"Z innowacją w przyszłość"- konferencja w Łukowie

07.03.2018

 
Wspieraniu przedsiębiorczości na terenie województwa lubelskiego poświęcona została konferencja, która odbyła się w Łukowie. Na zaproszenie dyrektora LODR w Końskowoli Sławomira Plisa w wydarzeniu uczestniczył wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.
 
Oficjalnego otwarcia konferencji dokonał dyrektor witając zgromadzonych gości oraz wprowadzając ich w tematykę spotkania, po czym przekazał głos wicewojewodzie.
 
-Kiedy dowiedziałem się o planowanej konferencji właśnie tutaj, w powiecie łukowskim, bardzo się ucieszyłem. Region w którym się właśnie znajdujemy jest bardzo przedsiębiorczy, a motorem napędowym tej przedsiębiorczości jest być może fakt, że ziemie znajdujące się na tych terenach są nieco słabszej jakości, niż w innych regionach województwa lubelskiego. Wymaga to specyficznego podejścia do prowadzenia gospodarstwa i szukania coraz to nowych środków finansowych - powiedział wicewojewoda. Podkreślił, że dobre wykorzystywanie dostępnych możliwości powoduje dynamiczny rozwój regionu, który chociażby dzięki dobremu położeniu geograficznemu może rozwijać przemysł transportowy. Kolejną dziedziną, na którą położono nacisk w ostatnich latach jest koncentracja produkcji rolniczej specjalistycznej - nowoczesne gospodarstwa.  - Cieszę się, że mogę tu być. Myślę, że dzisiaj zostaną przekazane nowe istotne informacje na temat pozyskiwania kolejnych środków finansowych, zarówno krajowych jak i zagranicznych, ponieważ jesteśmy członkami UE i powinniśmy z tego korzystać.
 
Następnie głos zabrali prelegenci. Kierownik Biura Wsparcia Inwestycyjnego Lubelski Oddział Regionalny ARiMR Elizówka Krzysztof Szczepaniak wygłosił wykład dotyczący aktualnego naboru wniosków w ramach PROW 2014-2020. Prezes Zarządu LGD Sylwia Romańska-Węzik przedstawiła zasady i możliwości pozyskania środków finansowych na działalność gospodarczą z ROW 2014-2020. Na zakończenie broker SIR LODR w Końskowoli Marek Siuciak wystąpił z panelem "Działanie współpraca- możliwości finansowania grup operacyjnych.
 
W konferencji uczestniczyli: poseł na sejm RP Krzysztof Głuchowski, przedstawiciele władz lokalnych, kierownik delegatury LUW Małgorzata Bogusz, przedstawiciele lokalnych władz, radni gminni oraz powiatowi, przedstawiciele izb rolniczych, przedsiębiorcy i kierownicy oraz rolnicy.
 
Na spotkaniu obecny był również dyrektor Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej Maciej Cybulski, który z okazji konferencji przygotował specjalną wystawę.  Uczestnicy, jako pierwszy, mogli zobaczyć nowe eksponaty, służące niegdyś pisarzowi - laski do chodzenia, z uchwytami wykonanymi z kości słoniowej.
Organizatorem całego wydarzenia był Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli i Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie, natomiast patronatem wydarzenie objął wojewoda lubelski.
 
***
 
Głównym celem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 jest poprawa konkurencyjności rolnictwa, zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, działania w dziedzinie klimatu oraz zrównoważony rozwój terytorialny obszarów wiejskich.
 
W Programie przewidziano szereg działań, z których mogą skorzystać osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które chcą rozpocząć lub rozwijać swoją działalność gospodarczą. Poniżej ujęto działania skierowane właśnie do tych grup wnioskodawców.
 
W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej pomoc może być przyznana:
·        osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
·        osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
·        osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,
·        wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.
 
Katalog wydatków kwalifikowalnych jest szeroki, jako przykładowe wydatki kwalifikowalne przewidziano m.in.
·        zakupu dóbr i usług,
·        zakup robót budowlanych,
·        zakup środków transportu,
·        koszty ogólne np. przygotowanie projektu budowlanego.