

Data: 

poniedziałek, 13 Listopad, 2017

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, gabinet wojewody

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że 13 listopada wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkają  się z ambasadorem nadzwyczajnym  i pełnomocnym  Białorusi w RP Jego Ekscelencją Panem Aleksandrem Averyanovem.
 
Celem spotkania jest omówienie współpracy polsko-białoruskiej w zakresie gospodarki.
 
Wydarzenie jest następstwem wizyty korpusu dyplomatycznego w Lublinie.
Szefowie misji dyplomatycznych ponad 30 państw z różnych regionów świata przyjechali do Lublina na wspólne zaproszenie władz rządowych i samorządowych z terenu województwa. 
 
***
 
Spotkanie będzie miało charakter zamknięty dla mediów. Na początku spotkania możliwe jedynie photo opp. Po zakończeniu spotkania  nie są przewidziane wypowiedzi dla mediów.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
10:00
Finał IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W hołdzie bohaterom”

Finał IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W hołdzie bohaterom”

Data: 

wtorek, 14 Listopad, 2017

Godzina: 

10:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystym finale IV Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „W hołdzie bohaterom”. 
Spotkanie rozpocznie się o godzinie 10:00 w LUW. Po powitaniu gości przewidziane są wystąpienia. Jako pierwszy głos zabierze wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
 
Wręczenie nagród w konkursie zaplanowanie jest na   godzinę 11:00.
 
 
Wojewoda obecny będzie do godziny 10:30.
 
 
 
 
***
 
 
Tegoroczna edycja konkursu poświęcona została osobom, które przyczyniły się do rozkwitu Rzeczpospolitej w wielu dziedzinach życia gospodarczego, politycznego i kulturalnego. 700. urodziny miasta stanowią dla młodych ludzi okazję do szczególnego zainteresowania się historią stolicy regionu, poznania znaczących wydarzeń z dziejów Lublina oraz postaci zasłużonych dla miasta.

Organizatorzy: 

XXIX LO im. cc mjra Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” w Lublinie
 
 
12:00
Uroczysta sesja Rady Miasta Łuków

Uroczysta sesja Rady Miasta Łuków

Data: 

wtorek, 14 Listopad, 2017

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Łukowski Ośrodek Kultury, ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 20

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystej sesji Rady Miasta Łuków, zwołanej z okazji nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Łuków księdzu profesorowi Stanisławowi Ziębie.
 
W programie: uroczyste nadanie Honorowego Obywatelstwa, wystąpienie księdza S. Zięby, wystąpienia zaproszonych gości i program artystyczny.
 
Podczas uroczystości wojewoda złoży gratulacje ks. prof. Stanisławowi Ziębie.
 
Udział wojewody przewidziany jest do około godziny 13:30.

Organizatorzy: 

Przewodniczący Rady Miasta Łuków, Burmistrz Miasta Łuków
 
 
 
Wiceminister Jarosław Zieliński w województwie lubelskim otworzy posterunki policji i przekaże sprzęt strażakom OSP

Wiceminister Jarosław Zieliński w województwie lubelskim otworzy posterunki policji i przekaże sprzęt strażakom OSP

Data: 

czwartek, 16 Listopad, 2017

Opis wydarzenia: 

W czwartek 16 listopada Jarosław Zieliński, wiceminister spraw wewnętrznych i administracji w województwie lubelskim otworzy posterunek policji w Jastkowie oraz przekaże sprzęt jednostce OSP. Jarosław Zieliński wręczy również klucze do posterunków w Woli Uhruskiej i Michowie. Funkcjonariusze podległych służb MSWiA otrzymają awanse na wyższe stopnie i odznaczenia.  
 
Program wizyty:
 
9:30 – otwarcie posterunku policji w Jastkowie(ul. II Armii Wojska Polskiego 8). Minister poinformuje również o otwarciu posterunków w Woli Uhruskiej i Michowie.  Dziennikarzy prosimy o przybycie najpóźniej do godziny 9:15.
 
11:00 – w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim podczas uroczystości z okazji Narodowego Dnia Niepodległości wiceminister Jarosław Zieliński wręczy funkcjonariuszom podległych służb odznaczenia, wyróżnienia i awanse. (Lubelski Urząd Wojewódzki, Sala Kolumnowa). Dziennikarzy prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 10:45.
 
12:00– briefing prasowy z udziałem wiceministra Jarosława Zielińskiego i wojewody Przemysława Czarnka dotyczący działań rządu na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców (Lubelski Urząd Wojewódzki, sala nr 100).
 
15:00- przekazanie wozu strażackiego w Dzwoli (plac przed remizą OSP). Dziennikarzy prosimy o przybycie najpóźniej do godz. 14:45.
 
 
Szczegółowych informacji dotyczących organizacji wizyty udziela Radosław Brzózka, rzecznik prasowy wojewody tel. kom. 881 963 658. 

 
 
10:30
Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego

Data: 

piątek, 17 Listopad, 2017

Godzina: 

10:30

Miejsce: 

Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 57, Sala Konferencyjna

Opis wydarzenia: 

Minister infrastruktury i budownictwa Andrzej Adamczyk oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wezmą udział w konferencji, na której podpisania zostanie umowa na wykonanie obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego. Obecni będą również burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Wojciech Żukowski, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak i dyrektor oddziału w Lublinie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Stanisław Schodziński.
 
