Pułkownik Robert Kasperczuk zakończył służbę w Lublinie

05.12.2017

Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk wziął udział w uroczystej zbiórce w związku z zakończeniem służby przez pułkownika Roberta Kasperczuka, w batalionie dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie. W uroczystościach wziął udział  płk dypl. Piotr Waniek dowódca 9. Brygady Wsparcia Dowodzenia Dowództwa Generalnego RSZ oraz dowódcy i komendanci służb mundurowych województwa lubelskiego.
 
Wydarzenie, przy udziale wojskowej asysty honorowej, odbyło się na Placu Litewskim. Rozpoczęło je złożenie meldunku oraz przegląd pododdziałów. Po powitaniu przez dowódcę batalionu podniesiono flagę państwową na maszt oraz odegrano hymn narodowy. Potem nastąpiła ceremonia zdania obowiązków. Pełniącym obowiązki dowódcy batalionu dowodzenia WB został mjr Michał Szmajda.Uroczystość uświetnił koncert orkiestry wojskowej oraz defilada wojskowa. 
 
W tym szczególnym dniu, w 150. rocznicę urodzin jednego z najwybitniejszych żołnierzy polskich, marszałka Józefa Piłsudskiego, pułkownik Robert Kasperczuk, syn Ziemi Lubelskiej, który z żołnierza stał się oficerem, a z oficera dowódcą, właśnie dziś przekazując kierownictwo nad batalionem dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie dalej kroczy drogą awansów. Jego służba to nie tylko 5 lat w Lublinie, ale 25 lat oddanej służby Najjaśniejszej Rzeczypospolitej– podkreślił wicewojewoda. Dodał również, że ppłk Kasperczuk to żołnierz, który był wielokrotnie nagradzany za swój wkład w rozwój Sił Zbrojnych Polski oraz niejednokrotnie chwalony za nienaganną postawę żołnierską.
 
Dziękuję za służbę w Lublinie i gratuluję awansu – powiedział wicewojewoda Gmitruczuk.Idodał: Wielokrotnie przekonałem się, że mogę liczyć na merytoryczne wsparcie i radę Pana Pułkownika oraz żołnierzy batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady przy organizacji różnego rodzaju przedsięwzięć na terenie województwa lubelskiego m.in. obchodów świąt państwowych, uroczystości rocznicowych, czy zeszłorocznych lubelskich obchodów Pikniku NATO. Przekonałem się, że można na Panu Pułkowniku polegać jak na Zawiszy, i tak jak przysłowiowy Zawisza jest Pan wzorem służby Ojczyźnie, stale w gotowości do jej obrony, wierny i oddany sprawom kraju. Serdecznie za to dziękuję.
 
Za „dbałość o rozwój i profesjonalną służbę żołnierzy batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady (część polska) w Lublinie, harmonijne współdziałanie z instytucjami mundurowymi oraz z podmiotami działającymi na rzecz interesu publicznego, a także za życzliwość, zrozumienie oraz rzetelne wsparcie spraw i inicjatyw realizowanych przez Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, wysiłek kształtowania wspólnej odpowiedzialności za Polskę, ogromną wiedzę i doświadczenie oraz świadectwo patriotyzmu i obywatelskiej odpowiedzialności, z życzeniami zdrowia i wielu sukcesów w dalszej służbie” pułkownik otrzymał dyplom uznania z medalem wojewody lubelskiego.
 
 
***
 
 
Płk Robert Kasperczukkarierę wojskową rozpoczął w 1992 roku wstępując do Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Łączności w Zegrzu. Po promocji na stopień podporucznika został skierowany do 1. Pułku Kawalerii Powietrznej im. Szwoleżerów Józefa Piłsudskiego w Leźnicy Wielkiej. Kolejny etap jego kariery zawodowej to służba w 3 Brygadzie Zmechanizowanej im. Legionów Romualda Traugutta. Następnie była służba w 1 Dywizji Zmechanizowanej im. Tadeusza Kościuszki. W tym czasie również został skierowany na INFOSEC Officer Course w NATO Communications and Information Systems School w Latinie we Włoszech.
 
Po zakończeniu służby w 1 Dywizji Zmechanizowanej wrócił do 3 Brygady Zmechanizowanej jako Szef Sekcji S - 6.
 
Rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego został wyznaczony do grupy roboczej „dowodzenia i łączności” zajmującej się tworzeniem struktur Dowództwa Wielonarodowej Brygady i batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady. Po stworzeniu struktur został wyznaczony na stanowisko Szefa Sekcji S - 6 Wielonarodowej Brygady, gdzie odpowiadał za wdrażanie koncepcji systemu dowodzenia, łączności i informatyki Wielonarodowej Brygady oraz wyposażania batalionu dowodzenia w nowoczesny sprzęt łączności i wsparcia.
 
Dowódca Wojsk Lądowych 1 października 2012 r. wyznaczył ppłka Roberta Kasperczuka na stanowisko Dowódcy batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady w Lublinie.
 
W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych w grudniu 2013 r. ukończył  High Command Study Course (HCSC 2013) w NATO Baltic Defence College w Tartu w Estonii.
 
Po powrocie w czasie dalszej służby w batalionie dowodzenia Wielonarodowej Brygady odpowiedzialny był za dostosowanie struktur, wyposażenie i wyszkolenie batalionu do realizacji zadań w ramach zabezpieczenia funkcjonowania systemu dowodzenia LITPOLUKRBRIG. Za swoją działalność został wyróżniony odznaką honorową Wojsk Lądowych oraz został uhonorowany przez gen. broni dr Mirosława Różańskiego dowódcę generalnego rodzajów sił zbrojnych tytułem "Najlepszy Dowódca pododdziału Wojsk Dowodzenia i Łączności jednostek Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych w 2015 roku."
 
Rok 2016 to czas intensywnych ćwiczeń dla batalionu dowodzenia Wielonarodowej Brygady, a największe z nich to ANAKONDA 16 i ćwiczenie certyfikujące Litewsko-Polsko-Ukraińską Brygadę pod kryptonimem COMMON CHALLENGE 16, w czasie których batalion zapewniał funkcjonowanie stanowiska dowodzenia dla tej brygady.
 
Za swoją działalność i działalność batalionu ppłk Robert Kasperczuk został wyróżniony brązową odznaką Zasłużony Żołnierz Rzeczypospolitej Polskiej.
 
W 2017 roku dowodzony przez Niego pododdział za działalność na rzecz dobra publicznego, upowszechnianie standardów moralnych i działanie zgodne z wartościami chrześcijańskimi, takimi jak sprawiedliwość i prawda został odznaczony medalem przyznawanym przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego "Milito Pro Christo"(łac. Walczę dla Chrystusa), a On sam został odznaczony medalem błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, który jest przyznawany osobom, które „na wzór księdza Jerzego służą prawdzie, miłości i przebaczeniu”.
 
W dniu 10 listopada br. w przeddzień Narodowego Święta Niepodległości, ppłk Robert Kasperczuk z rąk ministra obrony narodowej otrzymał akt mianowania na stopień pułkownika.