Spotkanie wojewody z mieszkańcami powiatu janowskiego

10.09.2017

W Gminnym Ośrodku Kultury w Potoku Wielkim i w Modliborzycach odbyły się spotkania wojewody lubelskiego profesora Przemysława Czarnka z lokalną społecznością z powiatu janowskiego. Podczas spotkań poruszane były bieżące tematy, związane z sytuacją społeczną i polityczną Polski.
 
Spotkania były okazją nie tylko do przedstawienia i wyjaśnienia obecnych działań administracji rządowej, ale również do wysłuchania i omówienia najważniejszych problemów mieszkańców z tego terenu.
 
Poruszone zostały tematy związane z rolnictwem, w tym informacje na temat możliwości pozyskania środków przez rolników oraz dofinansowań o jakie mogą ubiegać się samorządy na budowę i przebudowę infrastruktury drogowej, a także kwestie odszkodowań, na które nabór wniosków rozpocznie się już w tym tygodniu w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.
 
Odpowiadając na pytania, wojewoda Czarnek podkreślił, że jednym z głównych zadań stojącym przed nim jest wspieranie rozwoju infrastruktury drogowej, która jest podstawą funkcjonowania każdej gospodarki.