facebook

Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie

kierownictwo:

lubelski komendant wojewódzki policji nadinsp. Dariusz Działo

 

20-019 Lublin
ul. Narutowicza 73

tel. 81-532-17-37, 81-532-01-01
faks. 81-535-46-24

e-mail: prezydialny@lu.policja.gov.pl
www: www.lubelska.policja.gov.pl

Back to Top