Spotkanie z ambasadorem Białorusi

13.11.2017

Współpraca transgraniczna, wymiana handlowa i kulturalna między Białorusią i Polską,a także działalność wspólnych komisji – to główne tematy rozmowy wojewody lubelskiego Przemysława Czarnka oraz wicewojewody Roberta Gmitruczuka z ambasadorem nadzwyczajnym i pełnomocnym Białorusi w RP JE Aleksandrem Averyanovem.
 
Podczas spotkania ambasador podkreślił zainteresowanie strony białoruskiej dalszym rozwojem współpracy i zaznaczył, że uważa województwo lubelskie za ważnego partnera, szczególnie dla obwodu brzeskiego, z którym nasz region graniczy.
 
Wizyta ambasadora w Lublinie miała związek m.in. z organizowanym w dniach 14-15 listopada 2017 r. XXI Polsko–Białoruskim Forum Gospodarczym „DOBROSĄSIEDZTWO – 2017”, które jest doroczną debatą o stanie polsko-białoruskich relacji gospodarczych. Hasłem przewodnim tegorocznej edycji będzie: „Popatrzmy w przyszłość: budownictwo, transport i logistyka – pola dla nowoczesnej współpracy sąsiadów”. Zarówno wojewodowie, jak i ambasador, zwracali uwagę na potrzebę zacieśniania współpracy również między przedsiębiorcami z obu krajów.
 
Wojewoda  Czarnek poinformował ambasadora o funkcjonowaniu Społecznej Rady do spraw Przedsiębiorczości, powołanej zarządzeniem Wojewody Lubelskiego 16 lutego 2016 r., w skład której wchodzą przedstawiciele firm funkcjonujących na terenie województwa lubelskiego oraz reprezentanci regionalnych i ogólnopolskich organizacji zrzeszających przedsiębiorców. Do zadań Rady należy m.in.  opracowywanie propozycji działań na rzecz wspierania i rozwoju przedsiębiorczości.
 
Zdaniem wojewody Czarnka, biorąc pod uwagę wzrost wymiany handlowej między naszymi krajami w ostatnim roku o 18 %, warto byłoby zorganizować spotkanie przedsiębiorców z Polski i Białorusi, w ramach jednego w posiedzeń, które służyłoby nawiązaniu kontaktów czy wymianie doświadczeń. – Więcej kontaktów, więcej rozmów to więcej współpracy. Trzeba wykorzystywać szanse, by iść do przodu – podkreślił wojewoda.
 
Kolejnym z omówionych podczas spotkania tematów było funkcjonowanie Polsko-Białoruskiej Podkomisji ds. Współpracy Przygranicznej, działającej w ramach Polsko-Białoruskiej Międzyrządowej Komisji Koordynacyjnej ds. Współpracy Transgranicznej. Siedemnaste jej posiedzenie miało miejsce w siedzibie LUW w maju br. Obrady podkomisji podzielone zostały na pięć bloków tematycznych istotnych z punktu widzenia współpracy pomiędzy obydwoma państwami. Wśród omawianych zagadnień znalazły się współpraca służb sanitarno-epidemiologicznych i weterynaryjnych, współdziałanie w dziedzinie ochrony środowiska i zasobów naturalnych, funkcjonowania służb pożarniczych i ratowniczych, a także współpraca służb granicznych i celnych oraz służb ochrony porządku prawnego. O pracach Komisji opowiedział zebranym wicewojewoda Gmitruczuk.
 
Uczestnicy spotkania zgodnie podkreślali potrzebę i konieczność zacieśniania dalszej współpracy na wielu różnych płaszczyznach życia gospodarczego czy kulturalnego. Ambasadorowi towarzyszyła małżonka Elena Averyanova oraz radca minister Ambasady Republiki Białoruś w Rzeczypospolitej Aleksander Czesnowski oraz pierwszy sekretarz Ambasady Evgeny Ryabtsev.
 
***
 
Wizyta ambasadora w LUW jest również następstwem wizyty Korpusu Dyplomatycznego w Lublinie. Szefowie misji dyplomatycznych ponad 30 państw z różnych regionów świata przyjechali do Lublina na wspólne zaproszenie władz rządowych i samorządowych z terenu województwa.