Styczeń 2018

pon. wt. śr. czw. pt. sob. ndz.
1
2
3
4
5
6
7
 
 
 
 
12.30
Briefing prasowy nt. Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Briefing prasowy nt. Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej

Data: 

czwartek, 4 Styczeń, 2018

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki, ul. Spokojna 4, Lublin, s. 100

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w briefingu prasowym nt. wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019. Wnioski zostały ostatecznie zakwalifikowane w edycji na 2018 r.
 
W briefingu weźmie również udział wójt gminy Jastków Teresa Kot.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
13.00
Spotkanie noworoczne członków i sympatyków Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej

Spotkanie noworoczne członków i sympatyków Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej

Data: 

czwartek, 4 Styczeń, 2018

Godzina: 

13.00

Miejsce: 

Hotel Europa, Krakowskie Przedmieście 29, Lublin

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystym spotkaniu noworocznym członków i sympatyków Związku Pracodawców Ziemi Lubelskiej.  W spotkani udział wezmą m. in. sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski, biskup pomocniczy archidiecezji lubelskiej Artur Miziński i wiceprezydent Pracodawców RP, prezes Zarządu Pracodawców Ziemi Lubelskiej Zbigniew Kmicic.
 
Wojewoda skorzysta z okazji, aby przekazać zgromadzonym życzenia. Jego obecność jest przewidziana do godz. 14.00

Organizatorzy: 

Związek Pracodawców Ziemi Lubelskiej
 
 
11.00
Uroczystość wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i medalu wojewody Genowefie Baran ps. „Grażyna”

Uroczystość wręczenia Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski i medalu wojewody Genowefie Baran ps. „Grażyna”

Data: 

piątek, 5 Styczeń, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Puławy /mieszkanie prywatne/

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczy, w imieniu Prezydenta RP, Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski oraz medal uznania uczestniczce konspiracji niepodległościowej w czasie okupacji niemieckiej i sowieckiej w Polsce Genowefie Baran  ps. „Grażyna”.
 
Genowefa Baran była żołnierzem ZWZ-AK-WiN w latach 1941-1946, łączniczką Kedywu Obwodu Puławskiego ZWZ-AK, sanitariuszką OL Kedywu Inspektoratu Puławskiego w okresie „Burzy” oraz walk o Końskowolę i pod Puławami, łączniczką i kurierem Franciszka Jaskulskiego „Zagończyka”, komendantka Placówki ZZK w Łodzi.
 
Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski  nadany jej został za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W spotkaniu, które odbędzie się w domu odznaczonej udział, poza wojewodą, wezmą przedstawiciele okręgu puławskiego Stowarzyszenia AK-WiN  oraz przewodnicząca Rady Miasta Puławy Bożena Krygier.
 
 
***
Dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniem, w związku z faktem, że ma ono miejsce w mieszkaniu prywatnym, prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym wojewody p. Radosławem Brzózką.

Organizatorzy: 

Okręg puławski Stowarzyszenia AK-WiN
 
 
 
8
9
10
11
12
13
14
 
09.00
I posiedzenie organizacyjne Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji

I posiedzenie organizacyjne Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji

Data: 

poniedziałek, 8 Styczeń, 2018

Godzina: 

09.00

Miejsce: 

Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, s. 202

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzy I posiedzenie organizacyjne Komisji ds. Orzekania o Zdarzeniach Medycznych drugiej kadencji. Podczas spotkania nastąpi wybór przewodniczącego i wiceprzewodniczący komisji. Planowane są również prace nad zmianą regulaminu.
 
W skład Komisji drugiej kadencji na lata 2018-2023 wchodzi 16 członków.
 
***
 
Wojewódzka Komisja do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych w Lublinie orzeka o zdarzeniu medycznymlub jego braku. Zdarzenie medyczne rozumiane jest jako zakażenie pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pacjenta albo śmierć pacjenta, będące następstwem niezgodnych z aktualną wiedzą medyczną diagnozy, leczenia czy zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego.
 
Postępowanie przed Wojewódzką Komisją dotyczy zdarzeń medycznych będących następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych w szpitalumających miejsce po 1 stycznia 2012 r.

Organizatorzy: 

Wydział Zdrowia Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego
 
 
15.00
Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „C” w Białej Podlaskiej

Uroczyste otwarcie Środowiskowego Domu Samopomocy typu „C” w Białej Podlaskiej

Data: 

poniedziałek, 8 Styczeń, 2018

Godzina: 

15.00

Miejsce: 

Siedziba ŚDS, ul. Brzeska 36A

Opis wydarzenia: 

Z udziałem ministerrodziny, pracy i polityki społecznej Elżbiety Rafalskiej oraz wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka rozpocznie się uroczystość otwarcia Środowiskowego Domu Samopomocy typu „C” w Białej Podlaskiej. W wydarzeniu uczestniczyć będą także przedstawiciele władz miasta z prezydentem Dariuszem Stefaniukiem oraz parlamentarzyści.
 
