Wiceminister Gruza spotkał się z bialskimi przedsiębiorcami

05.01.2018

W siedzibie Bialskich Wodociągów i Kanalizacji WOD-KAN w Białej Podlaskiej odbyło się spotkanie regionalnych przedsiębiorców z Pawłem Gruzą, podsekretarzem stanu Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Było to kolejne z cyklu spotkań odbywających się w całym kraju.
 
Pomysł organizacji tego typu debat powstał w Ministerstwie Finansów podczas spotkania z przedstawicielami porozumienia przedsiębiorców. Celem konferencji było przedstawienie zmian w polskim systemie podatkowym oraz wzajemna wymiana doświadczeń między Ministerstwem Finansów a bialskim środowiskiem biznesu.
 
W wydarzeniu uczestniczyli również parlamentarzyści związani z bialskim regionem, m.in. senator RP Grzegorz Bierecki i poseł na Sejm RP Janusz Szewczak oraz okoliczni samorządowcy. Władze rządowe województwa lubelskiego reprezentował wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Minister Gruza podczas spotkania poruszył kwestie związane z reformą prawa podatkowego. Wyjaśnił, że Ministerstwo Finansów planuje gruntowne zmiany przepisów, które regulują egzekucję administracyjną. Ponadto w ślad za pakietami uszczelniającymi system podatkowy ma powstać pakiet odbiurokratyzowania administracji skarbowej, który ułatwi załatwianie spraw w urzędach skarbowych. Omawiano również temat odwróconego podatku VAT, co bardzo interesowało zgromadzonych przedsiębiorców. Dodatkowo, uczestnicy spotkania dyskutowali o tax free tj. zwrocie podatku dla cudzoziemców, którzy nabyli dobra konsumpcyjne w naszym kraju.
 
Przedsiębiorcy zwrócili uwagę, że w skutek korzystania z usług nieuczciwych podmiotów, które oferują outsourcing pracowniczy, powstały u nich zaległości w daninach publicznoprawnych co skutkuje tym, że muszą ograniczać działalność gospodarczą i redukować zatrudnienie.
 
Na zakończenie uczestnicy konferencji podziękowali ministrowi za rozmowę i zajęcie się ich problemami. Ze swojej strony zadeklarowali chęć współpracy z organami państwowymi w celu wypracowania odpowiednich rozwiązań, które udaremnią możliwość powstania podobnych zjawisk w przyszłości.
 
Dialog administracji skarbowej ze środowiskiem przedsiębiorców wpisuje się w realizację wizji Krajowej Administracji Skarbowej, która ma być nowoczesną i skuteczną w egzekwowaniu podatków organizacją, cieszącą się zaufaniem społecznym oraz  wspierającą uczciwych podatników i przedsiębiorców. Jej zadaniem jest przede wszystkim zwalczanie oszustw podatkowych i celnych oraz ochrona polskiego rynku.