Uroczysta msza św. za Ojczyznę w Radzyniu Podlaskim

10.11.2017

W przeddzień obchodów kolejnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk uczestniczył w comiesięcznej Eucharystii odprawianej za Ojczyznę w kościele pw. św. Anny w Radzyniu Podlaskim. Mszę św. koncelebrowali kapłani z zaprzyjaźnionych parafii, a wśród nich ks. kan. Andrzej Kieliszek. Celebransem Liturgii był dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prał. Roman Wiszniewski, natomiast Słowo Boże wygłosił proboszcz gościnnej parafii ks. kan. Henryk Och.
 
Niepodległość nie jest nam dana raz na zawsze, a wolność ma swoją cenę i wymaga poświęcenia – powiedział podczas homilii ks. kan. Och. Odwołując się do niełatwej historii Polski, gdy o jej losach decydowały obce nacje, przypomniał o bohaterach, którzy chwytali za broń i wzniecali powstania narodowe, będące namiastką utraconej wolności. – Poświęcenie setek Polaków nie poszło na marne, bo oto 10 listopada 1918 r. z Magdeburga do Warszawy powraca marszałek Józef Piłsudski, który 11 listopada z rąk członków Rady Regencyjnej przejmuje władzę i Polska po 123 latach niewoli odradza się z popiołu – dodał.
 
Podczas kazania, proboszcz wielokrotnie podkreślał, że Ojczyzna jako nasza wspólna matka, zasługuje na miłość pełną poświęcenia i zaangażowania. – Poprzez krzewienie poczucia tożsamości narodowej oraz zabieganie o wzmacnianie polskiej racji stanu w Europie i na świecie, wspólnie budujemy niepodległą, wolną i suwerenną polską rzeczywistość. Módlmy się o mądrych przywódców, a Bóg niech błogosławi i ma w swojej opiece Polskę i polski lud – zakończył.
 
Uroczystą mszę św. poprzedził pokaz sprzętu wojskowego na placu kościelnym, podczas którego zgromadzeni parafianie, mieszkańcy Radzynia Podlaskiego i okolicznych miejscowości mieli okazję wsiąść do pojazdów wojskowych oraz poznać historię sprzętu używanego przez armię. Prezentacje te odbyły się dzięki uprzejmości dowódców jednostek Wojska Polskiego z Lubelszczyzny. Wraz ze swoimi żołnierzami do Radzynia Podlaskiego przybyli płk Andrzej Drozd, komendant Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie;  Marek Kociubiński, dyrektor Agencji Mienia Wojskowego w Lublinie; por. Roman Koper, reprezentujący płk Roberta Kasperczuka – dowódcę Batalionu Dowodzenia Wielonarodowej Brygady oraz płk Rosiak, który przewodził Wojskowej Komendzie Uzupełnień z Białej Podlaskiej. Współorganizatorem spotkania z Wojskiem Polskim był wójt gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek.
 
Piątkowe wydarzenie uświetnił koncert pieśni patriotycznej w wykonaniu Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Tomasza Nurzyńskiego.
 
                                                                                      ***
 
Zwyczaj odprawiania mszy św. za Ojczyznę był znany jeszcze w średniowiecznej Polsce, kiedy to modlono się za króla i wojsko. Odprawiano je również w czasie narodowych powstań i rozbiorów, a także w dwudziestoleciu międzywojennym i po II wojnie światowej. Głównym orędownikiem i popularyzatorem idei modlitwy za Ojczyznę podczas Mszy św. w powojennej Polsce był bł. ks. Jerzy Popiełuszko, natomiast za inicjatora uważa się ks. Teofila Boguckiego, ówczesnego proboszcza kościoła św. Stanisława Kostki w Warszawie, który w 1980 r. odprawił pierwszą taką Mszę św. W 1982 roku ks. Bogucki powierzył sprawowanie tej szczególnej Eucharystii bł. ks. Popiełuszce, który koncelebrował ją w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Wzbogacił on ceremoniał w oprawę artystyczną, włączając do współpracy znanych aktorów. Na uroczystą Mszę św. przybywali wierni z całego kraju. Byli wśród nich ludzie reprezentujący różne warstwy społeczne: lekarze, nauczyciele, prawnicy czy robotnicy. Popularność kazań bł. ks. Popiełuszki podczas Mszy św. w intencji Ojczyzny denerwowała władze państwowe. Chociaż w homiliach nie było akcentów politycznych, władze komunistyczne wysuwały takie zarzucały i publicznie ostro atakowały postawę księdza. Męczeńska śmierć bł. ks. Popiełuszki nie przerwała tradycji odprawiania Mszy św. za Ojczyznę. Obecnie, w wielu kościołach na terenie całego kraju co miesiąc wierni gromadzą się na wieczornej Eucharystii, by wspólnie modlić się za nasz wspólny dom jakim jest Polska.