Państwowe odznaczenia na jubileuszu MZGK w Dęblinie

08.09.2017

W Dęblinie odbyły się uroczystości 50-lecia powstania Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Z tej okazji wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył, przyznawane przez prezydenta RP, Medale za Długoletnią Służbę.
 
Złotym Medalem za Długoletnią Służbę zostało odznaczonych 16 pracowników MZGK w Dęblinie, natomiast srebrny Medal otrzymało 4 osoby. Na ręce prezes zakładu w Dęblinie wojewoda lubelski wręczył także dyplom uznania dla przedsiębiorstwa. Został przyznany za profesjonalizm w zarządzaniu, wieloletnią działalność na rzecz rozwoju miasta Dęblin, zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie gospodarki komunalnej, a w szczególności za jakość świadczonych usług, otwartość na współpracę z wieloma instytucjami i podmiotami – będącą kluczem do sukcesów, a także za dbałość o ochronę środowiska naturalnego.
 
Chcę serdecznie pogratulować szczególnie wszystkim wyróżnionym. Te medale, Medale za Długoletnią Służbę to jest wyraz uznania ze strony państwa polskiego za wkład w budowę dobra wspólnego. Każdy z nas ma udział w budowaniu Polski i umiejętność pracy, ale jednocześnie sumienność wykonywanej pracy jest niezwykle ważna dla przyszłości tego państwa. Serdecznie gratuluję wszystkim pracownikom ale i emerytom, byłym pracownikom MZGK w Dęblinie wszystkich osiągnięć jakie na przestrzeni tego półwiecza Państwo mieliście – mówił podczas uroczystości wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.