Sukces Programu „Rodzina 500+” oraz nowa gazownia w Łukowie

16.03.2017

W Starostwie Powiatowym w Łukowie odbyło się spotkanie wicewojewody lubelskiego Roberta Gmitruczuka z wicestarostą łukowskim Włodzimierzem Wolskim oraz sekretarzem gminy Jerzym Siwcem.
 
Podczas spotkania panowie rozmawiali o zbliżającej się 50. rocznicy muzeum Henryka Sienkiewicza, na którą wicewojewoda został zaproszony. Wicestarosta zaprosił również wicewojewodę na już planowane dożynki powiatu łukowskiego.
 
Tego dnia wicewojewoda spotkał się również z burmistrzem Łukowa Dariuszem Szustkiem. Podczas dyskusji poruszono również temat infrastruktury drogowej w mieście Łuków oraz jej renowacji. Po rozmowie dotyczącej inwestycji i planów związanych z miastem i regionem, panowie udali się do wydziału spraw społecznych, by z pracownikami oddziału zajmującymi się realizacją rządowego programu „Rodzina 500+” w Łukowie, porozmawiać o funkcjonowaniu programu oraz o jego efektach. Pracownicy przedstawili dane dotyczące trwającego już niemal rok programu oraz jego rozwoju w Łukowie. Podkreślili, że program cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców miasta, ale i sąsiednich gmin.
 
Wicewojewoda odwiedził również nowo powstałą gazownię przy ul. Cieszkowizna. Gazownia to nowa inwestycja grupy PGNiG we wschodniej Polsce. Jak zauważył wicewojewoda nowe inwestycje na terenie miasta Łuków i województwa lubelskiego świadczą o zainteresowaniu tym rejonem Polski wielu firm. Stanowi to realizację zapowiedzi Pani Premier Beaty Szydło o intensyfikacji inwestycji we wschodniej Polsce.
 
***
 
„Rodzina 500+” to rządowy program, którego pozytywne efekty można już wymienić. Wśród sukcesów programu wyszczególnić można:
- Zmniejszenie liczby bezrobotnych w stosunku do grudnia 2016r. Największy spadek odnotowany był w powiecie łukowskim. Spadek liczby bezrobotnych kobiet, z wzrost aktywności zawodowej- w ostatnim kwartale 2016r. przybyło 15tys. pracujących kobiet w porównaniu z III kwartałem.
- Prawie 58% gmin województwa lubelskiego odnotowało wzrost konsumpcji
i usług na swoim terenie. Wzrost ten przejawia się w zakupie dóbr materialnych. Zwiększyła się również liczba dzieci korzystających z zajęć pozalekcyjnych (płatnych). Wsparcie otrzymane z programu przyczyniło się do większej aktywności remontowej oraz dbania o najbliższe środowisko rodzin.
- Na terenie województwa lubelskiego zmniejszyła się liczba rodzin (spadek o 10%) korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w stosunku do alt ubiegłych.
- Nastąpiło obniżenie poziomu ubóstwa, zwiększyło się poczucie bezpieczeństwa finansowego, poczucia godności, samooceny, zaradności i bezpieczeństwa rodzin
500 zł na każde drugie i kolejne dziecko zmieniło obraz rodziny w naszym kraju. Rodziny wielodzietne nie są już postrzegane jako patologie, również ze względu na fakt lepszego funkcjonowania oraz możliwości wychowania dzieci bez martwienia się o stan materialny. Rodziny o niskich dochodach nieprzekraczających 800zł netto na jednego członka rodziny lub 1200zł jeśli w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne otrzymają świadczenie również na pierwsze dziecko lub jedynaka. Wsparcie jest uniezależnione od statusu małżeńskiego, zatem otrzymają je również samotni rodzice, małżeństwa oraz pary będące w nieformalnych związkach.
 
Do programu można dołączyć w każdym momencie. Świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Okres rozliczeniowy dla osób korzystających z programu będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego.

 
Błąd zapytania