Przetarg na dokumentację ostatniego odcinka Via Carpatia

24.10.2017

- Ogromnie się cieszę, że możemy Państwu zakomunikować, coś co stało się  faktem – a mianowicie przetarg na opracowanie koncepcji programowej odcinka Via Carpatia od Lublina do Lubartowa, został ogłoszony. Czyli czegoś co rozładuje nam jeden z największych korków, który dzisiaj występuje na drogach w Polsce i odblokuje całkowicie gminę Niemce – powiedział podczas konferencji prasowej wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. I dodał: Decyzją rządu uruchomione zostało finansowanie tego odcinka, bardzo newralgicznego w województwie lubelskim i cieszę się, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, z dyrektorem Schodzińskim na czele, przystąpiła z marszu do pracy i efekty tego mamy w postaci, przetargu na opracowanie dokumentacji, czyli pierwszego etapu realizacji tej ważnej inwestycji.
 
Według pomiarów ruchu przeprowadzonych w 2015 roku z DK19  pomiędzy Lubartowem i Lublinem korzysta średnio dziennie od 20 do 25 tys. pojazdów. W przyszłości nowa droga, stanowiąca część międzynarodowego szlaku z północy na południe wschodnich krańców  Europy, nie tylko ułatwi tranzyt, ale również zwiększy bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców mających swe domy w sąsiedztwie obecnej DK19.
 
Przetarg dotyczy ostatniego z odcinków S19 na terenie województwa lubelskiego - 24-kilometrowego odcinka od węzła Lubartów Północ do istniejącego już węzła Lublin Rudnik. Zadaniem zwycięzcy przetargu będzie opracowanie wariantów rozwiązań technicznych drogi ekspresowej, w tym obiektów inżynierskich, kształtu węzłów, dróg do obsługi ruchu lokalnego, chodników i ciągów pieszo-rowerowych, a także przeprowadzenie badań geologicznych w terenie. 
 
Wykonawca będzie miał 23 miesiące na zrealizowanie koncepcji programowej, kolejne dwa na dokumentację przetargową i dziesięć miesięcy na realizację obowiązków w trakcie przetargu na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych w trybie projektuj i buduj.
 
Zgodnie z zapisami w znowelizowanym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.) realizację przewidziano na lata 2020-2024, w trybie projektuj i buduj. Szacowany koszt  - 0,9 mld zł
 
Koncepcja programowa dla 23,8 km drogi ekspresowej S19 łączącej Lubartów z obwodnicą Lublina będzie zakładała także przebudowę istniejącego obejścia Lubartowa. Zaprojektowana zostanie druga jezdnia, bezkolizyjne węzły oraz wiadukty w ciągu dróg lokalnych. W miejscu obecnego skrzyżowania DK19 z drogą wojewódzką 815 powstanie węzeł Lubartów Północ, a na przecięciu z drogą powiatową prowadzącą do Kozłówki węzeł Lubartów Zachód. Dalej droga ekspresowa S19, zgodnie z zapisami w decyzji środowiskowej, pobiegnie nowym śladem na omijając od wschodu Niemce. Na przecięciu z drogą wojewódzką 828 powstanie węzeł Niemce Wschód, a w okolicy obecnego skrzyżowania z drogą powiatową prowadząca do Leonowa postanie kolejny węzeł Niemce Południe.
 
Trasa Lublin-Lubartów
 
***
 
Idea utworzenia szlaku Via Carpatia została zapoczątkowana w 2006 r. w Łańcucie przez ministrów Litwy, Polski, Słowacji i Węgier pod patronatem Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego. Rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 (z perspektywą do 2025 r.), wskazuje budowę szlaku  jako główny priorytet inwestycyjny.
 
S19 Via Carpatia w województwie lubelskim ma długość 200 km, zaś całkowita długość szlaku, w zależności od przebiegu w woj. podlaskim – wyniesie od 734 do 761 km.
 
Opracowano na podstawie informacji GDDKiA