Dzień otwarty służby cywilnej w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim

13.10.2017

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie, z udziałem Szefa Służby Cywilnej Dobrosława Dowiata-Urbańskiego, odbyła się konferencja dotycząca działalności i misji urzędników służby cywilnej. W spotkaniu z członkami korpusu służby cywilnej uczestniczyli także wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz dyrektor generalny LUW Paweł Gilowski.
 
- Dzisiejsze spotkanie jest po to, abyśmy zastanowili się jaka jest waga korpusu służby cywilnej, jakie znaczenie mają urzędnicy korpusu służby cywilnej w codziennym funkcjonowaniu nie tylko urzędu wojewódzkiego w Lublinie czy innych urzędów, ale państwa polskiego jako całości – zaznaczył wojewoda Przemysław Czarnek rozpoczynając konferencję.
 
Szef Służby Cywilnej przedstawił sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań w 2016 roku. Następnie omówiono zakres działalności służby cywilnej w województwie lubelskim, możliwości rozwoju zawodowego w ramach służby a także przydatne aspekty komunikacji. Podczas indywidualnych konsultacji ze specjalistami można było porozmawiać o naborze w służbie cywilnej oraz poznać zasady obsadzania wyższych stanowisk, poruszane były także praktyczne aspekty pracy członka korpusu służby cywilnej, tj. zmiana i ustanie stosunku pracy, odpowiedzialność dyscyplinarna czy czas pracy.
 
- Gdyby wyłączyć na chwilę funkcjonowanie służby cywilnej w państwie doszłoby do paraliżu, państwo przestaje po prostu działać. Taka jest waga służby cywilnej. Musimy to podkreślać, bo w społeczeństwie w dalszym ciągu panuje przekonanie, że urzędnicy są niepotrzebni, jest ich za dużo, działają opieszale. Tymczasem państwa kompetencje, kwalifikacje i zaangażowanie w służbę są podstawą poprawnego funkcjonowania państwa polskiego – powiedział podczas konferencji wojewoda Czarnek.
 
Równolegle do konferencji odbywały się warsztaty dla przedstawicieli urzędów administracji wojewódzkiej i powiatowej zajmujących się problematyką komunikacji społecznej.
 
                                                                                    ***
 
Szef służby cywilnej Dobrosław Dowiat - Urbański wspólnie z wojewodą lubelskim Przemysławem Czarnkiem wziął także  udział w inauguracji warsztatów wdrożeniowych w ramach projektu „Skuteczne Standardy Nadzoru”. Projekt ten ma za zadanie wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarze nadzoru nad jakością i bezpieczeństwem żywności. Jest odpowiedzią na potrzebę budowy nowoczesnego systemu bezpieczeństwa żywności. Przyczynia się do zapewnienia wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzkiego.