Aktualności

Powiatowe obchody Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim

20.05.2017

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk uczestniczył w uroczystościach z okazji powiatowego Dnia Strażaka w Radzyniu Podlaskim, na które przybyli również: zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego PSP st. bryg.

Jubileusz 20-lecia Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”

20.05.2017

- Chrześcijaństwo w Polsce, Kościół w Polsce jest zdecydowanie mocniejszy niż w innych krajach Europy, zwłaszcza zachodniej.

Święto Straży Granicznej w Chełmie

Święto Straży Granicznej w Chełmie
19.05.2017

Obrona granic naszego kraju należy do najcięższych oraz najbardziej odpowiedzialnych zadań wykonywanych dla dobra Rzeczypospolitej. Pracownicy Straży Granicznej każdego dnia strzegą granic Polski, by jej obywatelom nie stała się żadna krzywda.

Wizytacja nadwiślańskich wałów przeciwpowodziowych

18.05.2017

- Pomimo obfitych opadów deszczu w ostatnich tygodniach aktualnie na obszarze województwa nie występuje zagrożenie powodziowe – tak sytuację na obszarach nadwiślańskich ocenia wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, po dokonanym wiosennym przeglądzie

Miarą silnej gospodarki jest skala eksportu

18.05.2017

- Miarą silnej gospodarki jest skala eksportu. Dzisiejsze spotkanie świadczy o tym że, mamy tego pełną świadomość. Nie wystarczy produkować na potrzeby wewnętrzne, ale żeby rozwijać się faktycznie, na dużą skalę, trzeba dużo eksportować.

Strony