Wojewoda powołał konsultanta w dziedzinie psychiatrii

13.09.2017

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek wręczył dziś akt powołania na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie psychiatrii dr hab. n.  med.  Hannie Karakule – Juchnowicz. Jej kadencja rozpoczęła się z dniem 1 września i potrwa pięć lat.

 
Dr. hab. n. med. Hanna Karakuła – Juchnowicz jest kierownikiem I Kliniki  Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, przy ul. Głuskiej 1. Jest przewodniczącą Lubelskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
 
- Psychiatria jest dziedziną, która jest niezwykle ważna w tych trudnych czasach, w których mamy cały czas pęd, bieg i wyścig, co niekiedy może prowadzić do największych nieszczęść człowieka – mówi Przemysław Czarnek. – Dlatego bardzo się cieszę, że pani profesor obejmuje funkcję konsultanta wojewódzkiego na kolejne pięć lat i będzie swego rodzaju nadzorcą psychiatrii w woj. lubelskim.
 
Jakie zadania stoją przed konsultantem? – Są to przede wszystkim zadania dotyczące kontroli planowych oraz takich, o które będzie wnioskował wojewoda w sytuacjach, kiedy będą takie wskazania w poszczególnych ośrodkach. Jest to też koordynacja leczenia psychiatrycznego na terenie woj. lubelskiego. Pani profesor jest autorytetem w tej dziedzinie, więc zapewne będzie służyła też pomocą wszystkim tym placówkom, w których odbywa się leczenie psychiatryczne – podkreśla wojewoda Czarnek.
 
Aktualna, pełna lista konsultantów wojewódzkich znajduje się tutaj http://www.lublin.uw.gov.pl/konsultanci-wojew%C3%B3dzcy-w-dziedzinie