poniedziałek, Marzec 13, 2017

 • poniedziałek, 13 Marzec, 2017

  godz. 10.00
  Wręczenie umów na infrastrukturę drogową 2016-2019

  Wręczenie umów na infrastrukturę drogową 2016-2019

  Data: 

  poniedziałek, 13 Marzec, 2017

  Godzina: 

  10.00

  Miejsce: 

  Sala Kolumnowa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przy ul. Spokojnej 4

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek oraz wiceowjewoda lubelski Robert Gmitruczuk wręczą przdestawicielom samorządów umowy w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.
   
  Suma przeznaczona na realizację programu w roku 2017 opiewa na kwotę 60.341.388 zł i zostanie przeznaczona na dofinansowanie realizacji 55 zadań dotyczących budowy i przebudowy dróg lokalnych, z których 15 dotyczy dróg powiatowych o długości 98,3 km, a 40 gminnych liczących 52,3 km.
   
  Szacowany koszt realizacji wyżej wymienionych zadań wyniesie 128.782,45 tys. zł, z czego prawie połowa będzie pochodziła z dotacji z budżetu państwa. W sytuacji uzyskania oszczędności po odbytych przetargach istnieje możliwość przekazania dofinansowania kolejnym samorządom. 
   
  Bezpośrednio przed rozpoczęciem spotkania z przedstawicielami samorządów, wojewoda lubelski będzie odpowiadał na pytania dziennikarzy związane z udzieleniem dofinansowania wniosków na budowę i przebudowę dróg lokalnych. 

 • poniedziałek, 13 Marzec, 2017

  godz. 15.00
  Inauguracja działalności Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Ryk

  Inauguracja działalności Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Ryk

  Data: 

  poniedziałek, 13 Marzec, 2017

  Godzina: 

  15.00

  Miejsce: 

  Sala pałacowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Rykach

  Opis wydarzenia: 

  Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek weźmie udział w inauguracji działalności Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Ryk.
   
  Społeczna Rada Gospodarcza będzie miała za zadanie działać w obszarze konsultacji zagadnień związanych ze sferą społeczno-gospodarczą gminy, opiniować strategiczne dokumenty, kreować dobry wizerunek gminy oraz inicjować rozwiązania mające na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego gminy.
   
  Zadaniem Rady będzie wspieranie lokalnych władz w działaniach na rzecz poprawy sytuacji gminy i jej mieszkańców m.in. w zakresie stwarzania coraz lepszych warunków rozwoju lokalnych firm, zmniejszania bezrobocia oraz pozyskiwania inwestorów zewnętrznych. Członkiem Rady może zostać przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie Gminy Ryki lub wskazany przez niego przedstawiciel. 

  Organizatorzy: 

  Burmistrz Ryk Jarosław Żaczek