Lasy Państwowe dostały grunty Skarbu Państwa

14.04.2017

11 kwietnia br. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk poinformował ministra środowiska Jana Szyszko o zakończeniu procesu przekazywania gruntów leśnych Skarbu Państwa na terenie woj. lubelskiego we władanie Lasom Państwowym.
 
Dzięki intensywnym działaniom Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego woj. lubelskie jako pierwsze w kraju zakończyło proces przekazywania we władanie Lasom Państwowym gruntów leśnych Skarbu Państwa. Przekazano łącznie władanie do 22 824 działek, o łącznej powierzchni ponad 14,2 tys. ha.
 
Zakończenie tego procesu było możliwe tyko w wyniku dobrej współpracy pomiędzy LUW w Lublinie, Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Lublinie oraz nadleśnictwami prowadzącymi gospodarkę leśną na terenie  województwa lubelskiego. Olbrzymią rolę w tym procesie odegrała również bardzo dobra współpraca ze starostwami powiatowymi, w których służby odpowiedzialne za ewidencję gruntów wykonały olbrzymią pracę związaną z  przygotowaniem wykazu gruntów do przekazania w zarząd Lasów Państwowych – mówi wicewojewoda Robert Gmitruczuk.
 
Podjęte przez LUW działania przyczyniły się również do przyspieszenia tego procesu w skali całego kraju.  - Jako pierwsi wypracowaliśmy ścieżkę postępowania, procedury przekazywania władania działkami leśnymi i skupiliśmy wokół tego procesu wszystkie zainteresowane strony. Należy zaznaczyć, że przekazanie tych działek przyczynia się do racjonalnego ich wykorzystania, ochrony przed dewastacją, a przede wszystkim czyni zadość zapisom ustawy o lasach nakazującej faktyczne przekazanie we władanie Lasom Państwowym gruntów leśnych Skarbu Państwa i niweluje wieloletnie zaniedbania w tym zakresie – podkreśla wicewojewoda lubelski.
 
W związku z zakończeniem całego procesu w woj. lubelskim wicewojewoda Gmitruczuk wraz z wiceministrem środowiska Andrzejem Koniecznym oraz dyrektorem generalnym Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Pawłem Gilowskim podziękowali Józefowi Łobockiemu, pracownikowi LUW, zaangażowanemu w przeprowadzenie sprawy przekazywania gruntów leśnych Skarbu Państwa na rzecz Lasów Państwowych.