Ośrodki pomocy i opieki w Kodniu

14.02.2017

Warsztaty Terapii Zajęciowej to placówki zajmujące się rehabilitacją społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych. Mają one za zadanie rozwijanie czynności przydatnych w życiu codziennym, ogólne usprawnienie chorych, rozwój umiejętności planowania, komunikowania się, decydowania o sobie po to by przygotować uczestników do życia w środowisku społecznym oraz rozwijanie podstawowych umiejętności zawodowych umożliwiających późniejsze podjęcie pracy.
 
Jeden z takich ośrodków znajduje się w Kodniu. Warsztaty są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do terapii zajęciowej. W ośrodku prowadzone są zajęcia rehabilitacji społecznej, zawodowej oraz ćwiczenia usprawniające- przewidziane dla 30 uczestników warsztatu w oparciu o indywidualne programy rehabilitacji. Warsztaty są czynne przez 5 dni w tygodniu. Uczestnicy placówki mają zajęcia w pięciu pracowniach- pracowni rękodzieła, komputerowej, krawieckiej, plastycznej i pracowni gospodarstwa domowego. Wicewojewoda Robert Gmitruczuk spotkał się w WTZ z jej uczestnikami oraz pracownikami. Sprawdził stan pracowni, miał możliwość zobaczenia rodzajów zajęć prowadzonych w salach, sposób funkcjonowania warsztatów. Porozmawiał również z pracownikami o sytuacji ośrodka i koniecznych modernizacjach budynku.
 
W miejscowości funkcjonuje również Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi, w której wicewojewoda Robert Gmitruczuk również spotkał się z pracownikami oraz uczestnicy. ŚDS jest jednostką prowadzoną przez Gminę Kodeń, która może zapewnić miejsce dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi. Dom pomocy czynne jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Osoby znajdujące się w ośrodku mają zapewniony ciepły posiłek i terapie zajęciowe w czterech pracowniach- komputerowej, kulturalno-oświatowej, kulinarnej i artystycznej. Organizowane są również treningi samoobsługi i umiejętności społecznych w ramach indywidualnego planu postępowania wspierająco-aktywizującego. Osoby uczęszczające na zajęcia mają możliwość poprawy swoich umiejętności, które będą dla nich niezbędne w życiu. Specjaliści opiekujący się wychowankami ośrodka dokładają wszelkich starań by jak najlepiej przygotować ich do funkcjonowania w społeczeństwie. Podczas spotkania z wicewojewodą pochwalili się również, że jeden z wychowanków domu w ostatnim czasie rozpoczął pracę.
 
Podczas wizyty w Kodniu wicewojewoda odwiedził Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, który znajduje się w zabytkowej posiadłości, która obejmuje dworek z około 1930 roku oraz park z aleją lipową z drugiej połowy XIX w. Początki zabudowań sięgają końca XVIII wieku. Znajdował się tam zespół domków, wzorowanych na zabudowaniach eremów- zakonników z klasztoru pustelniczego, w którym osadzeni zostali Jezuici. Z końcem XVIII wieku Elżbieta z Branickich Sapieżyna wybudowała tam pałacyk, który po wielu przebudowach oraz częściowym zbombardowaniu w czasie II wojny światowej został przeznaczony na „porodówkę’, a obecnie znajduje się w nim Dom Pomocy Społecznej dla kobiet. Ośrodek może przyjąć 26 mieszkanek. Domem zarządza Koło Kodeńskie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta. Wicewojewoda spotkał się tam z osobami prowadzącymi ośrodek. Mogli oni porozmawiać na tematy dotyczące sytuacji domu, liczby pensjonariuszek oraz działań podejmowanych przez towarzystwo by zapewnić kobietom jak najlepsze warunki życia.
 
Ponadto wicewojewoda spotkał się  z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Kostomłotach. Ośrodek jest w stanie przyjąć 40 osób przewlekle chorych psychicznie. Jednopiętrowy budynek wyposażone w dźwig dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Mieszkańcy mieszkają w pokojach jedno lub dwu lub trzyosobowych przy których znajdują się łazienki przystosowane dla niepełnosprawnych. DPS posiada również pomieszczenia do wspólnego korzystania oraz duży ogród umożliwiający mieszkańcom spędzanie czasu na świeżym powietrzu. W ośrodku wicewojewoda spotkał się z mieszkańcami oraz z pracownikami ośrodka. W spotkaniu uczestniczyły również osoby kierujące DPS w Konstantynowie.
 

 
Błąd zapytania