***
 
Ośrodek jest placówką pobytu dziennego dla 30 pełnoletnich osób, wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, w tym: zaburzenia osobowości i zachowania, zespół otępienno-charakteropatyczny (w tym choroba Alzheimera), zaburzenia adaptacyjne, zaburzenia depresyjno-lękowe, z wyłączeniem osób czynnie uzależnionych od środków psychoaktywnych. To pierwsza tego typu placówka w Białej Podlaskiej. Powstała dzięki dotacji z budżetu państwa w wysokości 760 tys. zł. ŚDS jest prowadzony przez miasto Biała Podlaska.  
 
KONFERENCJA PRASOWA
 
Dziennikarzy zainteresowanych wydarzeniem, informujemy, że na godz. 15.45 zaplanowana został konferencja prasowa, w której udział wezmą: minister Elżbieta Rafalska, wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz prezydent miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk.
 
Miejsce konferencji to świetlica Środowiskowego Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 36A.
 
W trakcie spotkania z mediami przekazane zostaną m.in. informacje nt. nowo powstałej placówki, finansowego zaangażowaniu budżetu państwa w tę inwestycję, a także funkcjonowania systemu pomocy społecznej, w kontekście wsparcia osób przewlekle psychicznie chorych i zadań realizowanych przez środowiskowe domy samopomocy.
 
Przed konferencją prasową zostało również zaplanowane zwiedzanie ośrodka z udziałem fotoreporterów.
                                                                      
Szczegółowy program
 

15.00

Powitanie gości

15.05

Symboliczne otwarcie ośrodka (wstęga, odsłonięcie tablicy)

15.05

Poświęcenie ośrodka

15.10

Okolicznościowe wystąpienia

15.15

Przemówienie minister Elżbiety Rafalskiej

15.25

Wspólne zdjęcie

15.25

Zwiedzanie ośrodka z udziałem dziennikarzy

15.45

Briefing z udziałem Minister Elżbiety Rafalskiej

 

 

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Biała Podlaska
 
 
 
 
10.30
Odsłonięcie odnowionego Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w Lublinie

Odsłonięcie odnowionego Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim w Lublinie

Data: 

czwartek, 11 Styczeń, 2018

Godzina: 

10.30

Miejsce: 

I. Msza święta - kościół cywilno-wojskowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, przy Alejach Racławickich 20. II. Plac Litewski

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział uroczystości odsłonięcia odnowionego Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim, nawiązującego do pierwotnego pomnika z 3 sierpnia 1925 r.
 
W programie wydarzenia:
 
I. 10.30 - kościół cywilno-wojskowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP
Msza św. pod przewodnictwem Biskupa Mieczysława Cisło, z udziałem pocztów sztandarowych i drużyn umundurowanych, w intencji żołnierzy, którzy oddali życie za Ojczyznę, od początku jej dziejów, w szczególności tych spoczywających bezimiennie
 
11.30 – przejazd na Plac Litewski.
 
II. 12.00- Plac Litewski
 
Uroczysty apel, z odsłonięciem odnowionego Pomnika Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim:

  • złożenie meldunku dowódcy Garnizonu Lublin,
  • podniesienie flagi państwowej na maszt i odegranie hymnu narodowego,
  • powitanie uczestników,
  • przedstawienie historii Pomnika Nieznanego Żołnierza,
  • odczytanie uchwały Rady Miasta Lublin w sprawie przeniesienia Pomnika Nieznanego Żołnierza z Placu Litewskiego w Lublinie na cmentarz wojskowo-komunalny przy ul. Białej w Lublinie oraz budowy na Placu Litewskim, w miejscu przeniesionego Pomnika, Pomnika Nieznanego Żołnierza w formie nawiązującej do Pomnika z okresu międzywojennego,
  • odsłonięcie i poświęcenie Pomnika,
  • wystąpienia okolicznościowe (w tym wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka),
  • apel pamięci,
  • salwa honorowa,
  • złożenie kwiatów i zapalenie zniczy

 
Odegranie melodii „Śpij kolego..”

Organizatorzy: 

Urząd Miasta Lublin
 
 
10.00
Konferencja „Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy”

Konferencja „Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy”

Data: 

piątek, 12 Styczeń, 2018

Godzina: 

10.00

Miejsce: 

Lublin, 12.01. Sala Kolumnowa LUW; 13 i 14 01. sala Domu Kultury Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, ul. Konrada Wallenroda 4a.

Opis wydarzenia: 

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w otwarciu konferencji pt. „Kultura ludowa Lubelszczyzny – stan, wartości, perspektywy”.
 
