Komunikaty

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

16.11.2017

o wydaniu na podstawie art. 138 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w dniu 14 listopada 2017 r. decyzji znak: GN-V.7534.7.2017 uchylającej decyzję Starosty Lubelskiego z dnia 22 sierpnia 2017 r.

Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego

07.11.2017

Wojewoda Lubelski, działając na podstawie art. 37 a oraz art. 37 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia z dnia 8 września  2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 680 z późn.

Obwieszczenia Wojewody Lubelskiego

03.11.2017

o wydaniu decyzji administracyjnych  w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa,  na podstawie art. 37a  oraz  37 b ust. 2 i 3 ustawy z dnia 8 września 2000 r.

Pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa

27.10.2017

Informujemy rolników o kolejnym naborze wniosków o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach „Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w

Wsparcie rynku produktów pszczelich

27.10.2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina o trwającym naborze projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, na działania realizowane w sezonie 2017/2018.
 

Strony