Nadanie obywatelstw i odznaczeń państwowych Rzeczypospolitej Polskiej

17.03.2017

W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość nadania obywatelstwa polskiego oraz uhonorowania mieszkańców województwa lubelskiego, zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu. Uroczystego wręczenia obywatelstw oraz odznaczeń państwowych dokonał wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Uroczystość rozpoczęło odśpiewanie hymnu narodowego przez wszystkich zgromadzonych. - Trwaj chwilo, jesteś piękna, tak jak dzisiejszy dzień jest piękny i radosny dla Rzeczypospolitej, gdyż wielka polska rodzina powiększa się. Polska, nasza ojczyzna jak matka przyjmuje na swoje łono wszystkie dzieci. Te malutkie, te które dopiero wchodzą w wiek dojrzały oraz tych, którzy mają ogromny dorobek życiowy. Ojczyzna to też ojciec i jak ojciec za dobre wynagradza. Jest mi niezmiernie miło, że w imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej będę mógł państwu podziękować za wieloletnią służbę na rzecz społeczności i naszego kraju. Niech słowa „Jestem polskim obywatelem” zawsze kroczyć będą z państwem w różnych sytuacjach życiowych – powiedział do zgromadzonych wicewojewoda. Następnie zostały wręczone akty nadania obywatelstw Rzeczypospolitej Polskiej oraz odznaczenia zasłużonych w służbie państwu i społeczeństwu.
 
Nadane przez prezydenta obywatelstwa zostały wręczone 14 osobom (12 dorosłym i 2 dzieci). Są to dotychczasowi obywatele Ukrainy (13) i jeden obywatel Białorusi. Będą oni mogli również ubiegać się o otrzymanie polskiego dowodu osobistego oraz cieszyć się przywilejami związanymi z nadaniem nowego obywatelstwa. Są to w większości osoby z polskim pochodzeniem, małżonkowie obywateli polskich oraz studenci.
 
Wicewojewoda odznaczył też 22 osoby medalami: Złotym Krzyżem Zasługi (3 osoby), Srebrnym Krzyżem Zasługi (5 osób), Brązowym Krzyżem Zasługi (2 osoby), Medalem Złotym Za Długoletnią Służbę (4 osoby, w tym jeden nadany pośmiertnie), Medalem Srebrnym Za Długoletnią Służbę (5 osób) oraz Medalem Brązowym Za Długoletnią Służbę (3 osoby).
***
 
Informacje dotyczące ubiegania się o obywatelstwo można znaleźć pod poniższym linkiem:

http://www.lublin.uw.gov.pl/wsoic/nadanie-obywatelstwa-polskiego