Jubileusz 25-lecia gminy Terespol

14.06.2017

Dokładnie ćwierć wieku temu w lutym odbyła się pierwsza historyczna sesja niezależnej Rady Gminy Terespol. Na obchodzony z tej okazji jubileusz 25-lecia istnienia tego samorządu został zaproszony wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. Uroczysta sesja rady odbyła się w urzędzie gminy Terespol położonym w sąsiedniej miejscowości Kobylany.
 
Ceremoniału otwarcia dokonał wójt Krzysztof Iwaniuk wraz z przewodniczącym rady Mieczysławem Romaniukiem. Po prezentacji krótkometrażowego filmu na temat historii oraz prognoz rozwojowych gminy, nastąpiła uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych, której dokonał w imieniu prezydenta RP wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Wśród zasłużonych mieszkańców społeczności samorządowej wyróżniono 11 osób, w tym jedną, która otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Pozostali zasłużeni zostali uhonorowani odpowiednio Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi Medalami za Długoletnią Służbę wynikającą z pracy zawodowej, którą wykonywali wzorowo i sumiennie.
 
W dalszej części uroczystości o głos został poproszony wicewojewoda Gmitruczuk. W nawiązaniu do jubileuszu przypomniał zebranym o tym, że praca sołtysów, wójtów i radnych władz gminnych służy dobru nie tylko lokalnej społeczności, ale buduje pomyślność całego Państwa Polskiego. „Dlatego cieszymy się z rozwoju każdej samorządowej wspólnoty, ponieważ przynosi to wymierne skutki w umacnianiu jedności i siły naszej Ojczyzny” – zaznaczył. Z sentymentem wspominał czasy, kiedy to miał okazję pracować w urzędzie gminy Kodeń, która graniczy z dzisiejszą jubilatką. Przy tej okazji podkreślił, jak istotna jest współpraca sąsiadujących ze sobą wspólnot gminnych, a w szczególności tych nadgranicznych, ponieważ wymiana wzajemnych doświadczeń staje się przyczyną podniesienia standardu życia mieszkańców. Na zakończenie pogratulował uhonorowanym otrzymanych odznaczeń państwowych. Życzył im wytrwałości i sił w dalszym wykonywaniu swoich obowiązków oraz wsparcia ze strony współpracowników i najbliższych.