Konferencja ma na celu upowszechnianie i promocję kultury ludowej oraz integrację twórców i instytucji kultury w województwie lubelskim. Będzie także okazją do refleksji nad stanem i perspektywami kultury. Połączona jest z dorocznym już „Ogólnopolskim przeglądem kolędniczym”, który będzie się odbywał w Domu Kultury LSM, ul. Konrada Wallenroda 4a, w dniach 13 i 14 stycznia 2018 roku.
 
 
Wydarzenie objęte jest honorowym patronatem arcybiskupa lubelskiego Stanisława Budzika, wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka, marszałka województwa lubelskiego Sławomira Sosnowskiego oraz prezydenta Lublina Krzysztofa Żuka.
 
Szczegółowy program Konferencji:
 
12. stycznia 2018 roku (piątek): sala Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego,
 
10-10.30: Uroczyste otwarcie Konferencji; Przemówienia: organizatorów i zaproszonych gości.
 
Referaty:
10.30 – 10.50: prof. dr hab. Ryszard Szczygieł: „Lubelszczyzna jako region historyczny”;
10.50. 11.10: prof. dr hab. Józef Styk: „Chłopska percepcja świata społecznego”;
11.10 – 11.30: dr hab., prof. UMCS Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska: „Solidarność z życiem” jako zasada nadrzędna etosu chłopskiego”;
11.30 – 11.50: prof. dr hab. Halina Pelc: „Gwara jako wartość w przestrzeni regionalnej”;
11.50 – 12. 10: przerwa
12.10 – 12.30: prof. AT. Lech Śliwonik: „Kontynuacje, przemiany, prognozy. Refleksje o tarnogrodzkich sejmikach teatralnych”;
12.30 – 12.50: prof. dr hab. Piotr Dahlig: „Specyfika tradycji muzycznych Lubelszczyzny”;
12.50 – 13.10: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński: „Tradycyjne pieśni ludowe Lubelszczyzny”;
13.10 – 13.30: dr hab. prof. UMCS Marta Wójcicka: „Proza ludowa Lubelszczyzny”;
13.30 – 14.00: dyskusja
 
14.00 – 15.00 – przerwa obiadowa
 
15.00 – 15.20: prof. dr hab. Jan Adamowski: „Tradycyjne obrzędy i rytuały doroczne Lubelszczyzny – charakterystyka typologiczna”;
15.20 – 15.40: ks. dr hab. prof. KUL Zdzisław Kupisiński: „Wielki post w pobożności ludowej”;
15.40 – 16.00: prof. dr hab. Feliks Czyżewski: „Wschodnie pogranicze kulturowe”;
16.00 – 16.20: mgr Elżbieta Piskorz-Branekowa: „Tradycyjne stroje ludowe Lubelszczyzny”;
16.20 – 16.40: mgr Alicja Mironiuk-Nikolska: „Sztuka przedstawieniowa w kulturze ludowej Lubelszczyzny”;
16.40 – 17.00: mgr Katarzyna Kraczoń: „Plastyka obrzędowa i zdobnicza Lubelszczyzny – specyfika i funkcje”;
17.10 – 17.30: dr Agnieszka Kościuk-Jarosz: „Świętowanie w mieście Lublinie – tradycja i współczesność”;
17.30 – 18.00: mgr Magdalena Zabłocka: „Rzecz o dziejach Lublina – na przykładzie działalności  samorządu rzemieślniczego miasta”;
dyskusja i zakończenie pierwszego dnia
 
13.stycznia (sobota), sala w Domu Kultury LSM
 
9.30 – 9.50: dr Mariola Tymochowicz: „Tradycyjne pożywienia na Lubelszczyźnie”;
9.50 – 10.10: mgr Andrzej Sar: „Ludowe instrumentarium obszaru Lubelszczyzny i praktyka wykonawcza”;
10.10 – 10.20: mgr Dominik Zimny: „Pobożność ludowa wschodniego pogranicza – kontekst południowego Podlasia”;
10.20 – 10.40: mgr Beata Maksymiuk: „Wesele jako obrzęd rodzinny – na przykładzie południowego Podlasia”;
10.40 – 11.00: dr Agata Kusto: „Ludowe pieśni maryjne z obszaru Lubelszczyzny”
11.00 – 11.20: mgr Paweł Onochin: „Stowarzyszenie Twórców Ludowych w ochronie współczesnej twórczości ludowej”;
11.20 – 11.40: mgr Kazimiera Janiszewska: „Działalność kulturalna Kół Gospodyń Wiejskich na Lubelszczyźnie”;
11.40 – 12.00: mgr inż. Marian Starownik: „Działalność kulturalna Ochotniczych Straży Pożarnych oraz Związku Ochotniczych Straż Pożarnych w Lublinie w środowisku lokalnym”;
12.00 – 12.20: mgr Zdzisław Podkański: „Rola mecenatu w ochronie kultury tradycyjnej”;
12.20 - 12.40: dr hab. prof. UMCS Katarzyna Smyk: „Kultura tradycyjna w strategii rozwoju Województw Lubelskiego na lata 2014-2020 ( z perspektywą do 2030 roku)”.
Dyskusja i zakończenie konferencji
 
