Rozmowy o działalności stacji sanitarno-epidemiologicznych

11.08.2017

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna jest jedną z jednostek powołanych do ochrony zdrowia przed niekorzystnym wpływem szkodliwych i uciążliwych czynników środowiska. Ważną funkcją tej placówki jest zapobieganie powstawania chorób, w tym również zakaźnych i zawodowych. Obok WSSE na terenie województwa lubelskiego działa 20 stacji powiatowych i 3  graniczne. Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk spotkał się z lubelskim państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym Irminą Nikiel by porozmawiać o prowadzonych obecnie działaniach tej inspekcji oraz zapoznać się efektami jej dotychczasowej pracy.
 
W ramach swojej działalności WSSE zajmuje się prowadzeniem kompleksowych kontroli powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych oraz informowaniem o ich wynikach starostów, jako pracodawców państwowych powiatowych inspektoratów sanitarnych. Wojewódzka inspekcja wprowadziła szczegółową analizę działalności wszystkich PSSE pod kątem efektywności w zakresie prowadzonego nadzoru sanitarno-epidemiologicznego w powiatach, wnioski przekazywane są powiatowym inspektorom sanitarnym.
 
Jednocześnie by wzmocnić działania służb sanitarnych organizuje narady szkoleniowe dla pionu epidemiologii, higieny komunalnej, higieny pracy, higieny żywienia, żywności i przedmiotów użytku, higieny dzieci i młodzieży oraz zapobiegawczego nadzoru sanitarnego. Inspektor Nikiel przedstawiła wicewojewodzie plany szkoleń oraz akcji informacyjnych na rok 2017, skierowanych do mieszkańców Lubelszczyzny, w celu zwiększenia świadomości oraz zachowywania zasad higieny w życiu codziennym.
 
Podczas rozmowy wspomniano także o podjętych działaniach w obszarze administracyjno-gospodarczym, zmierzających do poprawy stanu technicznego budynku lubelskiej powiatowej stacji przy ul. Uniwersyteckiej w Lublinie. Przebudowa budynku PSSE jest możliwa dzięki środkom przekazanym przez Lubelski Urząd Wojewódzki, który na ten cel przeznaczył kwotę w wysokości 2.444.131zł.