piątek, Marzec 3, 2017

 • piątek, 3 Marzec, 2017

  godz. 09.00
  Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w woj. lubelskim

  Wizyta ministra Mariusza Błaszczaka w woj. lubelskim

  Data: 

  piątek, 3 Marzec, 2017

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  Lublin, Fajsławice

  Opis wydarzenia: 

  W najbliższy piątek (3 marca) Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, otworzy kolejne posterunki policji w woj. lubelskim. Szef MSWiA weźmie także udział w odprawie z komendantami służb podległych MSWiA, której tematem będzie program modernizacji i przekaże strażakom nowy sprzęt. Uhonoruje medalem kolejnych Młodych Bohaterów.
   
  O godz. 09:00 szef MSWiA spotka się z funkcjonariuszami policji, straży pożarnej i straży granicznej i przedstawi założenia ustawy modernizacyjnej. Po odprawie minister przekaże promesy dla jednostek samorządu terytorialnego, a także wozy strażackie i sprzęt ratowniczy dla funkcjonariuszy. Mariusz Błaszczak wręczy także nagrodę „Młodego Bohatera”. Będzie to 38 osoba, która otrzyma to wyróżnienie.
  Media zainteresowane udziałem prosimy o przybycie do siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 4 w Lublinie (ul. Stanisława Węglarza nr 4, 20-141 Lublin) najpóźniej do godz. 08:45.
   
  Następnie o godz. 11:00 minister otworzy Posterunek Policji w Fajsławicach i przekaże klucze do kolejnego posterunku w Ulhówku.
  Media prosimy o przybycie do siedziby Posterunku Policji w Fajsławicach (ul. Lubelska 107, 21-060 Fajsławice) najpóźniej do godz. 10:45

 • piątek, 3 Marzec, 2017

  godz. 09.00
  Wizyta wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza w woj. lubelskim

  Wizyta wiceministra rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztofa Michałkiewicza w woj. lubelskim

  Data: 

  piątek, 3 Marzec, 2017

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  Wólka, Lublin

  Opis wydarzenia: 

  W Sali Błękitnej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie odbędzie się spotkanie z samorządowcami z  woj. lubelskiego poświęcone polityce społecznej rządu. W spotkaniu z udziałem kierowników ośrodków pomocy społecznej, wójtów gmin, burmistrzów i prezydentów miast weźmie udział wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Krzysztof Michałkiewicz.
   
  Program spotkania, godz. 11-13:
  •             Przywitanie gości przez Dyrektora Generalnego LUW Pawła Gilowskiego
  •             Wystąpienie Pana Krzysztofa Michałkiewicza - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  •             Podsumowanie programu „Rodzina 500+ w województwie lubelskim”
  •             Polityka Senioralna w województwie lubelskim
  •             Dyskusja
  •             Podsumowanie spotkania
   
  Przed spotkaniem, o godz. 10.30, w sali nr 100 Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się briefing prasowy dotyczący zagadnień poruszanych na spotkaniu z samorządowcami, w którym wezmą udział m.in. wiceminister Michałkiewicz, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW Albin Mazurek oraz zastępca dyrektora WPS LUW Mariusz Kidaj.
   
  Informujemy również, że w godz. 9.00-10.00 wiceminister Michałkiewicz wraz z dyrektorami Wydziału Polityki Społecznej LUW udadzą się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wólce k. Lublina.  Na miejscu spotkają się z wójtem gminy oraz pracownikami GOPS. Wizyta ma na celu zapoznanie się z bieżącą działalnością ośrodka oraz realizacją programów rządowych a także zebranie ewentualnych opinii, które pozwolą jeszcze bardziej usprawnić funkcjonowanie programu 500+. 

 • piątek, 3 Marzec, 2017

  godz. 13.00
  Uroczystość wręczenia aktu nadania statusu miasta Rejowcowi

  Uroczystość wręczenia aktu nadania statusu miasta Rejowcowi

  Data: 

  piątek, 3 Marzec, 2017

  Godzina: 

  13.00

  Miejsce: 

  Urząd Miejski w Rejowcu, ul. Wiktoryna Zaleskiego 1, Rejowiec (pałac)

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w uroczystości wręczenia aktu nadania statusu miasta Rejowcowi. Wydarzenie odbędzie się w Urzędzie Miasta Rejowiec. Wojewoda wygłosi okolicznościowe przemówienie, wręczy burmistrzowi w imieniu premier Beaty Szydło akt nadania statusu miasta oraz złoży wpis do księgi pamiątkowej. 

  Organizatorzy: 

  Urząd Miasta Rejowiec