poniedziałek, Marzec 6, 2017

 • poniedziałek, 6 Marzec, 2017

  godz. 10.00
  Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

  Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej

  Data: 

  poniedziałek, 6 Marzec, 2017

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Lublin, Sala Błękitna LUW

  Opis wydarzenia: 

  W siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego odbędzie się konferencja, organizowana pod honorowym patronatem ministra spraw wewnętrznych i administracji pt. "Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej".
  Wydarzenie otworzy wojewoda lubelski Przemysław Czarnek.
   
  PROGRAM
  9.30 – 10.00        Rejestracja uczestników
   
  10.00 – 10.15      Otwarcie Konferencji (Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek),
   
  10.15 – 10.30      Przywitanie uczestników (przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz oraz dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski),
   
  10.30 – 11.30     Sesja: Sytuacja demograficzna  województwa lubelskiego
  Moderator: prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz
   
  Sytuacja demograficzna województwa lubelskiego – stan obecny i perspektywy
  dyrektor Urzędu Statystycznego w Lublinie dr Krzysztof Markowski,
  Specyfika sytuacji demograficznej województwa lubelskiego na tle Polski
  prof. dr hab. Biruta Skrętowicz
  Ruch naturalny ludności  w województwie
  mgr Zofia Dymek Urząd Statystyczny w Lublinie
  Specyfika procesów starzenia się ludności województwa lubelskiego
  dr Monika Adamczyk, Instytut Socjologii, KUL JP II
  Perspektywy rozwoju demograficznego województwa lubelskiego, wybrane konsekwencje ekonomiczne i społeczne
  dr hab. Wojciech Janicki, Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej,  UMCS
  Zmiany społeczne w województwie Lubelskim
  dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak, Dyrektor Instytutu Socjologii, UMCS
   
  11.30 – 12.00     Pytania i dyskusja
   
  12.00 – 12.30      Przerwa
   
  12.30 – 13.30      Sesja: Sytuacja rodzin, migracje ludności a rynek pracy w województwie lubelskim
  Moderator: prof. dr hab. Janusz Witkowski, Rządowa Rada Ludnościowa
   
  Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności i ich wpływ na politykę społeczną  w województwie lubelskim
  mgr Elżbieta Łoś, Urząd Statystyczny w Lublinie
  Rynek pracy według lubelskich przedsiębiorców
  dr Ilona Skibińska-Fabrowska, Dyrektor Oddziału NBP w Lublinie
  Osoby młode na rynku pracy w świetle danych statystycznych
  dr Sławomir Dziaduch, Urząd Statystyczny w Lublinie
  Kondycja rodzin w województwie lubelskim
  dr Małgorzata Szyszka, Instytut Socjologii, KUL JP II
  Potencjał zdrowotny ludności  w województwie lubelskim jako wyzwanie dla polityki społecznej
  dr hab. Włodzimierz Piątkowski, Instytut Socjologii, UMCS
  Demografia a rozwój lokalny kierowany przez społeczność na przykładzie gminy Adamów w województwie lubelskim.
  dr Andrzej Juros, Instytut Socjologii UMCS, dr Arkadiusz Biały PTPS,
   
  13.30– 13.45       Pytania i dyskusja 
          
   13.45 - 15.15      Wyzwania polityki społecznej i gospodarczej wobec sytuacji demograficznej  województwa lubelskiego
  Moderator: prof. dr hab. Andrzej Miszczuk, Wydział Nauk o Ziemi i  Gospodarki Przestrzennej,  UMCS, EUROREG
   
  Paneliści:
  ·         Wojewoda - dr hab. Przemysław Czarnek
  ·         Bogdan Kawałko – dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego
  ·         Lech Sprawka – poseł na Sejm RP
  ·         dr hab. Radosław Mącik, prof. Wydziału Ekonomicznego, UMCS
  ·         dr Andrzej Juros, Instytut Socjologii UMCS
  ·         burmistrz miasta Tomaszów Lubelski - Wojciech Żukowski

  • Wójt Gminy Włodawa – Tomasz Sawicki

   
  15.15 – 15.30     Pytania i dyskusja
   
  15.00 – 15. 20    Podsumowanie i zamknięcie obrad  (prof. dr hab. Józefina Hrynkiewicz, Przewodnicząca Rządowej Rady Ludnościowej).
   
   
   
   
   

  Organizatorzy: 

  Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie, Urząd Statystyczny w Lublinie