Program Erasmus+ szansą dla młodzieży z Lubelszczyzny

12.01.2018

Z okazji piątej edycji Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ wojewoda lubelski Przemysław Czarnek spotkał się z jednym z koordynatorów tego programu na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim dr hab. Piotrem Plisieckim. Spotkanie miało na celu przedyskutowanie walorów dydaktyczno-naukowych programu oraz jego promocję na terenie województwa.
 
- Jako wojewodzie lubelskiemu zależy mi, aby program się rozwijał, żeby jak największa liczba młodzieży z Lubelszczyzny mogła z niego korzystać – podkreślił wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Doświadczenie dla młodzieży, która może studiować na innych uniwersytetach zagranicznych, aby odbywać tam staże lub praktyki to, zdaniem wojewody, pożytek nie tylko dla samych studentów w poszerzaniu ich horyzontów wiedzy, umiejętności, ale także potencjalna korzyść dla naszego regionu i szansa na jego dalszy rozwój.
 
Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Program opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013.
 
W Polsce Narodową Agencją programu Erasmus+ jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Erasmus+ umożliwia m.in. studia na europejskich uczelniach oraz odbywanie zagranicznych staży i praktyk. Uczestnicy programu dzięki wyjazdom rozwijają liczne umiejętności. Nie tylko uczą się języków obcych, ale również rozwijają kompetencje interpersonalne, poznają nowe kultury, stają się bardziej otwarci na nowe wyzwania i pewni siebie.
 
Głównym wydarzeniem Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ jest spotkanie na PGE Narodowy w Warszawie, nad którym patronat honorowy objął m.in. wojewoda lubelski.

 
Błąd zapytania