Spotkanie z przedstawicielami lubelskich inspekcji

10.10.2017

W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się spotkanie przedstawicieli inspekcji, które swoimi działaniami obejmują obszar bezpieczeństwa żywności na terenie Lubelszczyzny. Na spotkaniu, któremu przewodniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, poruszono sprawy bieżącej sytuacji w sektorze rolnictwa oraz działań podejmowanych przez poszczególne inspekcje.
 
Dyskutowano między innymi na temat aktualnej sytuacji epizootycznej związanej ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń. Omówiono również sytuację na granicy wschodniej, związaną z systematycznymi kontrolami importowanego zboża i płodów rolnych przez WIJHARS oraz WIORIN. Wicewojewoda Gmitruczuk podziękował uczestnikom spotkania za sprawne funkcjonowanie, oparte na skutecznej współpracy pomiędzy poszczególnymi instytucjami.
 

W spotkaniu uczestniczyli: wojewódzki inspektor inspekcji handlowej w Lublinie Kazimierz Mareczka, wojewódzki inspektor ochrony roślin i nasiennictwa w Lublinie Teresa Wyłupek, wojewódzki inspektor jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych w Lublinie Krzysztof Chmielik oraz przedstawiciele Wydziału Środowiska i Rolnictwa w LUW.