Konferencja „Postawy wobec życia”

20.03.2017

 
Dwunastu uczniów oraz sześciu nauczycieli zostało nagrodzonych przez wojewodę lubelskiego profesora Przemysława Czarnka oraz lubelską kurator oświaty Teresę Misiuk dyplomami za uczestnictwo w wojewódzkim etapie olimpiady o rodzinie.
 
Nagrodzenie laureatów było częścią VIII Międzynarodowej Konferencji imienia ks. prof. dr. hab. Tadeusza Stycznia zatytułowanej „Postawy wobec życia”, która organizowana jest corocznie przez wydział teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z okazji Narodowego Dnia Życia i Dnia Świętości Życia.
 
Wydarzeniu towarzyszył szereg wystąpień nawiązujących do postawy wobec życia z perspektywy różnych zawodów czy ról w społeczeństwie. Głos zabrał m.in. wojewoda, który przypomniał słowa kardynał Stefana wyszyńskiego - Polska nie może być Polską bez dzieci! Polską niepłodnych lub mordujących nowe życie matek! Polską pijaków! Polską ludzi niewiary, bez miłości Bożej! Nie może być Ojczyzną ludzi bez wzajemnej czci jedni dla drugich, bez ducha ofiary i służby, bez umiejętności dzielenia się owocami pracy z tymi, którzy sami nie są w stanie zapracować na życie i utrzymanie. Dlatego ważne jest, abyśmy tak wychowali młodych Polaków, by nie poddawali się wygodnictwu, egoizmowi i wrogości życia; by nie naśladowali modnych lalek, których pełne są teatry, kabarety, kawiarnie, redakcje i nade wszystko, by nie naśladowali tych, którzy wyśmiewają matki, które urodziły Polsce i Kościołowi trzecie, czwarte, czy piąte dziecko. – przypomniał wojewoda Czarnek, podkreślając znaczenie podejmowania tematów związanych z rodziną dla prawidłowego formowania młodego pokolenia. Organizatorem konferencji była dr hab. Urszula Dudziak, prof.. KUL, której w dowód uznania, wojewoda lubelski wręczył kwiaty. 
 
Uczestnicy konferencji mieli również możliwość wysłuchania m.in. prelekcji prof. dr. hab. Bogdana Chazana, prof. Uniwersytetu Warszawskiego i prezes Zarządu Instytutu Ordo Iuris w Warszawie dr hab. Aleksandra Stępkowskiego, czy poseł na Sejm RP dr Gabrieli Masłowskiej oraz obejrzenia sesji plakatowej „Postawy studentów z różnych krajów świata wobec ludzkiego życia”.
 
 
 
 
 
 
 

 
Błąd zapytania