99. rocznica odzyskania niepodległości w Parczewie i Terespolu

11.11.2017

W Terespolu obchody 99. rocznicy odzyskania niepodległości rozpoczęła msza święta w intencji Ojczyzny, która odprawiona została w kościele pw. Świętej Trójcy. Po liturgii zaproszeni goście oraz mieszkańcy miasta udali się pod pomnik „Żołnierzy Poległych w Obronie Ojczyzny”, gdzie odbyły się główne uroczystości. Wieńce pod pomnikiem złożyło około 30 delegacji przybyłych na święto, wśród nich wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, który był gościem honorowym obchodów.
 
Po zakończeniu oficjalnej części uroczystości, jej uczestnicy udali się do zabytkowej prochowni, która stanowi pozostałości po Twierdzy Brzeskiej. W murach zabytkowej fortyfikacji zespół z terespolskiego Klubu Seniora "Echo Podlasia" i polonijny zespół z Brześcia "Uścisk dłoni" wykonały najpiękniejsze polskie pieśni patriotyczne. Wśród utworów zaprezentowanych przez grupy wokalistów przedstawiono takie pieśni jak "Legiony" czy "Polskie kwiaty”.
 
- Dzisiaj obchodzimy 99. rocznicę odzyskania niepodległości. Wybitny polski kresowy poeta Juliusz Słowacki pisał "Chciałbym żeby język giętki mógł wyrazić wszystko to co pomyśli głowa". Mam nadzieję, że uda mi się tym samym wyrazić wdzięczność wszystkim tu obecnym za kultywowanie tradycji, bo dziś świętujemy radosne święto odzyskania niepodległości – mówił do zebranych wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. – Przez wiele lat kultywowane były inne święta, ale w sercach obywateli, prawdziwych Polaków pozostał dzień 11 listopada, który był zawsze obecny w ich pamięci. Pragnę państwu za tę pamięć serdecznie podziękować – dodał.
 
Wicewojewoda podczas wystąpienia przywołał również wieloletnie przyjacielskie relacje z burmistrzem miasta Jackiem Danielukiem oraz sentyment, którym darzy te strony. – Wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej. Na Podlasiu, na Polesiu, tu gdzie nie tylko rozumiemy, ale i czujemy ducha i kulturę, która wyrasta z wielkiej, ponadtysiącletniej polskiej tradycji. Niektórzy mówią, że różni nas zaśpiew, ale łączy nas umiłowanie tego co najcenniejsze, a obecność państwa jest tego najlepszym przykładem. Przykładem na to, że warto być Polakiem, warto żeby nasz kraj był ważnym dumnym europejskim państwem i to właśnie dzięki państwa postawie tak jest i będzie dalej – zakończył wicewojewoda.
 
Podczas trwania części oficjalnej i koncertu, mieszkańcy Terespola i okolic, którzy przybyli by uczcić ten wyjątkowy dzień, mogli uczestniczyć w prelekcjach o tematyce historycznej odnoszącej się do lotnictwa i czasów II Rzeczpospolitej: „Historia lotnictwa na Południowym Podlasiu w czasach II Rzeczpospolitej”, „Tradycje lotnicze na Południowym Podlasiu- historia lotnisk w Małaszewiczach i Białej Podlaskiej”, „Dzieje Bractwa Kurkowego w Polsce”.
 
Dodatkowym elementem, który przyciągnął ciekawych historii były kroniki prezentowane przez Kresowe Bractwo Kurkowe im. Orła Białego w Terespolu. Bractwo zachęcało również do śpiewu pieśni patriotycznych oraz udziału w quizie. 11 listopada otwarte zostały również dwie wystawy - „Tradycje lotnicze Lubelszczyzny” oraz „Lotnictwo Polskie na znaczkach poczty polskiej”. Terespolskim uroczystościom towarzyszyła promocja książki Artura Pilcha „Legenda Dywizjonu 303”.
 
Obchody zakończyła konferencja w miejskiej bibliotece publicznej w Terespolu - „Działo się! Najciekawsze historie z naszego regionu”.
 
Wicewojewoda uczcił również pamięć wszystkich poległych za niepodległość Polski w Parczewie, składając wieniec pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego.
 
***
 
Dzień 11 listopada 1918 r. stanowi jedną z najważniejszych kart naszej historii. Jest symbolem odzyskania niepodległości po 123. latach zaborów. Oznacza on również trudny i złożony proces tworzenia odradzającego się Państwa.
 
Pod koniec I Wojny Światowej, mimo trudnej sytuacji, po rozmowach z regentami i konsultacjach z przedstawicielami wielu stronnictw politycznych, Józef Piłsudski wziął na siebie ciężar odpowiedzialności za wkraczające w niepodległość państwo. Podjął wyzwanie wydobycia Polski z chaosu i uchronienia jej przed rewolucją komunistyczną.
 
11 listopada Rada Regencyjna wydała odezwę, w której przekazała w ręce Józefa Piłsudskiego władzę wojskową: "Wobec grożącego niebezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego, dla ujednostajnienia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju, Rada regencyjna przekazuje władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadjerowi Józefowi Piłsudskiemu. Po utworzeniu Rządu narodowego, w którego ręce Rada regencyjna zgodnie ze swemi poprzednimi oświadczeniami, zwierzchnią władzę państwową złoży, brygadjer Józef Piłsudski władzę wojskową, będącą częścią zwierzchniej władzy państwowej temuż narodowemu Rządowi obowiązuje się złożyć, co stwierdza podpisaniem tej odezwy."
 
 
Nazajutrz nowy zwierzchnik wojsk polskich zwrócił się do podległego mu wojska: Żołnierze! Obejmuję nad Wami komendę w chwili, gdy serce w każdym Polaku bije silniej i żywiej, gdy dzieci naszej Ziemi ujrzały słońce swobody w całym jej blasku. Z Wami razem przeżywam wzruszenie tej godziny dziejowej, z Wami razem ślubuję życie i krew swoją poświęcić na rzecz dobra Ojczyzny i szczęścia jej Obywateli.
 
Integralność terytorialna Rzeczypospolitej została zagwarantowana dwoma traktatami: z Niemcami, w ramach międzynarodowego traktatu wersalskiego z 28 czerwca 1919 roku oraz z Rosją sowiecką i Ukraińską Republiką Socjalistyczną w ramach traktatu ryskiego z 21 marca 1921 roku.
 
22 listopada 1918 roku pierwszy rząd odrodzonej Rzeczypospolitej uchwalił „Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”, w myśl którego Józef Piłsudski, do czasu powołania Sejmu Ustawodawczego, objął urząd Tymczasowego Naczelnika Państwa.
 
Jako Tymczasowy Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, mając poparcie znaczących sił politycznych, wszedł faktycznie w rolę dyktatora. Jako Wódz Naczelny wydał szereg rozkazów niezbędnych dla unifikacji armii. Co najważniejsze, rozpisał wybory do Sejmu Ustawodawczego oparte na pięcioprzymiotnikowej ordynacji (powszechne, równe, bezpośrednie, proporcjonalne i tajne), w których prawo do głosowania po raz pierwszy uzyskały kobiety.
 
Idea Polski niepodległej, demokratycznej i nowoczesnej, o którą przez wiele lat walczył Józef Piłsudski, zaczęła się spełniać.