Odpust ku czci Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskiej

10.09.2017

W kościele pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Białej Podlaskiej odbyły się doroczne uroczystości odpustowe połączone z dożynkami parafialnymi. Udział w nich wziął wicewojewoda Robert Gmitruczuk a także kierownik delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej, Małgorzata Kiec oraz wójt gminy Biała Podlaska, Wiesław Panasiuk .
 
Kościół katolicki 8 września obchodzi święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny, w tradycji ludowej zwane świętem Matki Boskiej Siewnej. Polscy rolnicy do pobłogosławionego w dniu 8 września ziarna dodawali ziarna wyłuskane z wieńców poświęconych w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, aby uprosić sobie dobry urodzaj. Jak podaje Kolberg, w niektórych stronach Polski rolnicy przed siewem kropili swoje dłonie wodą święconą. Pierwszą garść poświęconego zboża rzucali w rolę w formie znaku krzyża, dodając: „W imię Boskie”.
 
W samo południe została odprawiona uroczysta suma odpustowa podczas której na ołtarzu rolnicy złożyli wieńce dożynkowe i chleb wypieczony z tegorocznego zboża. Dla podniesienia rangi uroczystości homilia została wygłoszona z tradycyjnej ambony, a oprawę mszy świętej zapewnił chór Polonii z Baranowicz (położone obecnie w granicach Białorusi). W uroczystościach uczestniczyła także grupa motocyklistów, która każdego roku przyjeżdża na odpust do Białej Podlaskiej. Modlitwę zakończyła uroczysta procesja dziękczynna.
 
Na placu obok kościoła zorganizowany został festyn rodzinny, gdzie wszyscy zebrani mogli spróbować lokalnych specjałów przygotowanych przez parafian. Wicewojewoda Robert Gmitruczuk w swoim wystąpieniu zaznaczył że spotkania tego typu pozytywnie wpływają na promocję rodziny i najważniejszych wartości. Dziękował wszystkim za przygotowania i gratulował kultywowania pięknej odpustowej tradycji.