Dyskutują o kierunkach rozwoju obszarów wiejskich Lubelszczyzny

12.09.2017

Po raz drugi w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie spotkał się zespół analizujący szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich województwa lubelskiego.
 
Przedstawiciele najważniejszych instytucji w regionie dyskutowali o rozszerzeniu diagnozy regionalnego rolnictwa i obszarów wiejskich w oparciu o dokumenty strategiczne i lokalne potrzeby. Oficjalnego otwarcia spotkania dokonał przewodniczący zespołu, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Podczas spotkania członkowie zespołu prezentowali przygotowane materiały, które podlegały dyskusji.
 
Głównymi celami rozwoju obszarów wiejskich woj. lubelskiego są podniesienie poziomu życia ludności wiejskiej, modernizacja kompleksu gospodarki żywnościowej, wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich,  kształtowanie i odbudowa krajobrazu przyrodniczego, rozwój turystyki i rekreacji oraz podnoszenie dochodów ludności rolniczej.
 
Należy podkreślić, że zespoły takie powstały we wszystkich województwach, a ich celem jest wskazanie diagnozy i określenie specyfiki regionu co pozwoli na sformułowanie potrzeb oraz możliwych kierunków rozwoju obszarów wiejskich.
 
Kolejne spotkanie lubelskiego zespołu zaplanowano na 25 września.