wtorek, Marzec 7, 2017

 • wtorek, 7 Marzec, 2017

  godz. 09.00
  Ogólnopolska konferencja naukowa „Spojrzenie historyka na młodego bohatera na przestrzeni wieków”

  Ogólnopolska konferencja naukowa „Spojrzenie historyka na młodego bohatera na przestrzeni wieków”

  Data: 

  wtorek, 7 Marzec, 2017

  Godzina: 

  09.00

  Miejsce: 

  Centrum Transferu Wiedzy KUL, s. CTW 113, al. Racławickie 14

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek otworzy ogólnopolską konferencję naukową „Spojrzenie historyka na młodego bohatera na przestrzeni wieków”.
   
   
  Program uroczystości:
   
  9:00 – rozpoczęcie konferencji
  - powitanie gości
  - wystąpienie wojewody lubelskiego
  9:10 - 9:30 - Wykład wstępny: dr hab. Mieczysław Ryba (KUL) Młodzież a polityka w myśli Feliksa Konecznego
   
  Panel I Moderacja: Michał Bednarczyk
  9:30 – 9:50 - Marcin Piotrowski (KUL): Raduald i Grimoald. Los młodych bohaterów longobardzkich w ujęciu historycznym Pawła Diakona
  9:50 – 10:10 - Krzysztof Perzyna (KUL): Inne spojrzenie na dziecko w epoce staropolskiej
  10:10 – 10:20 - DYSKUSJA
  10:20 – 10:30 – PRZERWA KAWOWA
   
   Panel II Moderacja: Marcin Piotrowski
  10:30 – 10:50 - dr hab. Leszek Wojciechowski (KUL): Młody bohater eposów rycerskich
  10:50 – 11:10 - Luiza Bogucka (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach): Urszula Kochanowska – słynne dziecko renesansu
  11:10 – 11:30 - Zuzanna Bielecka (UMCS): Królowa Jadwiga – władczyni – bohaterka - święta
  11:30 – 11:50 - Maria Bilecka (KUL): Życie i cuda św. Kazimierza Jagiellończyka patrona Wilna
  w świetle Żywota w tłumaczeniu Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza.
  11:50 – 12: 00 - DYSKUSJA
  12.15 – 13:00 – przerwa obiadowa
   
  Panel III Moderacja: Anna Pawłowska
  13:00 – 13:20 - Łukasz Falba (KUL): Emilia Plater- kobieta żołnierz, czyli polska Joanna d'Arc
  13:20 – 13:40 - Piotr Głuchowski-Fedirko (KUL): Emil Brzozowski ps. "Emil" żołnierz Oddziałów Lotnych Wojska Polskiego POW
  13:40 – 14:00 - Marek Klasa (Akademia Sztuki Wojennej): „Zasadą dowódcy musi być: duszę bierzesz – duszę daj”. Jak walczyli strzelcy J. Piłsudskiego w I wojnie światowej
  14:00 – 14:20 - Mateusz Sochan (KUL): Kpt. Zenon Jachymek ps. "Sławek", "Wiktor" jako wzór dowódcy dla młodych ludzi.
  14:20 – 14:30 - DYSKUSJA
  14:30 – 14:40 - PRZERWA KAWOWA
   
  Panel IV Moderacja: Krzysztof Perzyna
  14:40 – 15:00 - Lidia Sztuka (KUL): Historia to daleka podróż - opowieść o mjr Henryku Dobrzańskim "Hubalu"
  15:00 – 15:20 - Natalia M. Roman FMA (KUL): Edward "EDA" Kaźmierski w świetle Dzienniczka z 1936 r.
  15:20 – 15:40 - Michał Bednarczyk (KUL): "Bieda i kształtujące charakter upokorzenia". Wizje dzieciństwa i młodości członków Polskiej Partii Robotniczej w ujęciu propagandy prasowej Głosu Ludu.
  15:50 – 16:00 - DYSKUSJA
  16:00 - PODSUMOWANIE OBRAD

  Organizatorzy: 

  Katedra Świata Hiszpańskiego, Polityki i Relacji Międzynarodowych KUL
  Biblioteka Instytutu Historii
 • wtorek, 7 Marzec, 2017

  godz. 10.00
  V Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE– oferta finansowa i wsparcie doradcze”

  V Konferencja „Efektywność energetyczna i OZE– oferta finansowa i wsparcie doradcze”

  Data: 

  wtorek, 7 Marzec, 2017

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Sala Błękitna Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4

  Opis wydarzenia: 

  Wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk otworzy konferencje  „Efektywność energetyczna i OZE– oferta finansowa i wsparcie doradcze” 
   
   
  Program : 
  10.00 – 10.20    Powitanie Uczestników i zaproszonych Gości Konferencji
  ·         Kazimierz Kujda, Prezes Zarządu NFOŚiGW
  ·         Robert Gmitruczuk, wicewojewoda lubelski
   
  10.20 – 10.30    „Efektywność energetyczna w Gminach w świetle regulacji UE i krajowych (Projekt doradczy)”
  ·         Wacław Bilnicki, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, NFOŚiGW
  10.30 – 10.40    „Niskoemisyjna gospodarka i niska emisja” 
  ·         Jednostka Realizująca Projekt, NFOŚiGW
  10.40 – 10.50    „Wsparcie doradcze dla  Gmin”
  ·         Jednostka Realizująca projekt NFOŚiGW, Urząd Marszałkowski w Lublinie
  10.50 – 11.00    „Klastry energii i Gmina samowystarczalna, E-mobilność”
  ·         Jednostka Realizująca Projekt, NFOŚiGW
   
  11.00 – 11.30    Przerwa kawowa, briefing dla mediów w sali kolumnowej LUW
   
  C.d. konferencji w Sali Błękitnej
  11.30 – 12.10    „Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (POIiŚ, NFOŚiGW)”
  ·         Jednostka Realizująca Projekt, NFOŚiGW
  „Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (RPO)”
  ·         Urząd Marszałkowski w Lublinie
  12.10 – 12.30 „Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (WFOŚiGW w Lublinie)”
  ·         WFOŚiGW w Lublinie
  12.30 – 12.40 „Źródła finansowania przedsięwzięć w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii (BOŚ  S.A.)”
  ·         Przedstawiciel BOŚ S.A.
  12.40-13.20 - indywidualne konsultacje Doradców Energetycznych dla Uczestników konferencji (konsultacje będą również odbywać się w Salach 100 i 202).
  13.20 – 14.10  Przerwa obiadowa
  14.10 – 14.30 Pytania i podsumowanie Konferencji
  Wacław Bilnicki, Kierownik Jednostki Realizującej Projekt, NFOŚiGW

  Organizatorzy: 

  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
 • wtorek, 7 Marzec, 2017

  godz. 11.00
  Msza św. w intencji Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" i jego podkomendnych

  Msza św. w intencji Hieronima Dekutowskiego ps. "Zapora" i jego podkomendnych

  Data: 

  wtorek, 7 Marzec, 2017

  Godzina: 

  11.00

  Miejsce: 

  Kościół Garnizonowy pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział we mszy świętej w intencji mjr. Hieronima Dekutowskiego "Zapory" i jego podkomendnych . Po mszy św. nastąpi złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na symbolicznej mogile mjr. "Zapory" na cmentarzu przy ulicy Lipowej oraz przy  pomniku przed budynkiem Gimnazjum nr 9 w Lublinie. 

  Organizatorzy: 

  Gimnazjum nr 9 w Lublinie