 

Organizatorzy: 

Pełnomocnik wojewody lubelskiego do Spraw Kultury Ludowej, Rękodzieła Ludowego i Artystycznego Zdzisław Podkański
 
 
10.15
Erasmus+ potrzebny Lubelskiemu. Spotkanie wojewody z jednym z koordynatorów programu

Erasmus+ potrzebny Lubelskiemu. Spotkanie wojewody z jednym z koordynatorów programu

Data: 

piątek, 12 Styczeń, 2018

Godzina: 

10.15

Miejsce: 

Gabinet wojewody, Lubelski Urząd Wojewódzki, Spokojna 4

Opis wydarzenia: 

Z okazji piątej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ wojewoda lubelski dr hab. Przemysław Czarnek spotka się z jednym z koordynatorów tego programu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dr hab. Piotrem Plisieckim. Spotkanie ma na celu przedyskutowanie walorów dydaktyczno-naukowych programu oraz jego promocję na terenie województwa. Bezpośrednio po spotkaniu ok. godz. 10.30 wojewoda oraz koordynator programu będą dostępni dla mediów.
 
***
 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013. W Polsce Narodową Agencją programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Erasmus+ umożliwia m.in. studia na europejskich uczelniach oraz odbywanie zagranicznych staży i praktyk. Uczestnicy programu dzięki wyjazdom rozwijają liczne umiejętności. Nie tylko uczą się języków obcych, ale również rozwijają kompetencje interpersonalne, poznają nowe kultury, stają się bardziej otwarci na nowe wyzwania i pewni siebie.
 
Głównym wydarzeniem Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ jest spotkanie na PGE Narodowy w Warszawie, nad którym patronat honorowy objął m.in. wojewoda lubelski.

Organizatorzy: 

Lubelski Urząd Wojewódzki
 
 
 
15
16
17
18
19
20
21
 
 
11.00
Wojewoda z wizytą w gminie Horodło

Wojewoda z wizytą w gminie Horodło

Data: 

wtorek, 16 Styczeń, 2018

Godzina: 

11.00

Miejsce: 

Matcze , Zosin, Strzyżów

Opis wydarzenia: 

 

 
Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek złoży wizytę w gminie Horodło.
 
W programie pobytu:
- udział w uroczystym otwarciu wąwozu lessowego w miejscowości Matcze, wykonanego w ramach wojewódzkiego programu likwidacji osuwisk i ochrony wąwozów lessowych;
- wizytacja przejścia granicznego w Zosinie;
- udział w prezentacji budynku szkoły podstawowej wraz z przedszkolem w miejscowości Strzyżów.
 
 
 
 
 

Organizatorzy: 

Wójt gminy Horodło
 
 
12.30
Briefing nt. działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w województwie

Briefing nt. działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w województwie

Data: 

środa, 17 Styczeń, 2018

Godzina: 

12.30

Miejsce: 

Kuratorium Oświaty w Lublinie, ul. 3 maja 6, sala nr 312, III piętro

Opis wydarzenia: 

Kierunkom działań na rzecz szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim poświęcony zostanie briefing z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz lubelskiego kuratora oświaty Teresy Misiuk, a także przedstawicieli szkół zawodowych i pracodawców.
 
Briefing odbędzie się po roboczym spotkaniu z dyrektorami szkół zawodowych i pracodawcami z województwa lubelskiego na temat kształcenia zawodowego.
 
Jednym z założeń wprowadzanych zmian w systemie szkolnictwa tego typu jest bliska współpraca szkół z pracodawcami, która będzie umożliwiać lepszą jakość kształcenia oraz stanie się gwarancją wsparcia przedsiębiorców odpowiednio przygotowaną kadrą.
 
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali m.in. dyrektorzy szkół reprezentujący nasze województwo w powołanej w styczniu br. przez ministra edukacji narodowej Radzie Dyrektorów Szkół Zawodowych. Członkowie Rady, jako organ doradczy resortu edukacji, będą uczestniczyć w tworzeniu rozwiązań organizacyjno-prawnych, będą również brali udział w prowadzeniu wstępnych konsultacji nowych rozwiązań w środowisku dyrektorów szkół i współpracujących z nimi pracodawców. Ważnym zadaniem Rady będzie ponadto udział jej przedstawicieli  w działaniach promujących szkolnictwo zawodowe.
 
 

Organizatorzy: 

LubelskieKuratorium Oświaty w Lublinie
 
 
 
 
 
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
 
 
 
29
30
31
1
2
3
4