Od szkolenia do zatrudnienia. Rusza projekt OHP Lublin

09.10.2017

Z udziałem wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka w świetlicy Środowiskowego Hufca Pracy w Lublinie odbyła się konferencja prasowa służąca zaprezentowaniu inicjatyw Lubelskiej Wojewódzkiej Komendy Ochotniczych Hufców Pracy, a w szczególności  projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” realizowanego w ramach Programu Gwarancje dla młodzieży.
 
W spotkaniu wzięli też udział sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Krzysztof Michałkiewicz, wojewódzki komendant OHP Piotr Gawryszczak, zastępca wojewódzkiego komendanta OHP Marek Drączkowski oraz koordynator lubelskiej WK OHP Magdalena Filipek-Sobczak.
 
Ochotnicze Hufce Pracy rozpoczęły rekrutację uczestników do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” we wrześniu br. Głównym celem projektu jest  poprawa sytuacji na rynku pracy młodych ludzi.  Uczestnicy poprzez zwiększenie aktywności zawodowej mają szanse na zdobycie zatrudnienia. Inicjatywa jest odpowiedzią na problem bezrobocia. To też konkretna forma wsparcia – udział w kursach  zawodowych ukierunkowany na realizację stażu zawodowego, a w efekcie uzyskanie zatrudnienia.
 
W trakcie spotkania wojewoda Czarnek podkreślił, że to ważny projekt przeciwdziałający marginalizacji i wykluczeniu społecznemu. Zaznaczył, że dzięki współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego przez OHP, ale i dzięki środkom rządowym  młodzież  wspierana jest na ogromną skalę.
 
Wojewoda wskazał też na dobrą współpracę LWK OHP z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim i samorządami województwa lubelskiego oraz  przypomniał o  podpisaniu przez LWK OHP około 90 porozumień w zakresie  współpracy z władzami samorządów, których celem jest rekrutacja młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do projektów realizowanych przez Ochotnicze Hufce Pracy.
 
fot. Lubelska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy