Wnioski o 500+ na nowy okres już od 1 sierpnia (wideo)

24.07.2017

Minął ponad rok od wprowadzenia rządowego Programu „Rodzina 500 +”. Program okazał się sukcesem – jest inwestycją w rodzinę, wyraźnie zredukował ubóstwo i przyczynił się do wzrostu urodzeń. Żeby dalej z niego korzystać trzeba jednak złożyć nowy wniosek.
 
Będzie to możliwe już od 1 sierpnia. Od tego dnia można ubiegać się także o świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres. Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Chodzi tu w szczególności o kwoty wsparcia oraz kryteria, w oparciu o które ustalane jest prawo do świadczeń.
 
W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku. Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.
 
Formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do ubiegania się o świadczenia wychowawcze udostępnia w swojej siedzibie lub na stronie internetowej podmiot realizujący te świadczenia w danej gminie. W praktyce jest to urząd miasta/gminy lub ośrodek pomocy społecznej właściwy dla miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się.
 
Wypełniony wniosek o 500+ można złożyć osobiście, listownie lub przez internet. W ostatnim przypadku zainteresowani otrzymaniem świadczenia wychowawczego mają do dyspozycji aż 4 kanały. Wśród nich:
- ministerialny Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia;
- bankowość elektroniczną;
- PUE ZUS – Platformę Usług Elektronicznych ZUS;
- ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
 
Podobne udogodnienia w zakresie możliwości złożenia wniosku online obowiązują w odniesieniu do świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego poprzez Portal Informacyjno-Usługowy Emp@tia oraz ePUAP – elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej.
 
Zobacz też wideo https://www.youtube.com/watch?v=23XrsutHz4k
 
Więcej informacji na naszej specjalnej podstronie: http://www.lublin.uw.gov.pl/program-rodzina-500
 
Źródło: www.mpips.gov.pl
 
                                                                                           ***
 
INFOLINIA 500+
Informujemy też, że od dnia 20 lipca 2017 r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim działa infolinia dla wszystkich osób zainteresowanych programem „Rodzina 500+”. Infolinia jest aktywna od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.00 - 14.00 pod numerem tel. 81 74 24 240. Informacji udzielają pracownicy Wydziału Polityki Społecznej LUW w Lublinie.