150. rocznica urodzin marszałka Józefa Piłsudskiego w Lublinie

05.12.2017

Dokładnie 150 lat temu na świat przyszedł jeden z najwybitniejszych współtwórców odrodzonej Rzeczypospolitej marszałek Józef Klemens Piłsudski. Z tej okazji  przy pomniku marszałka na Placu Litewskim w Lublinie odbyły się obchody upamiętniające niezłomnego bojownika o wolność i niezawisłość Polaków. Gościem honorowym uroczystości był wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. W wydarzeniu wzięli również udział członkowie patriotycznych organizacji, przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, reprezentanci oświaty z lubelską kurator Teresą Misiuk na czele oraz młodzież szkolna i mieszkańcy Lublina. Organizatorem święta był lubelski oddział Związku Piłsudczyków, którego prezesem jest Tomasz Dyzma, oraz Związek Oficerów Rezerwy RP Okręg Lublin.
 
Obchody rozpoczęły się uroczystą mszą św. odprawioną w Kościele Podbrygidkowskim, skąd zgromadzeni udali się na Plac Litewski, gdzie nastąpiła dalsza część uroczystości.
 
Po wspólnym odśpiewaniu Hymnu Narodowego, głos zabrał wicewojewoda Gmitruczuk. - Kilkadziesiąt lat temu pewien kresowy nauczyciel historii zadał na lekcji pytanie: Jakie wydarzenie XIX wieku było najważniejsze? Padały różne odpowiedzi. Część uczniów opowiadała się za powstaniem listopadowym bądź styczniowym. Inni za najistotniejsze zdarzenie uważali koniec romantyzmu lub początek pozytywizmu. Nauczyciel wysłuchawszy wszystkich propozycji, powiedział: Wszystkie te wydarzenia odegrały istotną rolę w XIX wieku, ale najważniejszym z nich był dzień 5 grudnia 1867r. W tym oto dniu narodził się człowiek, który po 123 latach gorzkiej niewoli, wskrzesił Polskę. Człowiek o skomplikowanym charakterze wychowany w duchu literatury romantycznej. Ale z tej romantycznej idei zrodził się plan. Plan, który przełożył się w czyn, owocujący w 1918 r. odzyskaniem przez Rzeczpospolitą niepodległości – powiedział wicewojewoda. Podkreślił, że droga do wolności nie była łatwa, jednak charyzma marszałka sprawiła, że na jego wezwanie ruszały rzesze Polaków. - 6 sierpnia 1914 r., gdy Pierwsza Kadrowa wyruszała z krakowskich Oleandrów, liczyła zaledwie 150 ochotników w szarych strojach. Ten sam człowiek potrafił tak zmobilizować społeczeństwo, że już po 6 latach, w chwili wielkiej bolszewickiej nawały, pod jego rozkazem służyło milion osób.
 
Zaznaczył też, że Piłsudski był człowiekiem o niezwykłych talentach, który został wzniesiony do roli pierwszego Marszałka Rzeczypospolitej przez zwykłych ludzi. Cechowała go kompleksowość działania i zdolność łączenia wielu nurtów politycznych. - Przewyższał intelektem, zapobiegliwością i mądrością współczesnych mu działaczy. Obok niego działali również inni twórcy niepodległości. Wśród nich można wyróżnić: Romana Dmowskiego – zdolnego dyplomatę i narodowego polityka gabinetowego, Wincentego Witosa – działacza ruchu ludowego, Ignacego Daszyńskiego – polskiego polityka socjalistycznego związanego z klasą robotniczą, czy Wojciecha Korfantego – wybitnego śląskiego polityka, który przyczynił się do przyłączenia Górnego Śląska do Polski – powiedział wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Na zakończenie w imieniu własnym i kurator Misiuk podziękował młodzieży za uczestnictwo w upamiętnieniu wielkiego Marszałka, Pierwszego Żołnierza II RP. I dodał: - Dziękuję nauczycielom i pocztom sztandarowym za obecność, bo ona pokazuje, że mimo upływu 150 lat, pamięć o nietuzinkowym Polaku, ojcu Ojczyzny i naszym kresowiaku, jest ciągle żywa – zakończył.
 
Podczas wydarzenia, wicewojewoda złożył również wieniec pod pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego oraz oddał hołd wybitnemu mężowi stanu.
 
Lubelskie uroczystości zorganizowane przez Związek Piłsudczyków Oddział Lublin są elementem trwających cały rok obchodów z okazji 150. rocznicy urodzin Józefa Piłsudskiego. Ich celem jest pielęgnowanie pamięci o niezłomnym żołnierzu i charyzmatycznym twórcy Legionów Polskich, który swoją bezkompromisową walką o wolność przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości. Jednym z głównych założeń działalności Związku Piłsudczyków jest krzewienie i utrwalanie patriotycznych postaw wśród polskiego społeczeństwa. Warto dodać, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 2016r. podjął uchwałę w sprawie ustanowienia roku 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Uroczystości kultywujące pamięć jednego z najważniejszych polityków Rzeczypospolitej odbywają się od początku roku na terenie całego kraju i są związane z istotnymi wydarzeniami z życia marszałka. Tego typu obchody odbyły się m. in. na początku czerwca w Olecku (woj. warmińsko – mazurskie). Uczestniczył w nich wicewojewoda Gmitruczuk, a organizatorem święta był Związek Piłsudczyków RP.
 
 
***
 
Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie. W okresie zaborów był sybirakiem, jednym z organizatorów niepodległościowej Polskiej Partii Socjalistycznej, twórcą Organizacji Bojowej PPS, ruchu strzeleckiego i Polskiej Organizacji Wojskowej, a później jako Komendant I Brygady Legionów Polskich – przywódcą zbrojnej walki o wolność. Po odzyskaniu niepodległości współtworzył Wojsko Polskie, został naczelnikiem państwa, wodzem naczelnym i pierwszym marszałkiem Polski w czasie wojny polsko – bolszewickiej, w której zwycięstwo uchroniło Rzeczpospolitą i Europę przed komunizmem. W kolejnych latach II Rzeczypospolitej dwukrotnie sprawował funkcję prezesa Rady Ministrów, był ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych. W tym czasie wywarł największy wpływ na sprawy polskie.
 
Józef Piłsudski był twórcą idei bliskiej współpracy narodów Międzymorza, utworzenia grupy państw w Europie Środkowo-Wschodniej, które stanowiłyby barierę przeciwko ekspansji sowieckiej Rosji i zabezpieczały niepodległość Polski. W okresie okupacji niemieckiej i kilkudziesięciu lat władzy sowieckiej nad Polską, marszałek stał się symbolem nieugiętej walki o niepodległość oraz przykładem dla kolejnych pokoleń polskich patriotów.

 
Błąd zapytania