Spotkanie inicjujące I Forum Polsko-Chińskie

19.04.2017

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek wziął udział w drugim posiedzeniu roboczym dotyczącym możliwości zorganizowania I Regionalnego Forum Polsko- Chińskiego, które miałoby odbyć się we współpracy z województwem podkarpackim.
 
Na spotkaniu obecni byli wojewoda podkarpacki Ewa Leniart oraz dyrektor biura wojewody podkarpackiego Karolina Bogusz, marszałek województwa lubelskiego Sławomir Sosnowski wraz z Małgorzatą Błaszczyk-Osik, zastępcą dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej. Z kolei Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego reprezentowany był przez Anetę Flis – dyrektora Kancelarii Zarządu oraz Macieja Jaskota – p.o. dyrektora Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej. Przedstawiciele urzędów marszałkowskich podzielili się doświadczeniami oraz omówili dotychczasową współpracę z partnerskimi prowincjami Henan oraz Regionem Autonomicznym Kuangsi-Czuang.
 
W spotkaniu udział wzięli także przedstawiciele Lublina i Dębicy, które na podstawie podpisanych umów partnerskich rozwijają współpracę międzynarodową z poszczególnymi miastami w Chinach. Urząd Miasta Lublin reprezentowany był przez zastępcę prezydenta Lublina Artura Szymczyka oraz Marcina Kęćkę, zastępcę dyrektora Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów, który przedstawił prezentację dotyczącą potencjału gospodarczego oraz inwestycyjnego Lublina. Urząd Miasta Dębica reprezentowany był przez Mariusza Szewczyka – burmistrza miasta, Wojciecha Iwasieczkę – zastępcę burmistrza oraz Monikę Rojek-Kałek – naczelnika Wydziału Promocji Dębicy. Ponadto, w spotkaniu uczestniczył poseł na Sejm RP Jan Warzecha oraz Kamil Szymański – prezes Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Jasionce.
 
Uczestnicy spotkania zgodnie przyznali, iż rozwój kontaktów między województwem lubelskim i podkarpackim a prowincjami chińskimi stanowi szansę dla regionalnych producentów na zaistnienie na rynku chińskim, a ścisła kooperacja regionalna wzmocni tę szansę. Celem spotkania roboczego było zapoznanie się z potencjałem obu województw oraz miast, a także dyskusja nad możliwością wzbogacenia programu EKOGALI 2017 o część kongresową. Kongres zasadniczo miałby na celu ożywienie współpracy polsko-chińskiej nie tylko w dziedzinie rolno-spożywczej, ale również uniwersyteckiej, turystycznej czy przemysłowej, które są mocną stroną obu regionów.
 
Uczestnicy wymieniając doświadczenia związane ze współpracą polsko-chińską na poziomie regionów wyrazili nadzieję na nawiązanie szerokiej kooperacji między województwem lubelskim i podkarpackim a prowincjami Państwa Środka.

 
Błąd zapytania