Wojewoda spotkał się z wnukami Marii Curie-Skłodowskiej

13.11.2017

Jestem ogromnie wdzięczny, że mogę wziąć udział w spotkaniu z tak wybitnymi potomkami Marii Curie-Skłodowskiej– powiedział wojewoda lubelski Przemysław Czarnek na spotkaniu z wnukami polskiej noblistki: profesor fizyki jądrowej Hélène Langevin-Joliot i profesorem biochemii College de France i członkiem Francuskiej Akademii Nauk Pierre’em Joliot.
 
Wojewoda lubelski podkreślił w swoim wystąpieniu, że Maria Curie-Skłodowska była i jest wielkim ambasadorem Polski i Europy na świecie. – Nauka przez nią uprawiana to jest ta podstawowa płaszczyzna działalności, która była uwieńczona tak wielkimi sukcesami i wyróżnieniami jak podwójny Nobel. Jej praca, jej postawa i jej osobowość miały ogromne znaczenie również dla kobiet, dla rozpoczęcia tego wielkiego procesu emancypacji, w najbardziej pozytywnym tego słowa znaczeniu, który doprowadził nas do dnia dzisiejszego, do sytuacji, w której kobiety i mężczyźni na równi rozwijają świat, Europę, Polskę, naukę. To jest również ogromna zasługa Marii Curie-Skłodowskiej – powiedział Przemysław Czarnek.
 
Otwarte spotkanie, które odbyło się w Auli Instytutu Informatyki UMSC z wnukami wybitnej Polki było jednym z wydarzeń odbywających się w ramach obchodów 150. rocznicy urodzin Marii Curie-Skłodowskiej, noblistki i patronki uniwersytetu. Archiwum i Muzeum UMCS, przy okazji wizyty gości z Francji, otrzymało dokument, na którym jest spisane porozumienie i oryginalny podpis Marii Curie, Claudius Regaud i Emile Roux, w sprawie zgody na wykorzystanie Radu do badań ludzi. 
 
W towarzystwie delegacji z Paryża, przyjeżdżającej  do Lublina na zaproszenie UMCS oprócz Hélène Langevin-Joliot i Pierre’a Joliot znaleźli się też Anne Joliot, małżonka Pierre’a; Renaud Huynh, dyrektor Muzeum Curie w Paryżu oraz Natalie Pigeard-Micault,  historyk z Muzeum Curie.