Regionalna konferencja konsultacyjna dotycząca projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP)

20.03.2018

Serdecznie zapraszamy do udziału w regionalnej konferencji konsultacyjnej dotyczącej projektu Polityki Surowcowej Państwa (PSP), która odbędzie się we Wrocławiu, 28 marca 2018 r. w godz. 10.30-16.00 naWydziale Prawa, Administracji i Ekonomii, Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Uniwersytecka 7, sala 1D im.Unii Europejskiej.

 

 

Będzie to już piąta konferencja, po Warszawie, Krakowie, Katowicach i Toruniu, w ramach trwających od listopada 2017 r. szerokich konsultacji projektu PSP. Spotkanie będzie miało charakter paneli dyskusyjnych, podczas których zostaną zaprezentowane i omówione zagadnienia związane z pozyskiwaniem surowców z opadów oraz rekultywacją i remediacją, tj. Filaru 3 PSP.  

 

 

W panelach dyskusyjnych wezmą udział przedstawiciele rządu i parlamentu, władz lokalny ch, świata nauki i przemysłu, ich moderatorami zaś będą dziennikarze, zajmujący się m. in. tematyką ochrony środowiska. Wraz z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad zapisami projektu PSP, w szczególności odnoszącymi się do Filaru 3 oraz nad możliwościami wdrożenia PSP. Jednym z kluczowych tematów dyskusji będzie pozyskiwanie surowców z odpadów jako zamienników dla surowców naturalnych, z czym nierozerwalnie wiąże się problematyka rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym, a także rekultywacja i remediacja. Przywracanie pełnej wartości użytkowej i przyrodniczej obszarom poeksploatacyjnym, poprawa stosunków wodnych na takich terenach oraz techniki rekultywacji i remediacji, to zagadnienia, którym także chcielibyśmy poświęcić szczególną uwagę podczas naszego spotkania.

 

 

Udział w konferencji jest bezpłatny. Ze względów organizacyjnych konieczne jest zarejestrowanie się za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://psp.mos.gov.pl/zgloszenia-wroclaw.

 

 

W innych sprawach organizacyjnych prosimy o kontakt z Panem Pawłem Derkowskim, tel.: 22 459 2780, 696 598 823; e-mail: pawel.derkowski@pgi.gov .pl; z Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu Ministerstwo Środowiska powierzyło organizację konferencji konsultacyjnych. Więcej informacji o projekcie PSP na stronie psp.mos.gov.pl.

 

 

Po zamknięciu zapisów, w celu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, zostanie przesłana stosowna informacja.

 

 

Zaproszenie_Wrocław_PSP

Konferencja_harmonogram_PSP

Filar 3_PSP

Plakat_Wrocław