Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

15.01.2018

z dnia 11 stycznia 2018 r.
 
Na podstawie art. 37b ust. 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 680, ze zmianami)
 
z a w i a d a m i a m

Zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego u Wojewody

05.01.2018

Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 stycznia 2018 r. zadania z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w obszarze świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego są realizowane przez Wojewodę Lubelskiego.  
 

Ogłoszenie o naborze wniosków

07.12.2017

Wojewoda Lubelski, ogłasza nabór wniosków o przyznanie dotacji dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego w zakresie ratownictwa i ochrony ludności na terenie województwa lubelskiego w 2017 roku pn.

Kampania edukacyjna "Mam czas rozmawiać"

01.12.2017

„Mam czas rozmawiać” (#mamczasrozmawiac) to kampania edukacyjna promująca dialog międzypokoleniowy o zdrowiu, a zwłaszcza o tematach trudnych, takich jak choroby przenoszone drogą płciową, w tym HIV.
 

Strony