Powiat łukowski w Programie Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019

07.03.2018

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się z wicestarostą łukowskim Włodzimierzem Wolskim oraz sekretarzem starostwa Jerzym Siwcem.
 
Podczas rozmowy wicewojewoda pogratulował otrzymanej umowy w ramach tegorocznej edycji rządowego Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Powiat łukowski  jest jedną z 54 jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski zostały zakwalifikowane do dofinansowania w ramach programu.
 
Łączna kwota rządowego dofinansowania dla wszystkich samorządów z województwa lubelskiego wynosi ponad 60 mln zł, dzięki czemu ma powstać około 122 km dróg lokalnych.
 
Wicewojewoda pogratulował wicestaroście osiągnięcia, jakim jest włączenie do programu i życzył, aby nowe drogi powstały jak najszybciej i służyły mieszkańcom gminy jak najdłużej.
 
Wręczenie umów miało miejsce 7 marca w Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.