Komunikaty

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

30.08.2017

Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 t.j.) oraz art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.

Komunikat dot. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

29.08.2017

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) będzie łączył część zadań Agencji Rynku Rolnego (ARR) oraz zadania Agencji Nieruchomości Rolnych (ANR), które od 1 września 2017 roku przestaną istnieć na podstawie ustawy z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa (Dz. U.

Zasady ubiegania się o pomoc dla osób poszkodowanych w wyniku nawałnic

23.08.2017

Postępowanie w zakresie szacowania poniesionych strat oraz kierowanie wniosku do wojewody o przyznanie środków finansowych prowadzi urząd gminy właściwej, na terenie której miało miejsce zdarzenie noszące znamiona klęski żywiołowej.

 

 

Rodzina 500 Plus w Lubelskiem – pierwsze dni nowego okresu

07.08.2017

W województwie lubelskim gminy wskazały, że są przygotowane do obsługi wniosków składanych zarówno drogą elektroniczną jak i papierową, a przyjęte rozwiązania kadrowe umożliwią jednostkom sprawną realizację zadania.
 

Strony