Podsumowanie pracy PSP w 2016 roku

16.02.2017

Średnio 54 razy dziennie strażacy z województwa lubelskiego prowadzili w 2016 r.  działania ratujące życie i mienie mieszkańców. Interweniowali 19 749  razy, prowadząc działania przy: 6202 pożarach,  12 354 miejscowych zagrożeniach oraz 1193 alarmach fałszywych. Narada roczna kadry kierowniczej Państwowej Straży Pożarnej podsumowująca pracę strażaków odbyła się w Sali Kolumnowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. W spotkaniu udział wzięli wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Wojewoda Przemysław Czarnek w swoim wystąpieniu zaznaczył, że praca w straży pożarnej to niezwykle odpowiedzialne zadanie, wymagające poświęcenia i zaangażowania ponieważ obejmuje wiele różnorodnych zadań. - To nie jest tylko kwestia gaszenia pożarów czyli tego zasadniczego elementu pracy straży pożarnej, ale to jest również kwestia zabezpieczenia tych wielkich imprez, które  miały miejsce na terenie województwa lubelskiego i Polski w 2016 roku, mówię tu w szczególności o Światowych Dniach Młodzieży oraz o szczycie NATO. To były dwa duże przedsięwzięcia wymagające odpowiedniego zabezpieczenia. Dzięki m. in. Państwa odbyły się bez problemów i pokazały jak bezpieczna jest Rzeczpospolita Polska także. Chcę serdecznie za to wszystko podziękować i pogratulować – powiedział wojewoda Czarnek, podkreślając wzorcową współpracę pomiędzy PSP a jednostkami OSP wojewoda życzył wszystkim strażakom bezpiecznej służby w 2017 roku. -  Życzę Państwu bezpiecznego roku i satysfakcji z wykonywanej pracy dla wszystkich strażaków, tych z Państwowej Straży Pożarnej  jak też tych z jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Jest to niewątpliwie ciężka służba ale dająca wiele satysfakcji. – zaznaczył wojewoda.
 
Podczas narady zaprezentowano obszerne sprawozdanie z działalności Państwowej Straży Pożarnej oraz przedstawiony został plan działań na 2017 rok.

 
Błąd zapytania