Komunikaty

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego

15.03.2018

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 13 marca 2018 r. o zmianie liczby urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarach właściwości delegatury oraz o zmianie terminu przyjmowania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie

06.03.2018

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Lublinie z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 
 

Przeszukiwanie lasów

05.03.2018

Informujemy, że w dniach 05-09.03.2018 r. na terenie kompleksów leśnych w obrębie miejscowości Niemce, Łuszczów Kolonia, Turka, Długie, wzdłuż granicy obwodnicy lubelskiej, Łagiewniki, Elizówka, Ciecierzyn prowadzone będą poszukiwania padłych dzików.
 

Ogłoszenie Wojewody Lubelskiego

21.02.2018

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1257), art. 118a ust. 2 w zw. z art. 124a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 121),
 

Konkurs dot. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

29.01.2018

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie" - edycja 2018.

Strony

 
Błąd zapytania