Komunikaty

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

14.09.2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej informuje, że w zwiazku z realizacją Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) rozpocznie się nabór konkursowy wyłaniający organizacje partnerskie o zasięgu ogólnopolskim lub p

"Sprawdź czy Twój paszport jest gotowy"

08.09.2015

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych uruchomiło nową usługę w serwisie obywatel.gov.pl pod nazwą „Sprawdź, czy Twój paszport jest gotowy”, która umożliwia sprawdzenie statusu sprawy paszporto

Strony