Komunikaty

Nabory wniosków w Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa

27.11.2017

Informujemy, że aktualnie trwają nabory wniosków w ramach programów współpracy transnarodowej Interreg Region Morza Bałtyckiego i Interreg Europa Środkowa.
 

Pożyczka na Rozwój Turystyki

21.11.2017

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego na zlecenie ministra rozwoju i finansów realizuje instrument pn. „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka (PPW-T)”, który jest finansowany ze środków MRiF, a jego całkowity budżet wynosi 200 mln zł.
 

Pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa

27.10.2017

Informujemy rolników o kolejnym naborze wniosków o pomoc na odtworzenie zniszczonych składników gospodarstwa w ramach „Inwestycji odtwarzających potencjał produkcji rolnej” w poddziałaniu „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej, zniszczonego w

Wsparcie rynku produktów pszczelich

27.10.2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przypomina o trwającym naborze projektów w ramach mechanizmu „Wsparcie rynku produktów pszczelich”, na działania realizowane w sezonie 2017/2018.
 

Ostatnie dni na złożenie wniosków o pomoc finansową z tytułu strat w gospodarstwach rolnych

26.10.2017

Przypominamy o mijającym w dniu 31 października 2017 r. terminie składania przez producentów rolnych wniosków o pomoc finansową z tytułu strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez huragan, grad lub deszcz nawalny z sierpnia 2017 r.

Strony