Wojewoda spotkał się z mieszkańcami Zamojszczyzny

19.03.2017

Wojewoda lubelski profesor Przemysław Czarnek spotkał się z mieszkańcami powiatu zamojskiego w gminach Adamów i Krasnobród  by przedstawić najważniejsze działania realizowane przez Rząd. Podczas spotkań wojewodzie towarzyszyli poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Sławomir Zawiślak, dyrektor lubelskiego oddziału regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Krzysztof Gałaszkiewicz oraz grupa aktywnych działaczy administracji rządowej i samorządowej.
 
Wojewoda wielokrotnie podkreślał znaczenie programu 500+, chociażby w kontekście naglącej konieczności likwidacji zapaści demograficznej. Mówił o kolejnych działaniach w obszarze polityki społecznej m.in. o rządowym programie „Za życiem” i programie senioralnym, który w sposób systemowy wspiera osoby starsze. Bardzo ważnym momentem w dyskusji z mieszkańcami było zwrócenie uwagi na kwestię obniżenia wieku emerytalnego i  związanej z nim kampanii dezinformacyjnej ze strony opozycji.
 
Wojewoda Czarnek odniósł się do wprowadzanej reformy oświaty, która w swoich założeniach kładzie nacisk na zmianę modelu szkolnictwa i odbudowanie między innymi szkolnictwa zawodowego oraz do przygotowywanej reformy opieki zdrowotnej. Odpowiadając na liczne pytania wojewoda mówił o potrzebach i przedsięwzięciach, które mogłyby w istotny sposób przyczynić się do rozwoju regionu. Niezbędny jest dalszy rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej na linii Warszawa-Lublin-Rzeszów, ze szczególną potrzebą uruchomienia szybkiej kolei pomiędzy tymi miastami. Wspomniał także o nowych kopalniach i elektrowniach, a także dużych zakładach np. przetwórstwa owoców i warzyw, który mógłby powstać dzięki polskiemu kapitałowi, w celu wyeliminowania pośredników, którzy dzisiaj skupują produkty od rolników. Bardzo ważne zdaniem wojewody jest także powstanie II Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
 
Poseł Sławomir Zawiślak przedstawił bieżącą sytuację polityczną w kraju, aktualne prace i procedowane projekty ustaw sejmowych. Wspomniał o programie Mieszkanie+, a także o już realizowanych na Zamojszczyźnie inwestycjach drogowych i kolejowych. Z kolei Krzysztof Gałaszkiewicz przedstawił zakres zadań realizowanych przez ARiMR w Lublinie. Mówił o najważniejszych programach skierowanych do rolników: "Restrukturyzacja Małych Gospodarstw" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020;  pomoc dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu klęsk żywiołowych; tworzenie działalności pozarolniczej.

 
Błąd zapytania