Zniesiony zakaz targów i transportu zwierząt (aktualizacja)

27.09.2017

Informujemy, że rozporządzeniem nr 10 z dnia 27 września 2017 r. wojewoda lubelski uchylił zakazy i nakazy, dotyczące między innymi wywożenia, przywożenia i transportu świń, organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt, a także organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, na wyznaczonych obszarach zapowietrzonych i zagrożonych afrykańskim pomorem świń (ASF).
 
Uchylone zostało tym samym wcześniejsze rozporządzenie nr 7 z dnia 17 sierpnia 2017 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu bialskiego, parczewskiego i włodawskiego, a dotyczące terenów gmin: Kodeń, Sławatycze, Sosnówka, Tuczna, Wisznice (z powiatu bialskiego), Dębowa Kłoda, Jabłoń, Podedwórze (z powiatu parczewskiego) oraz Hanna, Włodawa i Wyryki (z powiatu włodawskiego).
 
Powyższe uchylenie związane jest z uzyskaniem dobrych wyników badań laboratoryjnych, przeprowadzonych przez Inspekcję Weterynaryjną, w kierunku afrykańskiego pomoru świń we wszystkich gospodarstwach utrzymujących świnie na ww. obszarach. Wniosek do Wojewody Lubelskiego w sprawie uchylenia ww. rozporządzenia, zgodnie z przepisami prawa, złożył Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Lublinie.
 
Tekst rozporządzenia wraz z uzasadnieniem
 
                                                                                           ***
 
Informujemy również, że rozporządzeniem z dnia 5 października 2017 roku uchylone zostały zakazy i nakazy, dotyczące m.in. wywożenia, przywożenia i transportu świń, organizowania targów i wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt, a także organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów, na terenie powiatów: łukowskiego i radzyńskiego, w związku z wygaszeniem ognisk ASF.
 
Dzięki dużej determinacji skutecznie likwidowane są kolejne obszary występowania ognisk ASF. Skutki tej decyzji zdecydowanie ułatwią rolnikom handel i chów trzody chlewnej na tych terenach – podkreśla wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk. – W tych rejonach choroba została opanowana i na chwilę obecną jest bezpiecznie. Wszystkie tuczniki zostały przebadane przez lekarzy weterynarii. Na podstawie tych badań możemy stwierdzić, że wszystkie sztuki trzody chlewnej na terenie powiatu radzyńskiego i łukowskiego są zdrowe, dlatego zdejmujemy te ograniczenia. Należy zaznaczyć, że w tych rejonach od ponad 21 dni nie wystąpiły ogniska choroby, a więc okres wylęgania, który jest określony na dwa tygodnie został przekroczony. Możemy więc przyjąć, że choroba nie będzie się rozwijała.
 
Tekst rozporządzenia z dnia 5.10.2017