W programie spotkania uroczyste podpisanie umowy na wykonanie obwodnicy oraz wręczenie okolicznościowych statuetek za zaangażowanie i pracę na rzecz budowy obwodnicy Tomaszowa Lubelskiego.
 
Podczas spotkania, które zakończy się ok. godz. 12.00, przewidziane jest wystąpienie wojewody.

Organizatorzy: 

Urząd Miasta w Tomaszowie Lubelskim
 
 
14:00
Konferencja prasowa podsumowująca dwa lata pracy rządu na terenie województwa lubelskiego

Konferencja prasowa podsumowująca dwa lata pracy rządu na terenie województwa lubelskiego

Data: 

piątek, 17 Listopad, 2017

Godzina: 

14:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, s. 100

Opis wydarzenia: 

Informujemy, że w dniu 17 listopada w LUW odbędzie się konferencja prasowa wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka podsumowująca dwa lata pracy rządu na terenie województwa lubelskiego.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
13:30
Spotkanie z mieszkańcami Wąwolnicy

Spotkanie z mieszkańcami Wąwolnicy

Data: 

sobota, 18 Listopad, 2017

Godzina: 

13:30

Miejsce: 

Szkoła Podstawowa w Wąwolnicy

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w spotkaniu parlamentarzystów z mieszkańcami Wąwolnicy.  Celem spotkania z lokalną społecznością będzie dyskusja na temat  bieżącej działalności rządu Pani premier Beaty Szydło.

 
 
12:00
Spotkanie z mieszkańcami gminy Kamionka

Spotkanie z mieszkańcami gminy Kamionka

Data: 

niedziela, 19 Listopad, 2017

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Gminny Ośrodek Kultury w Kamionce

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i parlamentarzyści PiS spotkają się z mieszkańcami gminy Kamionka.
W trakcie spotkania zostaną przedstawione zagadnienia z zakresu spraw społeczno – gospodarczych oraz odbędą się konsultacje dla mieszkańców w sprawach ważnych dla lokalnej społeczności.

Organizatorzy: 

Poseł na Sejm RP Sylwester Tułajew, Poseł na Sejm RP Artur Soboń
 
20
21
22
23
24
25
26
 
12:00
Dzień Pracownika Socjalnego

Dzień Pracownika Socjalnego

Data: 

poniedziałek, 20 Listopad, 2017

Godzina: 

12:00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Sala Błękitna

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek i wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wezmą udział w obchodach Dnia Pracownika Socjalnego.
 
W trakcie spotkania  pracownicy socjalni zostaną odznaczeni złotymi i srebrnymi  Medalami za Długoletnią Służbę. Jedna osoba zostanie odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Łącznie odznaczeniami państwowymi uhonorowanych  zostanie 18 osób.
 
Ceremonii wręczenia odznaczeń dokona wojewoda wraz z wicewojewodą.
 
Podczas spotkania przewidziane jest wystąpienie wojewody.
 
Wojewoda obecny będzie do godziny 12:40. W dalszej części uroczystości  wojewodę reprezentował będzie wicewojewoda, który  dokona uroczystego wręczenia dyplomów uznania wojewody lubelskiego.
 
 
***
 
Dzień Pracownika Socjalnego to święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Wprowadzone nowelizacją o zmianie ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu z dnia 14 czerwca 1996 r. święto (podtrzymane w nowej ustawie z dnia 12 marca 2004 r.) stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanej profesji. Stanowi również formę promowania zawodu pracownika socjalnego.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
13:00
Ceremonia honorująca Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Ceremonia honorująca Sprawiedliwych wśród Narodów Świata

Data: 

poniedziałek, 20 Listopad, 2017

Godzina: 

13:00

Miejsce: 

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Al. Racławickie 14, (CTW) – Aula 408

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek będzie gościem honorowym   ceremonii wręczenia medali „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. 
 
Podczas ceremonii wręczone zostaną:  medal i dyplomy honorowe „Sprawiedliwy wśród narodów świata”.
 
Ceremonia zakończy się o godzinie 14.15  wspólnym  zdjęciem uhonorowanych rodzin i gospodarzy uroczystości.
 
Spotkanie zaczyna się od 13.00, ale ze względów bezpieczeństwa organizatorzy proszą o wcześniejsze przybycie z dowodem tożsamości i niewnoszenie dużych toreb/plecaków.
 
***
 
Medal Sprawiedliwy wśród Narodów Świata – najwyższe izraelskie odznaczenie cywilne. Ludzie uznani za „Sprawiedliwych Wśród Narodów Świata” otrzymują specjalnie wybity medal z ich nazwiskiem, dyplom uznania oraz przywilej uwiecznienia ich nazwisk na Ścianie Honoru w Ogrodzie Sprawiedliwych w Yad Vashem, w Jerozolimie. Kapituła instytutu pamięci Jad Waszem przyznaje wyróżnienie osobom i rodzinom, które z narażeniem własnego życia ratowały Żydów z Holocaustu podczas II wojny światowej. Odznaczenia są nadawane w trakcie podniosłej ceremonii w Izraelu lub w kraju zamieszkania tej osoby, gdzie działają dyplomatyczni przedstawiciele Izraela. W ceremoniach tych często uczestniczą przedstawiciele miejscowego rządu lub władz lokalnych.

Organizatorzy: 

Ambasada Izraela w Warszawie
 
 
 
 
 
 
 
27
28
29
30
1
2
3